Voorpagina.
Hoofdmenu.
Veel gestelde vragen.
De gevolgen van sportvissen…
…voor de dieren;
…voor het milieu.
Foto's van dierenleed.
I.s.m. stichting Waterpartijen / mens en dier.

Kans op vissterfte neemt toe

OVB en NVVS vragen aandacht voor preventie en - zo nodig - noodmaatregelen Tropische temperaturen brengen naast veel plezier ook een toenemende kans op overlast. De aanhoudende warmte in combinatie met groeiende problemen voor de waterhuishouding en de waterkwaliteit, brengt steeds meer risico's voor vissen met zich mee. Het aantal meldingen van vissterfte is nu nog betrekkelijk gering. Maar de situatie kan de komende dagen snel verslechteren; ook als er een einde komt aan de warmte. Door de hoge watertemperaturen kan zuurstofgebrek of zuurstofloosheid ontstaan. Dalende waterpeilen beperken de leefruimte. En droogvallende wateren bieden in het geheel geen leefmogelijkheden meer. Ook kan vergiftiging van vissen optreden door algenbloei, botulisme en ammoniak. Bij een weersomslag met hevige regen- en onweersbuien kunnen riooloverstorten een groot probleem vormen. Waterschappen, Rijkswaterstaat, gemeenten, hengelsportfederaties en -verenigingen, beroepsvissers, VBC's en particuliere watereigenaren wordt gevraagd alert te zijn en het welzijn van vissen zo goed mogelijk te volgen en te waarborgen.

Preventie

Om vissterfte in deze periode zo veel mogelijk te voorkomen, kunnen diverse maatregelen worden genomen:
 • zorgen voor een goede doorstroming met bij voorkeur gebiedseigen water;
 • de planning van het onderhoudswerk afstemmen op de weersomstandigheden: tijdens warme en droge perioden niet maaien of baggeren;
 • regelmatig zuurstofmetingen verrichten, vooral in risicowateren;
 • tijdig opsporen en melden van vis "in de problemen”, waardoor nog noodmaatregelen genomen kunnen worden;
 • afspraken maken met direct betrokkenen over hoe op te treden bij calamiteiten. Dit kan door het opstellen van een draaiboek vissterfte. In dit draaiboek kunnen zaken geregeld worden als taakverdeling, bellijst, alarmnummer, verantwoordelijkheden, plattegronden, hulpmiddelen, achtergrondinformatie.
 • Informeer via de pers en andere media sportvissers, beroepsvissers, bewoners, recreanten hoe te handelen bij het waarnemen van vissen in nood en dode vissen. Een duidelijk, gemakkelijk bereikbaar loket is van belang!

Noodmaatregelen

 1. Stoppen/uitstellen van zuurstofvragende activiteiten.
 2. Mengen met zuurstofrijker water (doorspoelen).
 3. Beluchten met beluchtingsmachine (toevoer zuurstof).
 4. Beluchten met fontein of waterkanon (toevoer zuurstof en afkoeling: let op dat water niet vertroebeld door opwerveling!).
 5. Overzetten van vis met aandacht voor de juiste behandeling. Hiervoor kunnen beroepsvissers worden ingeschakeld.
 6. Snel afvoeren van dode vis (i.v.m. kans op botulisme, stankoverlast e.d.).