Homepage
Nederlands

Kippenmestverbranding onzinnig en slecht voor milieu

Het Limburgs/Engelse bedrijf Fibroned wil in Apeldoorn een verbrandingsinstallatie voor 385.000 ton pluimveemest bouwen. Die installatie waar ook diverse afvalstromen (tabaksafval, gebruikte champignonmest, stro, houtsnippers, koffiedrab en nog veel meer) zullen worden verbrand, wordt door het ministerie van Economische Zaken gesubsidieerd. De overheid noemt de geproduceerde elektriciteit zelfs groene stroom en stelt deze vrij van de regulerende energiebelasting (REB). Milieuorganisaties vinden het een onzinnig initiatief dat slecht is voor het milieu. Zij zien liever investeringen in schone, duurzame energie uit zon en wind. , beleidsmedewerker van de Gelderse Milieufederatie legt uit waarom.

Het verbranden van kippenmest is onzinnig en slecht voor het milieu. Kippenmest is een waardevolle meststof, één van de beste die er is. Het is zonde om die te verstoken. Verbranding levert een beetje energie op want de stookwaarde van kippenmest is heel gering. Lager zelfs dan huisvuil. Verbranding van kippenmest levert juist relatief veel uitstoot van schadelijke stoffen op. Het gaat daarbij om giftige stoffen als dioxinen die nauwelijks tot niet afbreken en dus nooit meer uit het milieu verdwijnen. Stoffen waarvan overheidsbeleid zegt dat ze eigenlijk helemaal niet in het milieu terecht mogen komen en waarvan de uitstoot op zijn minst niet toe zou mogen nemen. De uitstoot van de geplande installatie in Apeldoorn is op bijna alle componenten hoger dan de gemiddelde elektriciteitscentrale in Nederland. De vergelijking met een moderne gasgestookte centrale pakt helemaal rampzalig uit voor Fibroned. Het bedrijf gaat, als het een beetje tegenzit, jaarlijks zelfs meer schadelijke stoffen uitstoten dan een moderne afvalverbrandingsinstallatie als de ARN in Weurt (gemeente Beuningen). Daarmee zou het op een aantal componenten wel eens in een klap de grootste vervuiler van Gelderland kunnen worden. Een deel van die stoffen komt via de schoorsteen in de lucht, de rest komt terecht in de assen die overblijven na verbranding. Die wil Fibroned leveren aan de kunstmestindustrie. Zo kunnen onder andere dioxinen uiteindelijk in de voedselkringloop terecht komen. En de belasting van de Nederlandse bevolking met dioxinen is al veel te hoog. En waarom? Kippenmestverbranding lost het mestprobleem niet op. Goed, met veel kunst- en vliegwerk wordt er iets gedaan aan het mestoverschot hier in Nederland. Maar dat is maar een deel van het probleem.

Doordat we hier zoveel vee hebben ontstaat tevens uitputting van waardevolle mineralen in met name ontwikkelingslanden, waar een groot deel van ons veevoer vandaan komt. Verbranding lost daar niets aan op en ook het ammoniakprobleem wordt niet opgelost. Als er teveel mest is omdat er te veel vee is moet er gewoon minder vee komen, inkrimping dus! Kippenmestverbranding levert zeker geen groene stroom. Het is verre van schoon zoals hierboven reeds is toegelicht en het is zeker niet CO2-neutraal. Kippen ademen hun hele leven CO2 uit (net als alle dieren) en voor de productie van kippenmest is bovendien drie maal zoveel energie nodig als er ooit via verbranding uit kan komen. Dat heeft te maken met de fossiele brandstoffen die nodig zijn om het voer te produceren, voor de stallen en voor transport. Daardoor is kippenmest volgens milieuprofessor Lucas Reijnders qua uitstoot van CO2 ongeveer gelijk aan de verbranding van een kunststof als PVC. Meer kippenmest leidt dus tot meer broeikasgassen, niet minder!

Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen kunnen we beter investeren in echt duurzame stroom uit zon en wind. Met hetzelfde geld (zo'n 150 miljoen) kan bijvoorbeeld gemakkelijk twee maal zoveel vermogen aan windmolens gebouwd worden als de 25 MW (Megawatt) van de kippenmestcentrale. Kortom, we staan voor een belangrijke keuze. Inslaan op een weg die een stap terug is en leidt tot meer vervuiling of investeren in een schone, duurzame toekomst. Liever wind dan mest!
Eric van Kaathoven van de Gelderse Milieufederatie.


logoEr is in de wereld meer verborgen dierenleed dan de laatste minuut van een dierenleven bij de slacht. Een dier lijdt ook aan verveling in een dichte stal.

Wanneer u Stichting Animal Freedom wilt steunen, leest u hier hoe u dat kunt doen.

Stichting Animal Freedom.
Auteur .

Onze hoofdartikelen in boek, in een overzicht of op een aparte mobielvriendelijke site.

Naar onze reactie op de actualiteit op Facebook.

Privacy verklaring.

pijl omhoog