Homepage
Norsk-English-Europe-Nederlands-Deutsch-Polski-Russian-Asia and Middle East

Et portal for dyrevelferd, dyrerettigheter og sunn mat

Animalfreedom frigjører ingen dyr, men prøver å bevege mennesker til å slippe fastslåtte tanker om uetisk bruk av dyr. Vi tror at bønder, styresmaktene, konsumenter og dyr og miljøet (klima) ikke har fordel av industrialisert landbruk i lengda. Det har blitt til et middel og mål for å tjene penger på utenlandske markeder. Det er uærlige og rivende konkurranse. Animalfreedom er nettsida til Stiftelsen Animal Freedom. Se "Nyheter" her oppe for de siste tilføyelser. Vi støtter bare ikke-voldelige, lovlige og positive tiltak, med som utgangspunkt tanken 'think global, act local'. Globalisering skal ikke være et fribrev for grenseløs utnyttelse av mennesker, dyr og miljø.
Det å respektere har alt å gjøre med å ta vare på ens egen og andres grenser på frihet. Det er for alle dyrs skyld at det erkjennes i loven at det er en rettighet at dyr har friheten til å vise sin naturlige atferd. Frihet er en rettighet for mennesker, noe som dyr offisiell ikke har (ennå). Vi skriver i mange hundrede artikler om grunnen til opphav og tilstanden av misforholdene i og omkring industrialisert landbruk (se også på bilder og korte videoklippet). Vi gir forklaringer og kommer med tiltrekkende og holdbare løsninger.


logoAnimal Freedom Foundation.
Author .

Our main articles in a book, via an overview or on a separate site.

Back to the top