Homepage
Nederlands-English

Wij moeten dieren als gelijkwaardige wezens gaan zien

Mijn naam is en ik ben al verscheidene jaren bezig als magnetiseur en paragnost. Magnetiseren, of te wel in de volksmond strijken, doe ik zowel bij mens en dier. Als wij gewoon naar de evolutie kijken is de mens gewoon een roofdier dat aan het eind van een voedsel keten staat, dat wil zeggen dat de mens sinds het begin van zijn bestaan vlees van dieren gebruikt om zich te voeden. Om altijd eten te hebben, heeft de mens zich toegelegd op het houden van dieren en op de landbouw. Tot zover vind ik het nog ok.

Ik ben zelf boerenzoon, en mijn vader had een veebedrijf zoals er jaren is geboerd. De veestapel bestond uit ongeveer 20 koeien, 10 varkens met meestal biggen, 3 paarden en 30 kippen. Deze dieren liepen in grote stallen en vrij rond op het land. Varkens hadden een hok, ongeveer 5 vierkante meter met uitloop naar buiten in de boomgaard, de kippen hadden het kippen hok met een donkere kast om eieren te leggen en liepen als het kon om het weer in de ren van ong. 200 vierkanten meter met struiken en bomen. De dieren die wij hadden hoorden bij ons gezin en wij kenden ze, zover mogelijk allemaal bij naam, zelfs enkele kippen kwamen bij je als je ze riep en vonden het fijn om aangehaald te worden. Alles was biologisch, wat de dieren aten kwam van het land en de mest kwam weer over het land. Ook de voortplanting was natuurlijk. Voor mijn vader was het hard werken en natuurlijk werden de dieren gehouden voor hun producten en hun vlees maar ze hadden een goed leven. Maar nu zie ik de arrogante mens, (die denkt dat hij meer is als een dier, die denkt dat hij als enigste kan denken, als enigste gevoel heeft en gereedschappen te gebruiken), het dier misbruiken voor het gewin.

Natuurlijk snap ik ook wel, dat die tijd van vroeger nooit weer komt, dat een boerderij, zoals ik hem kon niet rendabel is, maar groter en steeds meer dieren op zo'n klein mogelijke ruimte dat is mensonterend. Bovendien is het vele vlees overbodig en kunnen wij het eigenlijk helemaal niet meer kwijt, zodat er naar gebuiksmogelijkheden moest gezocht worden om van het vlees producten te maken die niets te maken hebben met het doel een stukje vlees op het bord. Men vangt vis voor veevoer en vet en werden dieren die wij niet goed geacht voor ons zelf ook gebruikt als veevoer, m.a.w. koeien aten koeien enzovoort. Dit had tot gevolg, dat er ziektes ontstaan als de gekke koeienziekte, varkenspest enzovoort.

Ook de producten van het land worden door kunstmest (lees beendermeel) gemanipuleerd zodat er een overproductie ontstond en in plaats daar iets mee te doen in kader van wereldvoetselhulp, moesten de dieren het op eten zodat er meer vlees en vlees producten ontstonden. Sinds kort is gebruik van dierlijke overschotten als kunstmest en veevoer verboden en wat doet de mens, wij gaan onze eigen wereld nogmaals vervuilen door dan deze restanten te gaan verbranden.

Als magnetiseur merk ik regelmatig dat dieren wel verstand hebben, wel gevoel hebben, wel kunnen nadenken en ook van te voren kunnen plannen. Ik pleit daarom ook, dat wij mensen de dieren als gelijkwaardige wezens gaan zien en behandelen en als een goed huisvader weer voor ze gaan zorgen. Een dier heeft net zoals de mens recht op een goed leven en levensruimte. De mens heeft de plicht voor dieren te zorgen, die plicht die de dieren allang weten, want zij zorgen en verzorgen al jaren de mens.
Frans klaver
Paragnost en Magnetiseur
Hjouwerpaed 13,
9247 BN Ureterp.
0512-301132.
Terug naar persoonlijke verhalen.

Cecilia van der Drift: Dieren aan het woord.
Cecilia van der Drift heeft het vermogen ontwikkeld om telepathisch te communiceren met dieren. Sinds enkele jaren heeft ze een praktijk voor telepathische dierenconsulten. Ze brak door met het programma De Dierentolk van de Avro en ze heeft het boek "Dieren aan het woord" geschreven over telepathie met dieren.

Stichting Animal Freedom.
Auteur .

Onze hoofdartikelen in boek, in een overzicht of op een aparte mobielvriendelijke site.

Naar onze reactie op de actualiteit op Facebook.

Privacy verklaring.

pijl omhoog