Homepage
Nederlands

Tamme en wilde zwerfdieren: license to kill?

Je mag in ons land huisdieren houden die in het buitenland geboren zijn en hier niet voorkomen. Zolang degene die ze hier naartoe brengt, maar een licentie heeft en het geen dieren betreft die op uitsterven (en dus op de rode lijst) staan. Je mag in ons land geen dieren als huisdier hebben die hier in het wild voorkomen en geboren zijn. Je mag ook geen huisdieren in het wild uitzetten. Beide situaties zijn strafbaar. Dat is een goede zaak. Maar veel mensen doen het toch. Vaak is de reden weinig nobel: men is niet bereid om een asiel te zoeken en te betalen voor de opvang. Een deel van de mensen vermoedt (terecht) dat dieren afgemaakt worden omdat ze niet herplaatsbaar zijn.

Voor sommigen is dat een reden om ze in de natuur los te laten. Dat is niet altijd onlogisch. Iemand die een goudvis kwijt wil en deze 's zomers in een vijver loslaat, is beter bezig dan het dier levend door de wc te spoelen. De goudvis kan in ons buitenwater overleven, maar kan ook een gemakkelijke prooi worden voor een reiger of ander viseter. In zekere zin is die afloop natuurlijker dan het dier zelf op een onnatuurlijke manier te doden.

Losgelaten huisdieren noemt men faunavervalsing en zijn "vogelvrij". Jagers zien in afwijkende fauna een reden om te schieten. Hebben ze het plezier van de jacht en van de natuur "zuiver" houden. Niet-inheemse, lopende diersoorten, die op eigen kracht bezig zijn om in ons land terrein te veroveren, zijn extra de klos. Een voorbeeld zijn wasberen of zwijnen. Vogels treft dit lot niet, tenzij het er te veel worden, zoals de Canadese gans. Exotisch en zeldzaam is voor mens en dier een aanbeveling. Daarvoor is altijd plaats. Hele volksstammen vogelaars baseren daar hun hobby op.

Losgelaten huisdieren zijn niet gewend om zelf voedsel te zoeken. Het vormt een verkeersgevaar, het kan verhongeren, ziek worden en bij mensen gaan schooien (bijv. katten, honden en duiven). En als verwilderde huisdieren wel weten hoe ze aan voedsel moeten komen, dan gaat dat bij knaagdieren en graseters ten koste van moestuinen of landbouwgewassen en in het geval van roofdieren ten koste van loslopende huisdieren en inheemse fauna.

Herplaatsing zou het probleem van mensen die van hun dieren afwillen wat verkleinen. Maar velen die voor een huisdier kiezen willen ook een jong dier. Ze willen genieten van het dartele van het dier en het (karakter) nog te beïnvloeden. Nobody loves you when you're old and grey.

Het probleem van overtollige huisdieren is het gemakkelijkst te verkleinen wanneer mensen minder snel zouden besluiten om een huisdier te nemen. Elk argument om geen huisdier te nemen is daarbij een goede. Organisaties die het probleem van zwervende huisdieren willen verlichten, kiezen vaak voor castratie en sterilisatie om te voorkomen dat de populatie groeit en zij niet mee hoeven te werken aan euthanasie (spay, neuter and release).

Ook degenen die opkomen voor de stadsduiven proberen de duiven in tillen te lokken om hun eieren onvruchtbaar te maken en door bij te voeren hun conditie te verbeteren en overlast te voorkomen. Maar dat is een slopende zaak in termen van tijd en geld. Ook het beschermen van gebieden waarin men geen dieren wil toelaten kost moeite.

Het mooiste zou zijn als ook voor de verwilderde dieren een natuurlijke balans zou optreden. Bijvoorbeeld als het aantal stadsduiven in balans zou worden gehouden door roofvogels. Maar dan zou de samenleving veel meer voorbeelden zien van gedode en aangevreten dieren zien. En niet alleen van verwilderde duiven, maar ook de prijsvliegers van hobbyhouders.

Dierenambulances zouden een rol kunnen spelen in het opruimen en ophalen van dode en levende zwerfdieren. Dat is nauwelijks een taak voor vrijwilligers. Dan willen de "broeders en zusters" natuurlijk wel normaal betaald worden voor elk uur dat ze maken op de ambulance. En gelijk hebben ze. De overheid zou best wat meer geld mogen uittrekken om een permanente zorg te bieden aan dieren: tamme, half verwilderde en wilde dieren. Dat is de tegenprestatie die de belastingbetaler bereid zou moeten zijn te leveren voor de door hemzelf veroorzaakte overpopulatie en geringe aanbod aan biotopen.

Simpelweg doodmaken van overtollige dieren is geen beschaving. Zorgen dat er om de goede redenen minder dieren in ons land worden gehouden en losgelaten scheelt belastinggeld.


logoEr is in de wereld meer verborgen dierenleed dan de laatste minuut van een dierenleven bij de slacht. Een dier lijdt ook aan verveling in een dichte stal.

Wanneer u Stichting Animal Freedom wilt steunen, leest u hier hoe u dat kunt doen.

Stichting Animal Freedom.
Auteur .

Onze hoofdartikelen in boek, in een overzicht of op een aparte mobielvriendelijke site.

Naar onze reactie op de actualiteit op Facebook.

Privacy verklaring.

pijl omhoog