Homepage
Nederlands

Eten van vlees is een beetje dom

Wat vegetariërs als Marianne Thieme geloven, is niet van belang. De vraag is: waarom zouden we vlees eten? is historicus, socioloog, en directeur Nederlandse Vegetariërsbond Ingezonden brief Podium Trouw 19 april 2007.

Adam en Eva waren vegetariër. Gelukkig dat de wereld in de tuin van Eden perfect was. De discussie over het geloof van de leider van de Partij voor de Dieren mist de essentie van waar het werkelijk om gaat. Vlees eten is een historische vergissing. De consumptie van dode stukjes dier is een irrationele handeling, gebaseerd op emotionele argumenten. Daarom weg met het taboe: vlees eten mag wel degelijk ter discussie staan.

In de 21ste eeuw mogen we best eens nadenken over wat er op ons bord ligt. De verborgen prijskaartjes van vleesconsumptie worden steeds zichtbaarder. De Hollander is een vleesliefhebber. Hij eet 40 kilogram vlees per jaar. Daarnaast gebruikt hij ook nog eens 300 liter melk en 180 eieren. De visconsumptie bedraagt zo'n 7 kilogram per persoon. Als er een kerk is die zich rijk mag rekenen dan is het wel het zich van moderne propaganda bedienende geloof in de bio-industrie en aquacultuur. Wie vlees eet mag zich ook wel realiseren dat dit niet ten goede komt aan het milieu, het welzijn van miljarden dieren, de honger in de wereld en de eigen gezondheid.

Vlees eten is een emotionele handeling. Het bevredigen van jezelf - omdat het zo lekker is, dat vlees - terwijl de hersenen op non-actief worden gesteld. Op het ter discussie stellen van het eten van vlees heerst een groot taboe.

De mensen die geen vlees eten worden nog steeds neergezet als sektarisch en emotioneel. Gek dat we dan in Nederland zo'n 700.000 mensen hebben die lid zijn van de 'Vegakerk'. De miljoenen investerende vleesindustrie wil kost wat kost laten zien dat vlees gewoon is en erbij hoort. Dat is een dogma. Wat een tragische vergissing.

De huidige fractievoorzitter van het CDA, Pieter van Geel, heeft als milieuminister gezegd dat 'vlees het meest milieu belastende onderdeel is van het voedselpakket van de Nederlandse consument'. Zo is voor een kilogram vlees honderd keer zoveel energie nodig als voor een kilogram aardappelen. We produceren per jaar 70 miljard kilogram mest. De landbouw draagt voor meer dan 90 procent bij aan de uitstoot van ammoniak. Bij de productie van vlees komen broeikasgassen vrij, en dat draagt sterk bij aan de mondiale klimaatverandering.
Als Brazilië, Zuid-Afrika en China het westerse vleesconsumptiepatroon overnemen, is dit rampzalig. Natuurlijk is het goed om ieder jaar het bankboekje te pakken en wat geld te geven aan de arme hongerige mensen in de derde wereld. Een rationeler voedingspatroon zou veel meer helpen.

Nederland voert 60 procent van het graanverbruik op aan landbouwhuisdieren. Hiervoor kunnen we 300 miljoen mensen dagelijks brood geven. Wereldwijd wordt 750 miljard kilo graan gespendeerd aan het vee. Hoeveel kinderen zouden niet van honger om hoeven te komen als we dat graan rationeler en efficiënter gebruikten? De massadoding van dieren in de bio-industrie en visserij heeft een ethisch aspect om nog eens over na te denken. 450 miljoen dieren kunnen niet leven naar hun natuurlijke gedrag, en worden vaak op jonge leeftijd na een hels leven zonder buitenlucht en licht uit overvolle stallen gehaald om te worden geslacht zodat er 'smakelijke' gerechten van kunnen worden gemaakt. Iemand die 80 wordt, is in zijn leven verantwoordelijk voor de dood van 1250 hele dieren. Ze verdwijnen in de openbare begraafplaats die maag heet. Overbevissing, vernietiging van leefgebied, vermesting en bestrijdingsmiddelen in de veehouderij zorgen nog eens voor een afname van 40 procent van de soortenrijkdom in oceanen en van 30 procent van alle op het land levende dieren.

Als je het vlees niet links laat liggen voor anderen, dan is het zeer zeker ook het overwegen waard om eens aan de eigen gezondheid te denken. De schandalen in de veehouderij zijn geen sprookjes. Het toedienen van groeihormonen en groeibevorderaars aan dieren mag dan wel in de Europese Unie officieel verboden zijn; deze regels worden wel overtreden. In de bio-industrie wordt ook gebruik gemaakt van antibiotica als toevoeging aan het veevoer. Resistentie van bacteriën tegen antibiotica is het gevolg.
En wetenschappelijk onderzoek toont aan dat dierlijke producten een grote rol spelen bij het ontstaan van hart- en vaatziekten en kanker. Het zou goed zijn als wat meer partijleiders in de Tweede Kamer en ministers in het kabinet de keuze zouden maken voor het vegetarische alternatief. Gelukkig zijn 700.000 Hollanders hen al voor gegaan. Met al die prachtige gerechten zonder vlees en vis is het helemaal niet zo moeilijk. De vegetarische verleiding, zo noemen we dat.

Vlees eten is misschien geen zonde, het is wel een beetje dom.


logoEr is in de wereld meer verborgen dierenleed dan de laatste minuut van een dierenleven bij de slacht. Een dier lijdt ook aan verveling in een dichte stal.

Wanneer u Stichting Animal Freedom wilt steunen, leest u hier hoe u dat kunt doen.

Stichting Animal Freedom.
Auteur .

Onze hoofdartikelen in boek, in een overzicht of op een aparte mobielvriendelijke site.

Naar onze reactie op de actualiteit op Facebook.

Privacy verklaring.

pijl omhoog