Homepage
Nederlands-English-Español-Português-Polski-Deutsch-Français

Maak opkomen voor dierenrechten financieel aantrekkelijk

In onze maatschappij wordt verantwoordelijk gedrag (ten aanzien van dieren) te weinig beloond. Verantwoordelijk gedrag is het vrijwillig trachten te voorkomen of oplossen van problemen voor dieren, waarvan mensen zien dat deze binnen hun mogelijkheden liggen en waarbij men soms een zeker risico loopt. Het is in onze maatschappij te gemakkelijk om ons te drukken als we moeilijkheden zien opduiken. Oftewel: het is te gemakkelijk om onze verantwoordelijkheden te ontlopen. Het gaat hier bijvoorbeeld om het vrijwillig afzien van bio-industrie(vlees). Of in het geval van fokkers van huisdieren moet het beloond kunnen worden dat het aantal nakomelingen beperkt blijft door bijvoorbeeld (controleerbaar) alleen op aanvraag te leveren. Mensen die kiezen voor een diervriendelijke manier van werken en leven zouden daarvoor financieel moeten worden beloond in plaats dat zij er een hogere prijs voor moeten betalen. Dit zou belastingtechnisch zo geregeld kunnen worden dat dieronvriendelijke bedrijfsvoering met het zwaarste BTW-tarief wordt belast en bijvoorbeeld ecologisch verantwoorde bedrijfsvoering het lichtst. Het zou enorm helpen als dieren en dierlijke producten niet meer geïmporteerd en geëxporteerd zouden worden en de veehouderij zich met ecologische bedrijfsvoering zou beperken tot de nationale markt. Dan verdwijnt voor veehouders de verleiding tot overproductie.

logoWe willen bevorderen dat (ook in andere landen) het bewustzijn groeit dat vrijheid -net als voor ons- van belang is voor een dier. Een dier is geen ding maar een wezen dat recht heeft op de kwaliteit van een natuurlijke manier van leven.

Wanneer u Stichting Animal Freedom wilt steunen, leest u hier hoe u dat kunt doen.

Stichting Animal Freedom.
Auteur .

Onze hoofdartikelen in boek, in een overzicht of op een aparte mobielvriendelijke site.

Naar onze reactie op de actualiteit op Facebook.

pijl omhoog