Homepage
Nederlands

Waarom moet de bio-industrie verdwijnen?

Geld verdienen aan dierenleed is immoreel

Bio-industrie veroorzaakt dierenleed

Dit leed is volkomen onnodig, want het overgrote deel van het vlees en de producten uit de intensieve veehouderij wordt niet ons eigen land geconsumeerd, maar geĆ«xporteerd. Hierdoor stijgt de consumptie van vlees met vele nadelige gevolgen wereldwijd, maar verslechtert de mondiale voedselbeschikbaarheid. Wanneer de bio-industrie uit Nederland zou verdwijnen, dan krijgt de ecologische veehouderij een eerlijke kans. Zij houdt wel rekening met natuurlijk gedrag van het dier. Ecologische veehouderij is regionaal georienteerd, waarbij veevoeder niet geĆÆmporteerd wordt en dieren niet over lange afstanden worden getransporteerd. De onverschilligheid in de omgang met het dier in combinatie met enorme economische belangen maakt de intensieve veehouderij een potentieel gevaar voor de volksgezondheid. De gezondheid van de mens (en zelfs van haar huisdieren) is in het geding. Door het gebruik van antibiotica worden bacteria (Campylobacter, maar ook Salmonella) resistent en kunnen infecties niet meer worden bestreden. Het vogelpestvirus is overgesprongen van pluimvee naar varkens. Omdat varkens vaak de drager zijn van het menselijke griepvirus is er een kans op vermenging van de twee virussen tot een nieuwe onbekende ziekteverwekker. Dioxine en BSE in veevoeder en (groei)hormonen blijven achter in het vlees. Schoon drinkwater raakt schaars. gevolgen in de Derde WereldIn de 5 bezwaren tegen bio-industrie zetten we nog eens op een rijtje vanuit welke optiek de bio-industrie de menselijke belangen en die van dieren schaadt. De ergste misstanden zetten we hier op een rij. Nederland houdt zich niet aan afspraken die zij heeft gemaakt binnen de EG over hoeveelheid mest en afspraken met derde wereldlanden om te zorgen voor eerlijke economische krachtsverhoudingen. Door de import van veevoeder uit de derde wereld en de export van goedkoop vlees is deze verhouding verstoord. Nederland neemt voor het verbouwen van veevoeder landbouwgrond in de derde wereld in beslag die beter gebruikt kan worden voor de voeding van de lokale bevolking. Vrije handel tussen landen is op een veel terreinen een gezonde zaak, maar niet in het geval van dieren. De Stichting Animal Freedom vindt dat vrijheid ook een grondrecht voor dieren is.

logoEr is in de wereld meer verborgen dierenleed dan de laatste minuut van een dierenleven bij de slacht. Een dier lijdt ook aan verveling in een dichte stal. Een dier heeft recht op een natuurlijk en vrij leven.

Wanneer u Stichting Animal Freedom wilt steunen, leest u hier hoe u dat kunt doen.

Stichting Animal Freedom.
Auteur .

Onze hoofdartikelen in boek, in een overzicht of op een aparte mobielvriendelijke site.

Naar onze reactie op de actualiteit op Facebook.

pijl omhoog