Homepage
Nederlands

Frans de Waal schreef De Aap in ons

In De Aap in ons gaat De Waal nog grondiger dan voorheen in op de gelijkenissen tussen primaten en mensen. Dat leidt tot ontroerende, grappige en soms gruwelijke anekdotes over onze naaste familieleden. De aap in ons is vooral belangrijk omdat Frans de Waal het gedrag van de primaten en hun maatschappij vertaalt naar de moraliteit van de mens. De verworvenheden van onze menselijke cultuur zoals rechtvaardigheid, eerlijk delen en democratisch beslissen, blijken in allerlei opzichten al bij primaten aanwezig te zijn. Chimpansees hebben een maatschappij gebaseerd op altruïsme en empathie, maar ook op oorlog, moord en xenofobie. De Bonobo"s, de hippies onder de apen, hebben een hiërarchische maatschappij waar verzoening en het vermijden van conflicten een grote rol speelt. De menselijke cultuur lijkt met beide mensapenculturen veel gemeen te hebben en dat verklaart voor een belangrijk deel ons gedrag, zoals de angst om achtergesteld te worden, de behoefte aan een rechtvaardige behandeling en de neiging om zo af en toe onze leiders te onttronen. De Waal is tegenwoordig veel uitgesprokener dan voorheen. Hij verwerpt het sociale darwinisme van Thatcher en Reagan op evolutionaire, morele gronden en bespreekt macht(smisbruik), xenofobie en zinloos geweld.

Over Frans de Waal

Frans de Waal begon zijn carriëre in zijn geboorteland Nederland, waar hij biologie studeerde en onderzoek deed naar de chimpansees van Burgers Dierenpark. Later verhuisde hij naar de Verenigde Staten waar hij hoogleraar werd aan de Emory University. In zijn eerste boek, Chimpanzee Politics vergeleek hij het gesmoes en gekonkel van in machtsstrijd verwikkelde chimpansees met dat van menselijke politici. Sindsdien heeft De Waal steeds parallellen getrokken tussen het gedrag van mensen en primaten, van agressie tot moraal en cultuur.
Zijn zes boeken - vertaald in meer dan tien talen - maakten hem tot een van 's werelds bekendste primatologen. Hij kreeg de boekenprijs van de Los Angeles Times voor Peacemaking among Primates en schreef het standaardboek over de Bonobo: The Forgotten Ape. Met zijn ontdekking van verzoening bij primaten is De Waal grondlegger van het onderzoek naar conflictbeheersing bij dieren.
Zijn wetenschappelijke werk is gepubliceerd in honderden artikelen in tijdschriften als Science, Nature, Scientific American en vakbladen over ethologie. Daarnaast was hij hoofdredacteur van negen wetenschappelijke handboeken, is hij hoogleraar aan de vakgroep Psychologie van Emory University, directeur van het Living Links Centre aan het Yerkes National Primate Research Center in Atlanta, lid van de National Academy of Sciences en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Klik hier voor Boeken van Frans de Waal.
Lees op het weblog meer over mensapen.

logoEr is in de wereld meer verborgen dierenleed dan de laatste minuut van een dierenleven bij de slacht. Een dier lijdt ook aan verveling in een dichte stal.

Wanneer u Stichting Animal Freedom wilt steunen, leest u hier hoe u dat kunt doen.

Stichting Animal Freedom.
Auteur .

Onze hoofdartikelen in boek, in een overzicht of op een aparte mobielvriendelijke site.

Naar onze reactie op de actualiteit op Facebook.

Privacy verklaring.

pijl omhoog