Homepage
Nederlands

Reclame Code Commissie over onjuiste voordelen van vlees

Persbericht NVB en AKB

Wederom vlees-advertentie afgekeurd Intelligentie Voorlichtingsbureau Vlees ter discussie

Een advertentie van het Voorlichtingsbureau Vlees, zoals geplaatst in het tijdschrift "Wij Jonge Ouders" is in hoger beroep door de Reclame Code Commissie (RCC) afgekeurd. De gewraakte advertentie laat een huilende baby zien. Na de aanhef "Hé slappeling…" wordt gesuggereerd dat ijzertekort de oorzaak van het huilen zou kunnen zijn. Vervolgens wordt geadviseerd de baby vlees te eten te geven. De Nederlandse Vegetariërsbond en de Alternatieve Konsumenten Bond hebben bezwaar gemaakt tegen de advertentie. Zoals nu door de Reclame Code Commissie is bevestigd, is het niet voor de hand liggend dat kinderen in de bedoelde leeftijdsklasse een ijzertekort zouden hebben. De suggestie dat eten van vlees een oplossing voor het huilen van een baby kan zijn is in strijd met de waarheid, misplaatst en misleidend. Kort geleden werd ook al een advertentie in stri.p.v.orm in het jongerenblad "Break Out" door de RCC veroordeeld. Hier was het de Stichting Wakker Dier die bezwaar had aangetekend. In de advertentie werd beweerd dat je (het in vlees aanwezige) heem-ijzer nodig hebt om je fit te voelen. Zoals de RCC vaststelde, zijn ook andere ijzerverbindingen dan heem-ijzer afdoende om in de ijzerbehoefte te voorzien. Ook de consumptie van non-heem-ijzer (uit plantaardige bronnen) kan ervoor zorgen dat men zich fit voelt. Niet intelligenter door vlees eten In december 2000 beoordeelde de RCC op verzoek van de Alternatieve Konsumenten Bond ook al een advertentie van het Voorlichtingsbureau Vlees. Deze advertentie, in De Telegraaf, legde een relatie tussen een vleesloos dieet, bloedarmoede als gevolg van ijzergebrek en, ten gevolge daarvan, een verminderde intelligentie. Ook deze advertentie werd als misleidend veroordeeld. Het feit dat voor de derde keer in nauwelijks twee jaar tijd een advertentie van het Voorlichtingsbureau Vlees moet worden teruggenomen pleit niet voor de intelligentie van de bedenkers daarvan. Misschien teveel vlees gegeten? Dit persbericht betreft de beslissing van het College van Beroep van de Reclame Code Commissie d.d. 25 april 2002 in dossier 1193/01.0688. Voor nadere informatie kunt u terecht bij:
De Nederlandse Vegetariërsbond De Alternatieve Konsumenten Bond
Drs. G.J. Bosch S.A. de Waart
Drs. Larenseweg 26, 1221 CM Hilversum Postbus 61236, 1005 HE Amsterdam
Tel: 035-6834796 Tel: 020-6863338
Info@vegetariers.nl akb@akb.a2000.nl
Anderhalf jaar eerder werden deze persberichten uitgebracht:

