De mythe dat zuivel noodzakelijk is

De vleesindustrie, de zuivelindustrie en de farmaceutische industrie hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken. Allereerst zijn het bedrijfstakken waar miljarden in omgaan, en tienduizenden mensen een zeer goed belegde boterham in verdienen. Ten tweede bindt hen het gebruik, en in de meeste gevallen het misbruik, dat van dieren wordt gemaakt. Melk is goed voor elk, we zijn er allemaal mee grootgebracht en drinken dan ook gemiddeld twee glazen melk per dag. Hiermee behoren we tot een van de grootste zuivelconsumenten van de wereld. In Nederland krijgen we bijna nooit iets te horen over de kanttekeningen die geplaatst worden bij het drinken van koemelk.

Misvatting: "dierlijke eiwitten zijn onmisbaar in een volwaardige voeding voor mensen"

Het is niet waar dat vlees en/of zuivel voor de mens noodzakelijk zijn om gezond te blijven. Uit een groeiend aantal publicaties, en uit de dagelijkse praktijk van miljoenen mensen die zich tot plantaardige eiwitten beperken, blijkt dat het wel degelijk mogelijk is om voldoende eiwitten en calcium uit plantaardige voeding te halen. Eerder nog is uit onderzoek in de laatste jaren gebleken dat vlees en zuivel juist een groot aantal zgn. 'welvaarts-ziekten' veroorzaken. Het weglaten van zuivel en vlees uit de dagelijkse voeding, of het bij uitzondering nuttigen daarvan bij wijze van delicatesse i.p.v. 'daagse noodzaak', heeft enorme positieve gevolgen voor de eigen gezondheid, het welzijn van dieren, het milieu en de sociale verhoudingen in de wereld. De diep in de Nederlander geplante doctrine dat 'vlees moet, en dat we zonder melk geen calcium zouden binnen krijgen' is het directe gevolg van onze economische belangen als 'zuivelland' en langdurige reclame, en deze wordt gevoed door de behoefte om winst te maken; niet door de behoefte om mens, dier of milieu er beter op te laten worden.

Persbericht Nederlandse vereniging voor veganisme (NVV)

26 april 2005 "Kalfjes schreeuwen om zuivel" Veganisten starten campagne tegen melklobby De NVV acht een anti-zuivelcampagne hard nodig. De met subsidie doordrenkte reclamecampagne van de zuivelindustrie tracht het publiek aan te zetten tot het nog vaker consumeren van zuivelproducten. Door deze jarenlange campagne associëren mensen melk onterecht met gezondheid. De invloed van zuivel op de gezondheid wordt door tal van doktoren en wetenschappers minder positief bevonden dan de zuivelindustrie het laat voorkomen. Op www.zuiveloffline.nl vindt men informatie over de ongezonde kanten van zuivelgebruik. In Nederland is de grote afname van melkproducten direct te relateren aan de dieronvriendelijke mestkalverenindustrie. Kalfjes zijn "restproducten" van de melkindustrie. Vooral de mannelijke kalfjes eindigen in het vleescircuit of gaan op internationaal transport om elders vetgemest te worden. De NVV heeft hierover een speciale brochure ontwikkeld met de titel "Oude koeien bestaan niet". "De enigen die daadwerkelijk zouden mogen "schreeuwen om zuivel", zoals dat in de pro-zuivelcampagne wordt genoemd, zijn de pasgeboren kalfjes, die op de melkveehouderijen standaard bij hun moeders worden weggehaald," aldus Tatjana Visak, woordvoerster van de NVV. "Bovendien bestaan er voldoende plantaardige en gezondere alternatieven voor zuivelproducten, die tegenwoordig in bijna iedere supermarkt verkrijgbaar zijn".

Dit artikel is onderdeel van een reeks over drogredeneringen en demagogie.

Sommige argumenten worden vaak gebruikt, maar zijn niet geldig. Dat gebruiken van de zogeheten drogredenen doen voor- en tegenstanders van dierenrechten. We zetten deze ongeldige argumentenop een rij en plaatsten daar het tegenargument bij. Dit ten behoeve van een heldere en eerlijke dialoog. Er zijn verschillende types drogredenen. Zij worden expres of per ongeluk toegepast in een discussie. Wees je daarom bewust van de uitgangspunten en integriteit van een opponent. Er zijn verschillende manieren om te reageren op drogredeneringen. Hier zijn enkele algemene tips.

  • Blijf rustig en emotieloos. Drogredeneringen zijn vaak bedoeld om emoties op te wekken, dus het is belangrijk om rustig te blijven en je emoties in bedwang te houden.
  • Identificeer de drogredenering. Probeer te begrijpen welke soort drogredenering wordt gebruikt, zoals een ad hominem-aanval of een afleidingsmanoeuvre.
  • Weerleg de drogredenering. Probeer de drogredenering te weerleggen door feiten te presenteren of logische argumenten te geven.
  • Blijf op het onderwerp. Probeer terug te keren naar het onderwerp waarover de discussie gaat en probeer de discussie te houden op een rationeel niveau.
  • Wees voorbereid. Als je weet dat je gaat praten met iemand die vaak drogredeneringen gebruikt, kan het nuttig zijn om voorafgaand aan het gesprek bepaalde feiten en argumenten te verzamelen om op terug te vallen.

Klik hier voor specifieke tips bij het beïnvloeden van dieronvriendelijk gedrag en wat wel en niet te doen bij drogredeneringen. De beweegreden om drogredeneringen te voeren ligt in de wens om macht over de ander uit te oefenen in de vorm van een machtsstrijd. Er worden in de media en de politiek veel drogredenen aangedragen en er wordt demagogie bedreven, die leidt tot spraakverwarring zonder dat iemand verantwoordelijkheid neemt.

Er zijn drogredenen voor de volgende groepen en onderwerpen

Klik hier voor voorbeelden van een drogredenering of van demagogie uit het weblog.
Een leerzaam boek over drogredenen te herkennen en te weerleggen schreef Paula Steenwinkel. Voor wie zuiver wil redeneren en reageren en beu is van discussie-trucjes.
Drogredenen, herkennen en weerleggen (bol.com).