Homepage
Nederlands

Overste Moeder Maria verzette zich tegen het ruimen kippen

Moeder Maria die tijdens de vogelpestcrisis dertig uur in een politiecel doorbracht wegens het verdonkeremanen van haar kippen, haalt in een exclusief interview in Levende Have fel uit naar de consumptiemaatschappij en de Nederlandse overheid. Ze laakt de misstanden in de bio-industrie, maar verwijt de boer niets. De ellende is inherent aan de consumptiemaatschappij waar de economische belangen prevaleren. Als Grieks-orthodoxe kloosterlinge gaat dit Moeder Maria aan het hart. "Van God mogen we de dieren gebruiken, maar niet misbruiken". Verzet tegen de overheid is volgens de moeder-overste soms onvermijdelijk. "Gelovigen moeten zich minder van de wet aantrekken", zegt ze. Het eigen geweten prevaleert, de Christelijke beschaving dient de norm te zijn, niet de overheid. "Waar heeft het christendom door de eeuwen zoveel martelaren aan opgeofferd? Waarom zijn er in Rusland honderdduizenden christenen omgebracht"? Het complete interview is te lezen in Levende Have, onafhankelijke tijdschrift voor particulieren, met varkens, schapen, geiten, koeien, pluimvee, pony's, paarden, ezels en andere boerderij- en parkdieren.
bron: Nieuwsgrazer

Stichting Animal Freedom.
Auteur .

Onze hoofdartikelen in boek, in een overzicht of op een aparte mobielvriendelijke site.

Naar onze reactie op de actualiteit op Facebook.

pijl omhoog