Persbericht Alternatieve Konsumenten Bond over beroep

Voorlichtingsbureau Vlees weer onderuit Het hoger beroep van het Voorlichtingsbureau Vlees tegen de uitspraak van de Reclame Code Commissie over de gewraakte advertentie in de Telegraaf is met duidelijke taal afgewezen. De Alternatieve Konsumenten Bond diende in augustus dit jaar een klacht in over een advertentie van het Voorlichtingsbureau Vlees, die begin oktober werd gehonoreerd, net als de klacht van Bert Stoop van internet-actiegroep 'Animal Freedom'. Het Voorlichtingsbureau ging direct in beroep en schakelde daarbij TNO in. De nieuw ingebrachte informatie was weinig steekhoudend, zodat de Reclame Code Commissie blijft bij het standpunt dat de advertentie misleidend is. Op 29 juli 2000 plaatste het Voorlichtingsbureau een paginagrote advertentie in de Telegraaf met als kop 'domkop' bij een foto van een tienermeisje. In de advertentie werd gerefereerd aan een redactioneel artikel van een dag eerder waarin werd gesteld dat 'meisjes slimmer zouden worden door het eten van rood vlees'. Uit onderzoek van de Alternatieve Konsumenten Bond bleek dat het wetenschappelijk onderzoek waarop de Telegraaf haar artikel baseerde, een 4 jaar oude literatuurstudie betrof naar het vrkomen van milde bloedarmoede bij jonge meisjes en de eventuele effecten op de gezondheid en cognitieve functies. Rood vlees kwam in het onderzoek in het geheel niet aan de orde en is er kennelijk door de - volgens de Telegraaf - niet meer te achterhalen journalist bij verzonnen. Met de plaatsing van de paginagrote advertentie - amper een dag later - maakte vervolgens het Voorlichtingsbureau een uitglijder. De Reclame Code Commissie beoordeelde de advertentie als misleidend: 'In de advertentie wordt ontegenzeggelijk de suggestie gewekt "dat je niet wijs bent" als je geen vlees eet'. De Commissie achtte de uiting in strijd met artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code (misleiding) en raadde de adverteerder aan om voortaan niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Hierop ging het Voorlichtingsbureau in hoger beroep met als argument dat de advertentie was gebaseerd op algemeen geldende voedingskundige feiten over vlees. Het inderhaast ingeschakelde TNO kon er echter ook weinig van maken en de nieuw ingebrachte informatie overtuigde de Reclame Code Commissie dan ook niet. Deze blijft bij het standpunt dat de advertentie misleidend is. De uitspraak ondersteunt de visie van de AKB dat je vlees prima kunt laten staan uit afkeer tegen de bio-industrie. Groenten, peulvruchten, noten, zuivel zijn goede alternatieven. Als je toch vlees wilt eten, kies dan voor biologisch of scharrelvlees. Einde persbericht Meer informatie bij Liesbeth Barwegen, tel: 020 - 686 33 38

Persbericht over uitslag commissie

Reclame Code Commissie: ‘Domkop-advertentie’ misleidend. Het Voorlichtingsbureau Vlees is voor de tweede maal binnen twee weken door de Reclame Code Commissie veroordeeld wegens misleiding. De eerste maal ging het om onjuiste uitlatingen op de website van het voorlichtingsbureau over Brits rundvee en vlees van slijterskoeien, ditmaal gaat het om een paginagrote advertentie die in de Telegraaf verscheen onder de titel "Domkop". Aanleiding was een tendentieus redactioneel artikel in de Telegraaf van 28 juli, waarin beweerd werd dat uit wetenschappelijk onderzoek zou blijken dat meisjes slimmer zouden worden van de consumptie van rood vlees. Het Voorlichtingsbureau Vlees, blij dat er na alle schandalen weer ‘ns positief nieuws te melden was van het vleesfront, haakte een dag later (vrijwel onmogelijk zonder voorkennis en –overleg) in met een paginagrote advertentie waarin een modieus ogend meisje wordt afgebeeld onder de titel "domkop". In het artikel werd gesteld dat meisjes die stoppen met het eten van -het zeer ijzerrijke- roodvlees ernstig in hun intelligentie kunnen worden aangetast. Zij zouden de kans lopen om door het tekort aan ijzer bloedarmoede op te doen, wat een direct effect zou kunnen hebben op het denkvermogen. Onderzoekers van het prestigieuze King's College in Cambridge zouden ontdekt hebben dat meisjes met bloedarmoede gemiddeld tien punten lager scoorden op intelligentietesten dan meisjes met voldoende ijzer. Dat tekort zou worden veroorzaakt door ondoordachte diëten die jongere meisjes - om af te slanken of uit ideële motieven- zichzelf opleggen. Ineke Volkerts van het Voedingscentrum in Den Haag acht vlees in hetzelfde artikel echter niet onontbeerlijk: "als je gewoon bruin brood en groene groenten eet en dat aanvult met voldoende vitamine C, krijg je ook genoeg ijzer binnen." De klagers (Alternatieve Konsumenten Bond en 3 particulieren) voerden voor de Reclame Code Commissie aan dat het artikel gebaseerd was op een 4 jaar oud onderzoek dat slechts gebaseerd was op literatuurstudie. Die studie ging overigens niet over meisjes die rood vlees consumeerden, maar over meisjes die staalpillen slikten. De RCC was met de klagers eens dat de advertentie van het Voorlichtingsbureau Vlees ronduit misleidend genoemd kan worden. In de advertentie wordt ontegenzeggelijk de indruk gewekt dat je niet wijs bent als je geen vlees eet, aldus de commissie, en dat is niet juist. Daarom acht de commissie de uiting in strijd met artikel 7 van de NRC en adviseert adverteerder dergelijke misleidende uitingen in het vervolg achterwege te laten. Niko Koffeman Bert Stoop AKB

