Homepage
Nederlands

Wat staat er op de Haagse menukaart?

Zeven leden vaste kamerledencommissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan het woord over vegetarisme, dierenwelzijn en het milieu. Een deel van de geïnterviewden at op verzoek van de organisatoren van V-day een week lang vegetarisch. In het artikel van , dat verscheen in het magazine Leven van de Nederlandse Vegetariërs Bond komen de kamerleden op alfabetisch volgorde (van hun achternaam) aan het woord. Tweede Kamerleden van ChristenUnie en GroenLinks konden tijdens het zomerreces helaas niet reageren.
Joop AtsmaJoop Atsma (1956), CDA).

Lid van de Tweede Kamer:

sinds 19 mei 1998.

Hoe vaak per week eet u vegetarisch?

Ik eet graag dagelijks vlees of vis en heb geen behoefte aan een vegetarisch menu. Integendeel. Alleen als we het vlees vergeten zijn of is aangebrand, eet ik vegetarisch.

Wat vindt u van de omstandigheden voor dieren in de veehouderij en aquacultuur (in Nederland)?

Nederland maakt zich sterk voor een verantwoorde vee- of dierhouderij in relatie tot dierenwelzijn. Ik vind dat Nederland op dit terrein samen moet optrekken met andere EU-landen.

Wat gebeurt er met het milieu, dierenwelzijn en de wereldvoedselverdeling als ontwikkelingslanden het westerse vleesconsumptiepatroon gaan overnemen?

Dan zal uiteraard de vraag naar vlees en vee toenemen. Dat biedt meer en nieuwe kansen voor veehouders.

Heeft de overheid een taak om vegetarische voeding te promoten?

Nee. De overheid heeft noch de taak om vegetarische voeding te promoten, noch om het eten van vlees te stimuleren.

Vindt u dat dit kabinet voldoende doet voor het verbeteren van dierenwelzijn en het milieu?

Ja.
Joost EerdmansJoost Eerdmans (1971), LPF.

Lid van de Tweede Kamer:

sinds 23 mei 2002.

Hoe vaak per week eet u vegetarisch?

Gemiddeld 3x denk ik (ontbijt en lunch niet meegerekend!). Mijn vriendin is vegetarisch en dat is wel een grote stimulans moet ik zeggen. Daarnaast is vegetarisch gewoon enorm lekker! Als je met de juiste groenten en kruiden werkt mis je echt geen vlees of vis in je gerecht. Als ik wel vlees koop, vrijwel altijd biologisch.

Wat vindt u van de omstandigheden voor dieren in de veehouderij en aquacultuur (in Nederland)?

Ik zie het als onze eigen achterlijke cultuur, het is respectloos naar dieren om ze maar op elkaar te stapelen en vet te mesten voor ons gerief. Als iedereen wat minder vlees zou eten, krijgen de dieren meer ruimte. Ik ben niet tegen het doden van beesten, maar wel voor een juiste huisvesting en behandeling.

Wat gebeurt er met het milieu, dierenwelzijn en de wereldvoedselverdeling als ontwikkelingslanden het westerse vleesconsumptiepatroon gaan overnemen?

Dan gaat het bergafwaarts met het milieu, maar aan de andere kant ontwikkelingslanden zouden nog wel wat kunnen afleren als het om dierenmishandeling en -misbruik gaat.

Heeft de overheid een taak om vegetarische voeding te promoten?

Jazeker, het publiek moet volop alternatieven voor de bio-consumptie worden geboden en eveneens meer met de neus op de feiten worden gedrukt op welke wijze het vlees en vis dat zij veroberen werkelijk tot stand komt

Vindt u dat dit kabinet voldoende doet voor het verbeteren van dierenwelzijn en het milieu?

Het kan zeker beter en in elk geval gedurfder. Zelf vind ik vooral de aanpak van dierenbeulen nog steeds te soft. Joost Eerdmans at op verzoek van de NVB de week voor V-day 2005 vegetarisch.
Boris van der HamBoris van der Ham (1973), D66.

Lid van de Tweede Kamer:

sinds 23 mei 2002.

Hoe vaak per week eet u vegetarisch?

Drie keer per week. Ik heb dan geen zin in vlees of ben zo druk dat ik snel iets anders in mijn mond prop. Maar ook denk ik dat het gezonder is om niet elke dag vlees te eten.

