Homepage
Nederlands

Debat over rituele slacht stinkt

Mens en dier hebben rechten, en geen geloofsovertuiging kan daar inbreuk op maken

Geen middel wordt geschuwd om het onverdoofd ritueel slachten te verdedigen. Deskundigen, juristen, slachtoffers van de Holocaust en vertegenwoordigers van joodse en islamitische organisaties hebben de aanval gekozen op mensen die zorg hebben over het lijden van dieren. De opperrabbijn van het Verenigd Koninkrijk durft het zelfs aan om te spreken over een déja vu, verwijzend naar de Tweede Wereldoorlog. Het is de tactiek van het demoniseren van je tegenstander.

Joden

Mensen die pleiten voor verdoofd slachten, zetten de deur open voor onderdrukking van joden. Dat is wat er staat. Ronnie Eisenmann van de Joodse gemeente in Amsterdam kiest er voor de voorstanders van een verbod op onverdoofd ritueel slacht belachelijk te maken. 'In Nederland wonen nu eenmaal joden. In Zweden niet, daar is een verbod geen probleem. Het is net zoiets als in Nederland skiën verbieden'. De trukendoos wordt gebruikt om problemen te ridiculiseren. Verbodstegenstanders zetten wetenschappers in die onvoldoende deskundig zijn of die allang niet meer actief zijn in het wetenschappelijke onderzoek. Die spreken valide onderzoeken tegen. Een bekende methode om twijfel te creëren. Terwijl het bewijs overduidelijk is dat onverdoofd slachten dieren laat lijden. Ook wordt gewezen op andere problemen bij het welzijn van dieren. Alsof daaraan argumenten voor het ritueel slachten kunnen worden ontleend.

Chantage

Morele chantage wordt niet geschuwd. De advocaat Herman Loonstein zegt dat het wetsvoorstel tot ernstige stress bij joden heeft geleid. 'Sommigen denken: zo is het toen ook begonnen'. De schrijver Arnon Grunberg ten slotte, doet de suggestie Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren in een kooi op het Binnenhof te huisvesten. Mag de discussie misschien zuiver blijven? De wereld is te klein wanneer dierenrechtenactivisten een vergelijking maken tussen de veewagens die in de Tweede Wereldoorlog werden ingezet voor het transport van miljoenen Holocaustslachtoffers met de machinale vernietiging van miljarden dieren in de intensieve veehouderij. Voorstanders van ritueel slachten deinzen er echter niet voor terug om het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren te vergelijken met de uitsluiting van Joden in nazi-Duitsland. Op die manier worden talrijke mensen weggezet als een soort geestverwanten van de nationaal-socialisten. Geen journalist durft echter te vragen of de vertegenwoordigers van joodse en islamitische organisaties niet te ver gaan in de manier waarop hun streven naar handhaving van hun slachtmethoden kracht bij zetten.

Richtsnoer

Voor orthodoxe joden en de vrome moslims gelden de Thora en de Koran als onaantastbaar en heilig. Ook de Bijbel is voor veel gelovigen nog steeds de voornaamste richtsnoer. Er mogen geen vragen worden gesteld, geen kanttekeningen bij oude teksten worden geplaatst, en er rust een taboe op de opvatting dat het welzijn van dieren en mensen niet omwille van eeuwenoude religies in hun welzijn kan worden aangetast.

Nadenken

In de televisieserie Westwing houdt de fictieve president Bartlet een hartstochtelijke tirade tegen de orthodox-christelijke dr Jacobs die verkondigde dat homoseksualiteit een ziekte is.

Ik wil u een paar vragen stellen. Ik ben geïnteresseerd in het verkopen van mijn jongste dochter. Staat in Exodus 21:7. Wat zou een goede prijs voor haar zijn? Mijn chef-staf werkt op de sabbat. Exodus 35:2 zegt duidelijk dat hij ter dood moet worden gebracht. Ben ik moreel verplicht om hem te doden of kan ik beter de politie te bellen? Het aanraken van de huid van een dood varken is onrein, Leviticus 11:07. Als ze beloven handschoenen te dragen, mogen de Washington Redskins dan wel American football spelen? Komt de hele stad echt bij elkaar om mijn broer John te stenigen voor het planten van verschillende gewassen naast elkaar? Kan ik mijn moeder verbranden tijdens een kleine familiebijeenkomst voor het dragen van kleding gemaakt van twee verschillende draden? Denk na over deze vragen.

Ja, we mogen nadenken. Ja, we mogen vragen stellen. Ja, we mogen als moderne maatschappij kritiek leveren op heilige boeken. Ja, we mogen mensen en dieren beschermen tegen wandaden. Ook als die daden in eeuwenoude boeken worden aangeprezen. En ja, we moeten respect hebben voor alle geloven. Maar respect voor een geloof is niet hetzelfde als moeten toestaan dat een mens of een dier geweld wordt aangedaan.

Propaganda

We willen geen mensen stenigen, we willen geen meisjes besnijden, we willen geen heilige oorlogen, we willen geen oog om oog tand om tand, we willen geen polygamie, we willen geen mensenoffers en we willen geen onverdoofd slachten van dieren. Dat alles heeft niets te maken met joden- of moslimhaat. Het heeft evenmin iets te maken met de Tweede Wereldoorlog of met de onderdrukking van religies. De miljoenen mensen die opkomen voor het welzijn en de rechten van dieren willen verschoond blijven van onfatsoenlijke propaganda. Mens en dier hebben rechten, en geen heilig geschrift kan daar inbreuk op maken. Dit is de moderne wereld waar plaats is voor de rechten van een ieder ongeacht ras, sekse, geloof of soort.
Auteur is historicus en socioloog, gespecialiseerd in de relatie tussen mens en dier. Hij was adjunct-directeur van de Dierenbescherming en vicevoorzitter van de Partij voor de Dieren.

Dierenrechten zijn mensenrechten. Dieren zijn intrinsiek evenwaardig in hun grondrecht op vrijheid. Dat dierenrecht zou boven de vrijheid van godsdienst moeten gaan, voor zover het betrekking heeft op hoe met dieren om te gaan. Lees op het weblog meer over ritueel slachten.

logoEr is in de wereld meer verborgen dierenleed dan de laatste minuut van een dierenleven bij de slacht. Een dier lijdt ook aan verveling in een dichte stal.

Wanneer u Stichting Animal Freedom wilt steunen, leest u hier hoe u dat kunt doen.

Stichting Animal Freedom.
Auteur .

Onze hoofdartikelen in boek, in een overzicht of op een aparte mobielvriendelijke site.

Naar onze reactie op de actualiteit op Facebook.

Privacy verklaring.

pijl omhoog