Persbericht EDEV

Scholen bedolven onder gratis 'lesbrieven' en wandplaten Voor de derde maal in slechts enkele weken gaat het Voorlichtingsbureau Vlees wederom onderuit bij de Reclame Code Commissie (RCC). Sinds jaar en dag verspreidt de vleesindustrie op scholen gratis zogenaamde werkboeken ('Vlees in Voeding') en wandplaten gericht op scholieren van 2 HAVO/VWO en 3 MAVO. In 1998 bepaalde de RCC al dat de reclamematerialen in overtreding zijn met de Reclame Code. Leerkrachten verspreiden de gratis aangeboden materialen in de veronderstelling dat het hier objectieve informatie betreft. Niets is minder waar, het blijkt pure reclame, maar is niet als zodanig te herkennen. Wederom beveelt de RCC het Voorlichtingsbureau Vlees aan om niet meer op dergelijke wijze reclame te maken. Na de uitspraak in Hoger beroep van 1998 is het ogenschijnlijk een tijd stil geweest rond de 'lespakketten'. Vlak voor de zomervakantie van 2000 echter ging er weer een grote mailing uit naar scholen om de (zelfde) gratis reclame aan te vragen. De zaak was aangespannen door een docent, donateur van EDEV - Een DIER Een VRIEND, een organisatie voor de bescherming van de rechten van het dier, welke bij het opstellen van de beroepsschriften en aandragen van feitenmateriaal nauw betrokken is geweest. "Al jaren bedient de vlees-industrie zich van het op slinkse wijze verspreiden van onjuiste en misleidende propaganda. Het gaat slecht met de vleesindustrie, leven zonder vlees is nu eenmaal gezonder en steeds meer mensen ontdekken dat ze, door geen vlees te eten, meehelpen tegen het massale dierenleed in de wrede bio-industrie," aldus Geoffrey Deckers, voorzitter van EDEV - Een DIER Een VRIEND. "Men probeert met misleidende en of verborgen reclame keer op keer vlees op te dringen aan de veelal twijfelende consument." Vreemd is het dat de vleesindustrie zegt een convenant te volgen dat gesloten is tussen de Nederlandse Staat en onder meer landelijke organisaties voor ouders in het onderwijs. Hierin staat dat lesmaterialen en leermiddelen geen impliciete of expliciete reclame mogen bevatten. De eerdere veroordelingen van het Voorlichtingsbureau Vlees door de RCC waren ook wegens overtreding van de Reclame Code. De eerste had betrekking op uitingen op hun website waarin gesteld werd dat in de Nederlandse winkels geen vlees van Brits rundvee of producten van zieke koeien te koop zouden zijn. De RCC oordeelde dat deze beweringen inmiddels ruimschoots door de werkelijkheid waren ingehaald en dus als misleidend beoordeeld moeten worden. De tweede betrof een paginagrote advertentie in de Telegraaf onder de titel 'Domkop' in de advertentie werd ontegenzeggelijk de indruk gewekt dat je niet wijs bent als je geen vlees eet, aldus de RCC.

logoEr is in de wereld meer verborgen dierenleed dan de laatste minuut van een dierenleven bij de slacht. Een dier lijdt ook aan verveling in een dichte stal. Een dier heeft recht op een natuurlijk en vrij leven.

Wanneer u Stichting Animal Freedom wilt steunen, leest u hier hoe u dat kunt doen.

Stichting Animal Freedom.
Auteur .

Onze hoofdartikelen in boek, in een overzicht of op een aparte mobielvriendelijke site.

Naar onze reactie op de actualiteit op Facebook.

pijl omhoog