Wat vindt u van de omstandigheden voor dieren in de veehouderij en aquacultuur (in Nederland)?

Gelukkig hebben dieren het niet alleen maar slecht in Nederland. Zoals op scharrel- en biologische boerderijen. Maar helaas woont een groot deel niet op dat soort plekken. Vooral varkens en pluimvee zitten in kleine hokken en er wordt op een middeleeuwse manier in ze geknipt en gehakt. Dat er nog steeds onverdoofde castraties plaatsvinden in Nederland is een schandaal.

Wat gebeurt er met het milieu, dierenwelzijn en de wereldvoedselverdeling als ontwikkelingslanden het westerse vleesconsumptiepatroon gaan overnemen?

Het is bekend: vlees is bewerkelijk, dus hoe meer mensen vlees eten, hoe meer veevoer er moet worden gemaakt dat weer tenkoste gaat van andere gewassen. Ik denk dat je de toename van de vleesconsumptie niet kan tegenhouden. Maar we moeten wel zorgen dat ze niet de zelfde fouten maken. Een land als Nederland, met veel kennis op landbouwgebied, moet er voor moet zorgen dat er technieken worden ontwikkeld dat mest goed kan worden gebruikt, dat er diervriendelijke stallen worden ontwikkeld en dat de productie van veevoer zo duurzaam mogelijk plaatsvindt.

Heeft de overheid u een taak om vegetarische voeding te promoten?

Nee. De overheid moet gezonde en evenwichtige voeding promoten. Alleen vlees eten is niet goed, maar het is ook zeker niet slecht om af en toe vlees te eten. Maar mensen moeten zich wel bewust zijn van wat ze kopen. Ik vind dat biologisch en scharrelvlees wel moet worden gepromoot.

Vindt u dat dit kabinet voldoende doet voor het verbeteren van dierenwelzijn en het milieu?

Nee. Ik vind dat minister Veerman veel te veel 'afwacht'. Hij wordt daarin gesteund door CDA, VVD, LPF en de SGP. Zij denken dat het allemaal wel vanzelf goed komt. Maar dat is niet zo. Consumenten willen ook geholpen worden in de keuze voor een stukje vlees met meer dierenwelzijn. Maar Veerman wil alleen maar wachten totdat de rest van Europa ook maatregelen wil nemen. Ik vind daarentegen dat Nederland samen met bijvoorbeeld Engeland en het westen van Duitsland best voorop mag lopen met wetgeving. Dierenwelzijn is typisch iets ethisch, waar Nederland haar eigen normen moet stellen.
Janneke SnijderJanneke Snijder-Hazelhoff (1952), VVD.

Lid van de Tweede Kamer:

van december 1999 tot mei 2002 en sinds juni 2003.

Hoe vaak per week eet u vegetarisch?

Normaal gesproken ik eet niet vegetarisch, ik eet wel veel vis en af en toe een salade zonder vlees/vis.

Wat vindt u van de omstandigheden voor dieren in de veehouderij en aquacultuur (in Nederland)?

De omstandigheden waaronder dieren in Nederland worden gehouden zijn redelijk tot goed. In relatie met het buitenland (andere EU landen) horen wij bij de voorlopers wat betreft de omstandigheden en dat is ook goed. Verder vooroplopen geeft ook risico's van het verplaatsen van de productie, waar geen enkel dier vervolgens iets mee op schiet.

Wat gebeurt er met het milieu, dierenwelzijn en de wereldvoedselverdeling als ontwikkelingslanden het westerse vleesconsumptiepatroon gaan overnemen?

Ik heb zelf de verwachting dat de ontwikkelings landen maar ook andere landen niet volledig onze westerse eet patronen zullen overnemen. Trouwens ook bij ons zie je dat er minder vlees wordt gegeten en dat er bijvoorbeeld meer vis wordt gegeten dus ook daar verschuift iets.

Heeft de overheid een taak om vegetarische voeding te promoten?

Ik vind dat mensen zelf moeten kiezen of ze wel of niet vegetarisch willen eten. Zie daar dan ook geen rol voor de overheid weggelegd.

Vindt u dat dit kabinet voldoende doet voor het verbeteren van dierenwelzijn en het milieu?

