Drogredenen voor het verdedigen van de plezierjacht

Mensen uit de stad die nauwelijks in de natuur komen moeten zich niet bemoeien met de jacht.
De geringe hoeveelheid tijd die mensen van driehoog achter uit de Randstad doorbrengen in de vrije natuur geeft hen niet minder recht om mee te praten over het lot van de flora en fauna in Nederland.
Jagers houden wildoverschotten in de hand en voorkomen wildschade.
Jagers en de overheid doen minder aan natuurlijk wildbeheer dan optimaal mogelijk is om overbodige afschot te voorkomen.
Jagen is natuurlijk.
Jagen voor het plezier gebeurt vrijwel nergens in de natuur, wel om aan eten te komen.
Jagers investeren tijd en geld in de natuur.
De grote hoeveelheid tijd die een jager in de natuur doorbrengt en geld die hij investeert in zijn gebied is geen legitimatie voor het afschieten van wild.
Jacht houdt een populatie gezond.
Bejaging door natuurlijke predatoren zeker. Dit geldt wel als jagers met blote handen achter hun prooi aan zouden rennen. Een jager die voor zijn plezier schiet kan niet waarmaken dat hij alleen zieke en verzwakte exemplaren uitschakelt.
Jagers doen er alles aan om aangeschoten wild te voorkomen.
30-60% van de trekganzen sterft met kogels in het lichaam. De beste manier om dit te voorkomen is door niet te schieten.
Sommige biotopen zijn te klein om een wildpopulatie ongebreideld te laten groeien.
Om die reden wordt de Ecologische HoofdStructuur (EHS) aangelegd, zodat biotopen met elkaar worden verbonden. In een EHS kan een natuurlijk evenwicht worden bereikt en jacht overbodig wordt. Dit moet ook als minimale eis aan een EHS worden gesteld.
Jagen is o.k. zolang je maar opeet wat je schiet
Het eten van stoffelijke resten is geen rechtvaardiging van het doden van een leven
Waarom zou een wildbeheerder geen plezier in de jacht mogen hebben?
Dieren hebben er recht op dat onnodige afschot wordt voorkomen. Wanneer wildbeheer in handen is van mensen die plezier hebben in de jacht, is voldoende zelfbeheersing en maximalisatie van natuurlijke alternatieven onwaarschijnlijk.
Als de vos niet bejaagd wordt, worden de weidevogels bedreigd
Natuurlijk, maar de vos en alle andere bejagers van weidevogels houden elkaar in balans. Wanneer er niet gejaagd wordt, dan zien natuurliefhebbers meer van beide diersoorten. De jacht maakt dieren schuw.

Dit artikel is onderdeel van een reeks over drogredeneringen en demagogie.

Sommige argumenten worden vaak gebruikt, maar zijn niet geldig. Dat gebruiken van de zogeheten drogredenen doen voor- en tegenstanders van dierenrechten. We zetten deze ongeldige argumentenop een rij en plaatsten daar het tegenargument bij. Dit ten behoeve van een heldere en eerlijke dialoog. Er zijn verschillende types drogredenen. Zij worden expres of per ongeluk toegepast in een discussie. Wees je daarom bewust van de uitgangspunten en integriteit van een opponent. Er zijn verschillende manieren om te reageren op drogredeneringen. Hier zijn enkele algemene tips.

  • Blijf rustig en emotieloos. Drogredeneringen zijn vaak bedoeld om emoties op te wekken, dus het is belangrijk om rustig te blijven en je emoties in bedwang te houden.
  • Identificeer de drogredenering. Probeer te begrijpen welke soort drogredenering wordt gebruikt, zoals een ad hominem-aanval of een afleidingsmanoeuvre.
  • Weerleg de drogredenering. Probeer de drogredenering te weerleggen door feiten te presenteren of logische argumenten te geven.
  • Blijf op het onderwerp. Probeer terug te keren naar het onderwerp waarover de discussie gaat en probeer de discussie te houden op een rationeel niveau.
  • Wees voorbereid. Als je weet dat je gaat praten met iemand die vaak drogredeneringen gebruikt, kan het nuttig zijn om voorafgaand aan het gesprek bepaalde feiten en argumenten te verzamelen om op terug te vallen.

Klik hier voor specifieke tips bij het beïnvloeden van dieronvriendelijk gedrag en wat wel en niet te doen bij drogredeneringen. De beweegreden om drogredeneringen te voeren ligt in de wens om macht over de ander uit te oefenen in de vorm van een machtsstrijd. Er worden in de media en de politiek veel drogredenen aangedragen en er wordt demagogie bedreven, die leidt tot spraakverwarring zonder dat iemand verantwoordelijkheid neemt.

Er zijn drogredenen voor de volgende groepen en onderwerpen

Klik hier voor voorbeelden van een drogredenering of van demagogie uit het weblog.
Een leerzaam boek over drogredenen te herkennen en te weerleggen schreef Paula Steenwinkel. Voor wie zuiver wil redeneren en reageren en beu is van discussie-trucjes.
Drogredenen, herkennen en weerleggen (bol.com).