logo Animal Freedom
 
 
 
 
Homepage
Informatie
 
Opinie
 
Reactie
 
Zoeken
 
op aanbevolen sites

 

 
Achtergrond
stichting+website
Inhoud
site
Doelen Mag je
dieren eten?
Kromme redeneringen  
 
 

Select your language first:
Nederlands-English-Deutsch-Español-Português-Français-Italiano-Türkçe-Polski-Russian-more / other

Animalfreedom gaat over universele rechten


Een dier is een levend wezen met behoeftes, gevoelens en rechten. Het recht op vrijheid kan niet worden weggenomen of verleend. Het kan worden begrensd, maar dient te worden erkend en gerespecteerd. Het is in het belang van alle dieren om de vrijheid te hebben tot natuurlijke gedrag.

Vrijheid is een gemeenschappelijk belang van mens en dier. Vrijheid is een grondrecht voor alle mensen en veel wetten zijn daarop gebaseerd.

 
   

We werken vrijheid als grondrecht voor dieren uit in al haar aspecten. We geven aan wat het voor mens en dier oplevert om de grondrechten van dieren serieus te nemen, te meer omdat het onnodig dierenleed voorkomt.

 
   

De snelheid en het aantal dier(soort)en dat we voortdurend gebruiken is immens. Dat kan minder.

De oplossing is simpel en van niemand anders afhankelijk.

Animal Freedom is een uitgebreide site, zie voor een overzicht onze sitemap of de beschrijving van de inhoud. Er zijn foto's en korte video-fragmenten ).
We schrijven over de misstanden in en rond de bio-industrie, honden doorfokken, rituele slacht, roofvogelvervolging e.d..
We dragen aantrekkelijke oplossingen aan, b.v. vegetarische (barbecue- en Kerst)recepten.

Het serieus nemen van rechten van dieren kan u geld besparen. En er is tenslotte naast vrijheid een gemeenschappelijk belang in het behouden van een leefbare aarde.

 

De laatste toevoegingen op het weblog zijn:

Er is een nieuwsoverzicht van ons en van anderen met alle onderwerpen die dieren aangaan.


 

@AnimalFreedomNl op Twitter:

 
Stichting Animal Freedom is een geregistreerd goed doel (ANBI).
U vindt ons ook op Facebook en kunt daar reageren of via de mail.
 
 

     
Letters op het scherm te klein? Probeer eens "ctrl"-"+" of druk op F11. Je maakt veranderingen ongedaan door te drukken op "ctrl"-"-" of op F11.