Ik vind dat dit kabinet een goede inzet pleegt op het terrein van dierenwelzijn. Wat betreft het milieu zijn er inspanningen die hier en daar nog wat meer aangezet kunnen worden, ook naar verschillende rendementen wat dat betreft zou gekeken moeten worden. Immers niet elke milieu investering levert het gewenste milieu rendement op.
Krista van VelzenKrista van Velzen (1974), SP.

Lid van de Tweede Kamer:

sinds 23 mei 2002.

Hoe vaak per week eet u vegetarisch?

Ik ben al een dikke 20 jaar vegetariër. Ik eet dus zeven dagen per week vegetarisch. Ik hoef alleen maar te denken aan het onverdoofd castreren van biggetjes, aan de overbevolking van de kippenstallen, aan de veetransportwagens die je zo vaak op de snelweg voorbij ziet komen en al die onverdraaglijke toestanden in de bio-industrie en ik heb al geen zin in eten meer, laat staan in vlees…. Daarnaast is het gewoon simpelweg zo dat vegetarisch eten gezonder is dan vlees eten en dat het beter voor dier en milieu is. Genoeg reden voor mij om de dieren met rust te laten! Een tijd lang ben ik veganist geweest. Hoewel ik vind dat als je een consequente vegetariër wil zijn, je niet anders kan dan veganist zijn, ben ik er toch om praktische redenen mee gestopt. Veganist zijn combineert niet zo lekker met veel niet thuis zijn en onderweg eten.

Wat vindt u van de omstandigheden voor dieren in de veehouderij en aquacultuur (in Nederland)?

De omstandigheden in de Nederlandse bio industrie zijn letterlijk mensonwaardig. Ik vind dat als je meent het recht te hebben dieren in hokken te stoppen voor hun vacht of vlees, je een grote verantwoordelijkheid op je neemt ook te zorgen dat ze onder goede omstandigheden gehouden worden en op zijn minst ruimte hebben voor hun natuurlijk gedrag. Het zou al een stuk makkelijk zijn als de Nederlandse agrariërs zouden besluiten niet langer mee te willen concurreren op de wereldmarkt waar alleen gestreefd wordt elkaar op kostprijs kapot te concurreren. Dan is het lastig er een hoge standaard van dierwelzijn op na te houden. Maar dat is zo'n grote omschakeling, dat zal nog wel heel wat diercrises duren voor we zo ver zijn.

Wat gebeurt er met het milieu, dierenwelzijn en de wereldvoedselverdeling als ontwikkelingslanden het westerse vleesconsumptiepatroon gaan overnemen?

Het is nu al zo dat er ontzettend veel producten zoals maïs- en sojaschroot ge?mporteerd worden om ons vee te kunnen voeden. Als er wereldwijd een even grote vleesconsumptie zou gaan ontstaan als hier in het westen hebben we een groot probleem om al die beesten te voeden. Dan heb ik het nog niet eens over de impact op het milieu.

Heeft de overheid een taak om vegetarische voeding te promoten?

Ik vind het erg belangrijk is dat de overheid eerlijke informatie geeft over voedsel. Dus niet alleen dat het belangrijk is elke dag genoeg fruit te eten maar ook over de duurzaamheid van het voedsel dat je kiest.

Vindt u dat dit kabinet voldoende doet voor het verbeteren van dierenwelzijn en het milieu?

Nou, dat mag duidelijk zijn, wat betreft dierenwelzijn vind ik dat zeker niet. Over biobrandstoffen, schiphol en luchtkwaliteit zal ik hier maar niet uitweiden. Krista van Velzen at ook de week voor V-day2005 vegetarisch.
Bas van der VliesBas van der Vlies (1942), SGP.

Lid van de Tweede Kamer:

sinds 10 juni 1981, vanaf 1986 fractievoorzitter.

Hoe vaak per week eet u vegetarisch?

Nul keer.

Wat vindt u van de omstandigheden voor dieren in de veehouderij en aquacultuur (in Nederland)?

Redelijk, kan altijd beter natuurlijk. Alle pleidooien in de Kamer ter verbetering van omstandigheden hebben onze steun, ook als het gaat om de intensieve veehouderij bijvoorbeeld. Daarbij moeten we echter wel voor ogen houden dat - als er dingen aangepast worden - fatsoenlijke overgangstermijnen worden aangehouden voor degenen die zich daarmee bezighouden en investeringen hebben gedaan.

Wat gebeurt er met het milieu, dierenwelzijn en de wereldvoedselverdeling als ontwikkelingslanden het westerse vleesconsumptiepatroon gaan overnemen?

