Homepage
Nederlands-English-Français

De heilloze weg en werken aan het alternatief

De intensieve veehouderij maakt zich op voor verdergaande stappen in de exploitatie van het dier

De boer voelt zich daarin gedwongen door de oprukkende concurrentie uit het buitenland. Die heeft ook alweer jaren geleden de manier van werken uit ons land overgenomen en is nu door de vrije markt ook in eigen land een geduchte concurrent geworden.
Waar men nu nog de winst inziet is het terugdringen van uitval door zieke dieren. Dat betekent nog meer isolatie van jonggeborenen en hygiënische maatregelen. Keizersneden en piglet snatching (bij een andere zeug grootbrengen) levert net wat meer geld op. Dat dit voor het varken nog meer afwijkt van een natuurlijk leven kon de meeste boeren al ook jaren niets schelen. Hij is de schaamte allang voorbij en wordt hierin gesteund door alle geledingen in de maatschappij. Groot geld verdienen heeft status en de wereldmarkt is een groeimarkt.
Het schaamteloos verdedigen hiervan met (on)eigenlijke argumenten ("de consument vraagt erom") is niet meer een kwestie van eer, maar zaak voor de luisteraar zelf of hij het bedrog ontdekt en eerder nog: … wil zien.
Net zoals informatie op Internet geldt tegenwoordig nog meer dan vroeger dat je niet meer kunt vertrouwen op autoriteiten, maar alleen nog maar op je eigen inzicht. Nog meer dan vroeger moet je tegenwoordig zelf denken en voelen en op je intuïtie afgaan.

Welk alternatief moet ik kiezen?

Op deze site is een ethische barometer te vinden die zich uitspreekt over het ethische gehalte van de diverse levenstijlen, variërend van biologisch vlees kopen tot veganist worden.
De zaak ligt niet zwart-wit. Vaak is een halfslachtige poging tot een betere manier om dieren te huisvesten in de praktijk niet meer dan "window dressing", oftewel de zaak mooier voor te stellen dan gerechtvaardigd is.
Het gaat er altijd om zelf kritisch te blijven, naar jezelf en anderen en om een keuze te maken die bij je past. Nog mooier is als de keuze uitwerkt als een aantrekkelijk voorbeeld voor anderen. Op deze site wordt vrijheid als uitgangspunt genomen om de situatie van dieren te beoordelen. Alles wat voor dieren en mensen de vrijheid vergroot om zich natuurlijk te gedragen wordt ondersteund.

Maak het alternatief aantrekkelijk

Wil je je verzetten tegen de teloorgang van het milieu en het natuurlijke leven op de boerderij dan is het zaak om je niet te verliezen in negatieve energie en moet je zelf ook verder op het ingeslagen alternatieve pad. Toen de eerste veganisten zich tientallen jaren geleden uit verzet tegen de bio-industrie tot het diervrije menu bekeerden, lieten velen na om zich ook een aantrekkelijke levensstijl aan te meten. Het aantal volgers is sindsdien beperkt gebleven, maar wat niet is kan nog komen.
Koken met alleen ingrediënten op plantaardige basis kan gezonder en smakelijker, maar het gaat niet vanzelf. Je moet je daarin scholen of oefenen.
Verzet tegen globalisering van het dierenleed betekent ook contact maken met het gezond denkende deel in andere culturen. Buitenlanders zijn in principe net zulke grote egoïsten als de intensieve veehouders in eigen land en er zijn net zo veel weldenkende mensen in andere werelddelen. Ook zij moeten de verleiding weerstaan van de uitbuiting van het dier met de westerse middelen. Ook zij moeten overwegen om eeuwenoude gewoontes in het diergebruik op te geven of te veranderen, wanneer deze leiden tot dierenleed.

De wal keert het zinkende schip

Het is een grappig paradoxaal beeld van de globalisering dat groepen die elkaar de rug toekeren en de wereld intrekken elkaar aan de andere kant weer tegemoet komen. Het is een kwestie van vertrouwen om ook degene met wie je het niet eens bent zelf uit te laten vinden waar de grenzen van de mogelijkheden liggen. Waar het omgaat is integriteit. Integer zijn betekent heel zijn, uit één stuk, staan voor je principes. Een heilloze weg betekent een weg leidend tot verderf. Verderf is het lot van iets dat bezig is uiteen te vallen.
De intensieve veehouderij is een heilloze weg, de voortekenen zijn de veeziektes die de sector treffen. Niet omdat het zogenaamde bijbelse plagen zouden zijn, zo simpel denken we gelukkig tegenwoordig niet meer. Nee, de weg van de vleesproducent is heilloos omdat het regenererende vermogen van de sector -om reden van kostenbesparing- is weggehaald.
Terwijl de natuur allang alweer hersteld is van de vogelgriep en incidentele, massale sterfte, moet de populatie van de soortgenoten in de stallen telkens opnieuw ingeënt of gevaccineerd worden. Het wordt haar niet meer de tijd gegund om uit zichzelf (in een natuurlijke omgeving) resistent te worden tegen virussen.

Je kunt genoeg zelf doen

Waar het ook omgaat is ervoor uitkomen voor wat jij wilt en jouw verantwoordelijkheid nemen wanneer naar jouw mening wordt gevraagd.
Wanneer je je van de samenleving afkeert en niet meer stemt of stemt vanwege de verkeerde redenen dan gaat er weer een kans verloren om gehoord te worden. Ondertussen -tijdens de degeneratie van de veehouderij- houd het hoofd koel en werk aan het aantrekkelijker maken van je eigen levensstijl.

logoEr is in de wereld meer verborgen dierenleed dan de laatste minuut van een dierenleven bij de slacht. Een dier lijdt ook aan verveling in een dichte stal.

Wanneer u Stichting Animal Freedom wilt steunen, leest u hier hoe u dat kunt doen.

Stichting Animal Freedom.
Auteur .

Onze hoofdartikelen in boek, in een overzicht of op een aparte mobielvriendelijke site.

Naar onze reactie op de actualiteit op Facebook.

Privacy verklaring.

pijl omhoog