Homepage
Nederlands

Protest tegen gelijkschakelen dierenactivisme met terrorisme

"De vraag of 'dierenactivisten' al dan niet als terroristen moeten worden bestempeld, leidt tot een weinig vruchtbaar woordenspel. De Tweede Kamer heeft er bij minister Donner (Justitie, CDA) op aangedrongen met nieuwe wetgeving te komen, opdat mensen die geen middel onbenut laten om het lot van dieren te verbeteren, behandeld kunnen worden als terroristen".
"Terecht maakt de Tweede Kamer zich er zorgen om dat criminelen tot dusver kennelijk hun gang konden gaan.
Keerzijde van die medaille is echter dat er ook aandacht moet zijn voor het welzijn van dieren, dat nog te vaak sluitpost is van immense economische belangen waarin de beschavingsnorm ver te zoeken is".
Tot zover het AD 2-10-2003.
Mr , voorzitter Partij voor de Dieren reageert op de website van de PvdD
.

Onder aanvoering van Wien van den Brink is er een kamermeerderheid die dierenactivisten voortaan het wettelijk stempel "terroristen" op zou willen drukken. Daarmee wordt niet alleen een klein groepje anarchisten dat zich bedient van brandstichting en andere illegale acties geduid, maar vooral ook een hele grote groep dierenbeschermers (4 miljoen Nederlanders maken zich georganiseerd zorgen over het welzijn van dieren) gestigmatiseerd. Het feit dat alle gevestigde dierenbeschermingsorganisaties inclusief de Partij voor de Dieren met kracht afstand nemen van mensen die de wet overtreden en hun methoden, neemt niet weg dat de dierenwelzijnsbeweging ernstige hinder in haar werk zal ondervinden als gevolg van de "waar rook is, is vuur" opinie die in veel media opduikt of wazige spekkoektheorieën van complotdenkers die in elke dierenvriend een mensenhater vermoeden. Daarom is het van het grootste belang dat dierenbeschermers met kracht bij de kamer protesteren tegen de stigmatisering die dreigt. Elke nuance is zoek, het begrip dierenbeschermer of dierenactivist dreigt zonder enige nuance synoniem gemaakt te worden met "terrorisme" waarbij het grote publiek en de AIVD er aan voorbij zullen gaan dat er een duidelijke waterscheiding is tussen miljoenen geweldloze dierenbeschermers die langs democratische en legale weg hun idealen willen verwezenlijken en een kleine groep raddraaiers die de wet overtreden.
Dieren kunnen hun bondgenoten niet zelf kiezen en dreigen ook de dupe te worden van het feit dat de dierenwelzijnsdiscussie in troebel water terecht dreigt te komen.

Boeren in de tweede kamer als Annie Schreijer Pierik, Gert Jan Oplaat en Wien van den Brink hebben al heel veel gedaan in de afgelopen maanden om alle dierenwelzijnsmaatregelen van de afgelopen jaren in snel tempo de nek om te draaien. De vossen, herten, kraaien en kauwen worden weer vogelvrij, ganzen worden weer bejaagbaar, er mag weer gejaagd worden uit varende boten en in natuurgebieden, het nertsenfokverbod is van de baan, de kippen kunnen hun uitzicht op meer ruimte wel vergeten, kortom eerst is dierenwelzijn uitgekleed en nu worden de bestrijders van dierenleed op een bijzonder lafhartige manier gecriminaliseerd, waarmee bonafide dierenbeschermers ten onrechte in de beklaagdenbank terecht komen.

Het is interessant om de zelfbenoemde terrorisme-expert Wien van den Brink zelf eens onder de loep te nemen. Waaraan dankt hij zijn bekendheid en kamerlidmaatschap eigenlijk? NRC van 22 november 1999 spreekt er klare taal over. Een paar citaten: "Minister Brinkhorst (Landbouw) weigert zijn naam nog langer uit te spreken ("Wie zegt u?").
LTO-voorzitter Doornbos distantieert zich met kracht van zijn acties. Wien van den Brink, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), heeft zich tot persona non grata gemaakt in de Nederlandse landbouwwereld. Zijn laatste actie, waarbij enkele honderden actieborden langs de Nederlandse snelwegen werden geplaatst met daarop de tekst 'Brinkhorst killer 10.000 boerengezinnen' en zijn uitspraak als zou het mestbeleid van Brinkhorst gelijk staan aan een 'etnische zuivering' waren de druppel. Brinkhorst's voorganger Van Aartsen, die de herstructurering van de intensieve varkenshouderij op de agenda zette, werd door de radicale varkensvoorman beschuldigd van het aanzetten tot zelfmoord in de sector. Tijdens de afgelopen verkiezingscampagne (1998) frustreerden NVV-leden systematisch de bijeenkomsten waar Van Aartsen moest spreken. Van Aartsen kreeg politiebegeleiding.
Ook Brinkhorst moest vorige maand inderhaast een bijeenkomst met varkenshouders naar een geheime locatie verplaatsen omdat NVV-leden hadden gedreigd de bijeenkomst te verstoren.
Naar verluidt maken binnen de NVV enkele zeer rechtse elementen de dienst uit. "Het zijn mensen die nergens voor terugdeinzen. Chantage, bedreiging, diefstal. Daar geldt het motto: ben je niet voor ons, dan ben je tegen ons. Voerleveranciers en dierenartsen die niet meedoen met acties verliezen hun klanten", zegt iemand bij LTO die anoniem wil blijven.
"Het is jammer dat Wien van den Brink geen dierenvriend is, anders zou de nieuwe definitie van terrorisme al heel snel heel dichtbij komen!".

Boeken van Marianne Thieme.

logoEr is in de wereld meer verborgen dierenleed dan de laatste minuut van een dierenleven bij de slacht. Een dier lijdt ook aan verveling in een dichte stal.

Wanneer u Stichting Animal Freedom wilt steunen, leest u hier hoe u dat kunt doen.

Stichting Animal Freedom.
Auteur .

Onze hoofdartikelen in boek, in een overzicht of op een aparte mobielvriendelijke site.

Naar onze reactie op de actualiteit op Facebook.

Privacy verklaring.

pijl omhoog