Drogredenen voor het houden van stierengevechten

Voor: Stierenvechten is een onderdeel is van de cultuur, een eeuwenoude traditie. Het vormt een laatste overblijfsel van oeroude niet-westerse culturen. Het getuigt van minachting voor het niet-westerse element binnen de Spaanse cultuur om het in de ban te willen doen.
Tegen: Alle westerse en niet-westerse culturen bevatten zowel positieve als destructieve tradities. De lengte van een traditie is geen argument voor het morele gehalte.
Een stier wordt tot aan het gevecht veel beter behandeld wordt dan een stier die voor de slacht wordt gefokt in de bio-industrie.
Dat is waar maar geen argument ter verdediging. Dat er nog wredere situaties bestaan maakt een bepaalde situatie niet minder wreed.
Een stierengevecht is een blijk van waardering en ontzag voor de kracht van het beest.
Waardering en ontzag worden niet geëerd en getoond door een marteling.
Een stierengevecht wordt niet gezien als een sport, maar als een mix van kunst, dans en de volgens de liefhebbers ultieme mannelijkheid (machismo) gezien.
Dat je nog andere aspecten ergens in kan zien, betekent niet dat het wrede aspect daarmee minder wreed wordt.
Een stierengevecht leidt tot een heilzame collectieve ontlading van negatieve gevoelens en agressie.
Er zijn onschadelijke alternatieven (bijvoorbeeld sport) voor zo'n ontlading, die niet gekoppeld zijn aan dierenleed.
Stierenvechten heeft een religieuze dimensie van de strijd van het goede tegen het kwaad, waarbij de stier het kwaad voorstelt.
Religieuze vieringen vormen geen vrijbrief om dieren te reduceren tot een symbool.
God heeft vechtstieren geschapen om in de arena te vechten met de matador en zo te sterven.
Het is nogal pretentieus om God de woorden in de mond te leggen over het doel van dieren.
De speciale vechtstieren (toros bravos) worden alleen gefokt vanwege hun kwaliteiten in de arena. Afschaffing van het stierenvechten betekent teloorgang van een unieke diersoort.
Dieren hebben geen baat bij het behoud van hun soort als zij daar zelf ernstig onder moeten lijden.
Stierengevechten vormen belangrijk onderdeel van de toeristenindustrie van Spanje.
Veel toeristen gaan alleen uit nieuwsgierigheid naar een stierengevecht en houden er een naar gevoel aan over. Uiteindelijk vormen stierengevechten geen goede pr voor de Spaanse cultuur.
Stierengevechten worden niet voor niets aangeduid met de term Fiesta Nacional, want ze staan voor de essentie van Spanje. Ageren tegen stierengevechten moet dus wel voortkomen uit anti-Spaanse sentimenten.
Het is volstrekt willekeurig om Spanje te identificeren met één specifieke traditie. Een toenemend aantal Spanjaarden is zelf tegen stierengevechten zodat ze zich er niet meer mee kunnen identificeren. Je kunt het zelfs omdraaien: wie echt van Spanje houdt, verlangt naar afschaffing van de Nationale Schande zoals het 'feest' door tegenstanders wel wordt genoemd.

Dit artikel is onderdeel van een reeks over drogredeneringen en demagogie.

Sommige argumenten worden vaak gebruikt, maar zijn niet geldig. Dat gebruiken van de zogeheten drogredenen doen voor- en tegenstanders van dierenrechten. We zetten deze ongeldige argumentenop een rij en plaatsten daar het tegenargument bij. Dit ten behoeve van een heldere en eerlijke dialoog. Er zijn verschillende types drogredenen. Zij worden expres of per ongeluk toegepast in een discussie. Wees je daarom bewust van de uitgangspunten en integriteit van een opponent. Er zijn verschillende manieren om te reageren op drogredeneringen. Hier zijn enkele algemene tips.

  • Blijf rustig en emotieloos. Drogredeneringen zijn vaak bedoeld om emoties op te wekken, dus het is belangrijk om rustig te blijven en je emoties in bedwang te houden.
  • Identificeer de drogredenering. Probeer te begrijpen welke soort drogredenering wordt gebruikt, zoals een ad hominem-aanval of een afleidingsmanoeuvre.
  • Weerleg de drogredenering. Probeer de drogredenering te weerleggen door feiten te presenteren of logische argumenten te geven.
  • Blijf op het onderwerp. Probeer terug te keren naar het onderwerp waarover de discussie gaat en probeer de discussie te houden op een rationeel niveau.
  • Wees voorbereid. Als je weet dat je gaat praten met iemand die vaak drogredeneringen gebruikt, kan het nuttig zijn om voorafgaand aan het gesprek bepaalde feiten en argumenten te verzamelen om op terug te vallen.

Klik hier voor specifieke tips bij het beïnvloeden van dieronvriendelijk gedrag en wat wel en niet te doen bij drogredeneringen. De beweegreden om drogredeneringen te voeren ligt in de wens om macht over de ander uit te oefenen in de vorm van een machtsstrijd. Er worden in de media en de politiek veel drogredenen aangedragen en er wordt demagogie bedreven, die leidt tot spraakverwarring zonder dat iemand verantwoordelijkheid neemt.

Er zijn drogredenen voor de volgende groepen en onderwerpen

Klik hier voor voorbeelden van een drogredenering of van demagogie uit het weblog.
Een leerzaam boek over drogredenen te herkennen en te weerleggen schreef Paula Steenwinkel. Voor wie zuiver wil redeneren en reageren en beu is van discussie-trucjes.
Drogredenen, herkennen en weerleggen (bol.com).