Homepage
Nederlands

Wat verlaagt het welzijn van landbouwhuisdieren?

Meest prioritaire welzijnsaantastingen landbouwhuisdieren volgens LNV zelf

(DL 2008/66)

Melkvee

 • geen of beperkte weidegang;
 • bewegingsongemak a.g.v. stalinrichting;
 • klauwproblemen.

Vleesvee

 • gevolgen keizersnede.

Vleeskalveren

 • bewegingsongemak a.g.v. stalinrichting;
 • ijzergebrek;
 • gebrek aan vezelrijk voer;
 • ademhalingsproblemen door suboptimaal stalklimaat;
 • transport.

Guste/dragende zeugen

 • prikkelarme omgeving;
 • huisvesting in individuele boxen.

Kraamzeugen

 • huisvesting in individuele boxen;
 • prikkelarme omgeving;
 • geen mogelijkheid tot nestgedrag.

(Gespeende) biggen

 • prikkelarme omgeving;
 • transport;
 • castratie;
 • staart couperen;
 • maagzweren.

Vleesvarkens

 • prikkelarme omgeving;
 • luchtwegaandoeningen door suboptimaal stalklimaat;
 • transport;
 • maagzweren.

Vleeskuikenouderdieren

 • gedragsbeperkingen door suboptimale stalinrichting;
 • hoge infectiedruk;
 • ruw paringsgedrag;
 • honger en dorst door voeren watergiftbeperking;
 • ingrepen.

Vleeskuikens

 • gedrags- en Mobiliteitsbeperking a.g.v. selectie op groeisnelheid e.d.;
 • voetzoollaesies en borstblaren.

Leghennen

 • gedragsbeperkingen door suboptimale stalinrichting;
 • hoge infectiedruk;
 • kannibalisme/verenpikken;
 • ingrepen.

Paarden

 • afwijkend gedrag door individuele huisvesting;
 • onevenwichtige rantsoensamenstelling;
 • afwijkend gedrag door energierijk, vezelarm rantsoen;
 • couperen staarten;
 • trainingsmethoden en hulpmiddelen;
 • afscheren tastharen.
Lees op het weblog meer over dierenwelzijn.

logoEr is in de wereld meer verborgen dierenleed dan de laatste minuut van een dierenleven bij de slacht. Een dier lijdt ook aan verveling in een dichte stal. Een dier heeft recht op een natuurlijk en vrij leven.

Wanneer u Stichting Animal Freedom wilt steunen, leest u hier hoe u dat kunt doen.

Stichting Animal Freedom.
Auteur .

Onze hoofdartikelen in boek, in een overzicht of op een aparte mobielvriendelijke site.

Naar onze reactie op de actualiteit op Facebook.

pijl omhoog