Homepage
Informacje
Opinie
Sitemap
 
Twoja wyszukiwarka
 
Maltretowanie w gospodarstwach produkcyjnych Prawa zwierząt w teorii
i praktyce
Zwierzęta w domu  
   
 
 


Polski-English-Nederlands-Espanol-Deutsch-Portugues-Français

Wiele osób trzyma w domu jedno lub więcej zwierząt. Może Ty również. Jednakże, większość ludzi nigdy nie zastanowiła się nad konsekwencjami, jakie ma to dla zwierzęcia.

Prowadzi to do pytania:
"Czy ludzie mają prawo trzymać zwierzęta w domu?"

Przedstawiając argumenty i fakty, chcemy zaproponować, abyś Ty sformułował/a odpowiedź na to pytanie. Może to stworzyć kolejne pytanie, czy rozsądnym jest trzymanie zwierząt?

By jasno przedstawić nasze opinie na temat trzymania zwierząt w domu, użyjemy przykładu najbardziej pospolitego zwierzęcia domowego - psa.

Zacznijmy od opisania pokrótce historii tego gatunku.

 

Tematy

Przykład: pies

Zwierzęta w domu

Człowiek

Wniosek?