Drogredenen voor het beargumenteren van het vegetarisme

Een mens heeft niet het gebit en de juiste spijsvertering om vlees te eten.
(zelfs bij omkering van het argument is dit nog geen argument om vlees te eten). Weliswaar lijkt het spijsverteringstelsel meer op dat van een planteneter dan van een vleeseter. Echter, een mens kan als omnivoor vlees, met mate geconsumeerd, goed verteren.
Mensen kunnen kiezen wat ze eten, vleesetende dieren kunnen niet kiezen voor planten als voedsel.
Dat maakt ons verantwoordelijk, maar het is geen argument tegen het eten van vlees.
Geen vlees eten is gezonder.
Dat maakt het in beperkte mate eten van vlees nog niet ongezond.
Het doden van dieren is zielig.
Dit is een persoonlijke zaak.
Het dier heeft te lijden bij de slacht.
Het sterven van een natuurlijke dood bij ziekte of als prooidier is minstens even pijnlijk.
Een mens heeft vlees niet nodig.
Onnodig voedsel (bijvoorbeeld snoep) is niet per definitie ongezond of ethisch ontoelaatbaar.

Dit artikel is onderdeel van een reeks over drogredeneringen en demagogie.

Sommige argumenten worden vaak gebruikt, maar zijn niet geldig. Dat gebruiken van de zogeheten drogredenen doen voor- en tegenstanders van dierenrechten. We zetten deze ongeldige argumentenop een rij en plaatsten daar het tegenargument bij. Dit ten behoeve van een heldere en eerlijke dialoog. Er zijn verschillende types drogredenen. Zij worden expres of per ongeluk toegepast in een discussie. Wees je daarom bewust van de uitgangspunten en integriteit van een opponent. Er zijn verschillende manieren om te reageren op drogredeneringen. Hier zijn enkele algemene tips.

  • Blijf rustig en emotieloos. Drogredeneringen zijn vaak bedoeld om emoties op te wekken, dus het is belangrijk om rustig te blijven en je emoties in bedwang te houden.
  • Identificeer de drogredenering. Probeer te begrijpen welke soort drogredenering wordt gebruikt, zoals een ad hominem-aanval of een afleidingsmanoeuvre.
  • Weerleg de drogredenering. Probeer de drogredenering te weerleggen door feiten te presenteren of logische argumenten te geven.
  • Blijf op het onderwerp. Probeer terug te keren naar het onderwerp waarover de discussie gaat en probeer de discussie te houden op een rationeel niveau.
  • Wees voorbereid. Als je weet dat je gaat praten met iemand die vaak drogredeneringen gebruikt, kan het nuttig zijn om voorafgaand aan het gesprek bepaalde feiten en argumenten te verzamelen om op terug te vallen.

Klik hier voor specifieke tips bij het beïnvloeden van dieronvriendelijk gedrag en wat wel en niet te doen bij drogredeneringen. De beweegreden om drogredeneringen te voeren ligt in de wens om macht over de ander uit te oefenen in de vorm van een machtsstrijd. Er worden in de media en de politiek veel drogredenen aangedragen en er wordt demagogie bedreven, die leidt tot spraakverwarring zonder dat iemand verantwoordelijkheid neemt.

Er zijn drogredenen voor de volgende groepen en onderwerpen

Klik hier voor voorbeelden van een drogredenering of van demagogie uit het weblog.
Een leerzaam boek over drogredenen te herkennen en te weerleggen schreef Paula Steenwinkel. Voor wie zuiver wil redeneren en reageren en beu is van discussie-trucjes.
Drogredenen, herkennen en weerleggen (bol.com).