Eerlijk gezegd vind ik dat zo moeilijk voor te stellen, dat ik de consequenties van zo'n verandering niet kan overzien.

Heeft de overheid een taak om vegetarische voeding te promoten?

In principe niet. De overheid heeft zeker een taak waar het gaat om het bevorderen van gezond voedsel (bijvoorbeeld door het stimuleren van biologische producten), maar de eerste verantwoordelijkheid blijft natuurlijk liggen bij de consument.

Vindt u dat dit kabinet voldoende doet voor het verbeteren van dierenwelzijn en het milieu?

Ja, er zijn goede aanzetten gedaan in de huidige wetgeving (Dierenwelzijnswet); op dit punt geldt tevens dat onze speelruimte ingekaderd is door Europese regelgeving.
Harm Evert WaalkensHarm Evert Waalkens (1948), PvdA.

Lid van de Tweede Kamer:

van 25 augustus 1998 tot 22 mei 2002 en sinds 30 januari 2003.

Hoe vaak per week eet u vegetarisch?

een tot twee keer, soms bewust, soms onbewust. Ik eet graag buitenshuis. Dan kies ik regelmatig een vegetarisch gerecht uit het menu, omdat ik dan vaak verrast word door de keuken. Soms is het dan een gebakken ei, maar meestal een uitgebreide schotel, bijvoorbeeld met bonen. Onbewust vegetarisch eten doe ik als ik bijvoorbeeld een salade kies, waar alleen kaas in zit en geen vlees. Ik heb dan niet naar de ingrediënten gekeken, maar dan heb ik zin in een salade.

Wat vindt u van de omstandigheden voor dieren in de veehouderij en aquacultuur (in Nederland)?

Ik schrik er over het algemeen van. De vissenkweek lijkt heel sterk op vormen van intensieve veehouderij, ik ben er erg ongerust over. De intensieve veehouderij vind ik in het algemeen dieronwaardig. Met name de pluimveehouderij tart de grenzen van het betamelijke. In de varkenshouderij gaat het iets beter, maar ook hier gaat men over de schreef. Bij melkveehouderijen waar de koeien buiten lopen, heb ik minder moeite een positieve beoordeling te geven.

Wat gebeurt er met het milieu, dierenwelzijn en de wereldvoedselverdeling als ontwikkelingslanden het westerse vleesconsumptiepatroon gaan overnemen?

Dat zal desastreuse gevolgen hebben. Als ontwikkelingslanden overgaan van plantaardige op dierlijke voeding, is een aanslag op het ecologische systeem voorspelbaar.

Heeft de overheid een taak om vegetarische voeding te promoten?

Nee. Wel moet de overheid hele goede voorlichting geven over de samenstelling van menu's. Wie een bewuste keuze maakt voor vegetarisme, moet goed letten op de samenstelling van de maaltijd. Vlees bevat naast eiwitten veel B12 en dat is moeilijk te vervangen voor opgroeiende kinderen. Voor volwassen Vegetariërs zijn de consequenties minder groot dan voor kinderen.

Vindt u dat dit kabinet voldoende doet voor het verbeteren van dierenwelzijn en het milieu?

Volmondig nee. Gaandeweg waren we in Europa in de kopgroep terecht gekomen, zowel wat betreft het dierenwelzijn als het milieu. Dit kabinet breekt het een na het andere af, daar zijn vele voorbeelden van: kijk maar naar de huisvesting van varkens en het feit dat we toch doorgaan met het kweken van nertsen. Op tal van fronten verschuilt Nederland zich achter de rug van Europa, we willen niet vooroplopen. Per saldo is dat een absolute verslechtering. Ik ben daar erg ongelukkig over, dit leidt tot onbetaalde rekeningen die later vereffend moeten worden. Harm Evert Waalkens at op verzoek van de NVB de week voor V-day 2005 vegetarisch.

logoEr is in de wereld meer verborgen dierenleed dan de laatste minuut van een dierenleven bij de slacht. Een dier lijdt ook aan verveling in een dichte stal.

Wanneer u Stichting Animal Freedom wilt steunen, leest u hier hoe u dat kunt doen.

Stichting Animal Freedom.
Auteur .

Onze hoofdartikelen in boek, in een overzicht of op een aparte mobielvriendelijke site.

Naar onze reactie op de actualiteit op Facebook.

pijl omhoog