Homepage
Polski-English-Nederlands-Español-Português-Deutsch

Poszanowanie praw zwierząt musi być wynagradzane finansowo

Społeczeństwo, w którym żyjemy, nie nagradza odpowiedzialnych zachowań (w stosunku do zwierząt).
Odpowiedzialne zachowanie oznacza, że osoba dobrowolnie usiłuje zrobić wszystko, co w jej/jego mocy, narażając się nawet na ryzyko, by zapobiec lub znaleźć rozwiązanie zaistniałych problemów zwierząt. Faktem jest, że zbyt łatwo przychodzi nam uznawanie spraw za mało istotne i odrzucanie naszej odpowiedzialności w przypadku nagannego postępowania.
Chcielibyśmy, aby rolnicy odrzucili komercyjne podejście do gospodarstw produkcyjnych i zdecydowali się na trzymanie zwierząt w bardziej godnych warunkach. Hodowcy winni być nagradzani finansowo za balansowanie rozmnażania zwierząt poprzez zaopatrywanie jedynie na życzenie (wiarygodnych) klientów.
Osoby opowiadające się za poszanowaniem zwierząt powinny być nagradzane, a nie płacić za to. Najlepszym rozwiązaniem byłoby nałożenie wysokich podatków na zarządy gospodarstw, które wykorzystują zwierzęta, jednocześnie stymulując powstawanie farm ekologicznych poprzez zmniejszanie ich opodatkowania. Byłoby to opłacalny sposób na pobudzenie pozytywnych zachowań.
W naszym odczuciu, najważniejszym jest położenie kresu importowi i eksportowi zwierząt oraz produktów pochodzenia zwierzęcego. Najlepszym rozwiązaniem dla naszego kraju byłoby przejście na rolnictwo ekologiczne i skupienie się na rynku wewnętrznym, by łatwiej oprzeć się pokusie nadprodukcji.

Porada dla Twojego obszaru językowego

Większość naszych artykułów jest napisana w języku holenderskim. Zapraszamy do eksploracji holenderskiego mapy witryny i korzystania z funkcji tłumaczenia w Google Translate. W ten sposób będziesz mógł przeczytać naszą wiadomość na temat praw zwierząt, sprzeciwów wobec intensywnej hodowli zwierząt i innych tematów w Twoim własnym języku.

Oto adres URL, który tłumaczy mapę witryny dla Ciebie.
https://animalfreedom-org.translate.goog/paginas/zoeken/sitemap.html.


logoAnimal Freedom Foundation.

Autor .

Oświadczenie o ochronie prywatności.

Wróć na górę