Homepage
Nederlands-English-Español-Português-Français-Bahasa Indonesia

Gevolgen van het eten van vlees voor de wereld

Derde Wereld42% van de Nederlanders eet elke dag vlees en 81% minstens 5 dagen per week.
N.B. De cijfers, gepresenteerd in dit artikel, zijn niet de actuele cijfers.
De teneur is sindsdien (helaas) niet veranderd.

Vooral in ons land wordt de meeste vlees en zuivel niet voor de eigen bevolking geproduceerd, maar geëxporteerd. De nadelen in binnen- en buiteland worden niet door de producenten gedragen.

Vleesproductie is voedselverspilling

Wereldwijd voert men jaarlijks 735 miljard kilo graan aan de totale veestapel.
Vervoerd in een goederentrein zou deze hoeveelheid in 12,3 miljoen goederenwagons geladen moeten worden.
Die trein zou 6 keer de evenaar kunnen omspannen.
De snelheid waarmee we dieren ge- en verbruiken is immens.
Verhouding dieren vrij en gevangen
Voor de voeding van iedere Nederlander is er in binnen- en buitenland 1,20 hectare land in gebruik, terwijl er per wereldburger slechts 0,2 hectare landbouwoppervlakte beschikbaar is.
In Nederland is ongeveer 1,3 miljoen hectare in gebruik voor de productie van gras en maïs voor het rundvee. Nederland gebruikt naast de eigen grond ook nog evenveel grond in ontwikkelingslanden als Thailand (cassave), Maleisië, Brazilië (soja) en Argentinië voor de productie van veevoer. Voor de geïmporteerde mengvoeders is in andere landen 5,4 miljoen hectare in gebruik.
De grondstoffen voor het kippen- en varkensvoer worden voor ca. 75% uit het buitenland gehaald. Ongeveer één derde daarvan is afkomstig uit derdewereldlanden.

Vleesproductie is milieuvervuiling

De grootste bron van de zure neerslag die bossen en heide ernstig aantast, zijn veehouderij (61%) en verkeer (18%).
In 1997 produceerde de Nederlandse veestapel 77.093 miljoen kilo mest. Uitgestort over de gemeente Amsterdam zou dit een laag van 25 cm stinkende gier opleveren.
Met de mest produceerde onze veehouderij in 1997 140 miljoen kilo ammoniak (NH3), een schadelijke stof die sterk bijdraagt aan de 'zure regen'.
Met die hoeveelheid zou je 1,45 miljard flessen ammonia (gebruikt in het schildersbedrijf e.d.) kunnen produceren.
Bovendien kost de productie van één pond vlees ongeveer 11.250 liter water.
Er is veel minder water nodig om een vegetariër of veganist (een die geen vlees, eieren of melkproducten eet) een jaar lang van voedsel te voorzien, dan er nodig is om één maand voedsel voor een vleeseter te produceren. Met het water dat verbruikt wordt voor de Nederlandse rundvleesconsumptie, kan een derde van de hele wereldbevolking een jaar lang in haar drinkwaterbehoefte voorzien.

Vleesproductie is energieverspilling

Waarom belangrijke bestanddelen van voedsel via een omweg eten?De productie en consumptie van vlees is de belangrijkste bijdrage (18%) aan de opwarming van de aarde (broeikaseffect).
Wanneer alle Nederlanders zouden besluiten 3 dagen per week geen vlees te eten, zou dat de hoeveelheid broeikasgassen in ons land evenveel reduceren als wanneer 3 miljoen auto's van de Nederlandse wegen gehaald zouden worden.
Bij de omzetting van plantaardig in dierlijk eiwit gaan ook nog eens veel voedingsstoffen verloren. Met 4 kilo plantaardig eiwit (veevoer) produceer je gemiddeld slechts 1 kilo dierlijk eiwit.
Gemiddeld kost de productie van 1 kilo vlees(waren) 14,7 x meer energie dan de productie van een kilo plantaardige voeding. Om een kilo kalfsvlees te produceren heb je 100 keer zoveel energie nodig als om een kilo aardappels te produceren. Een normale akker met grasland "produceert" ongeveer 330 kilo vlees. Hetzelfde stukje grond kan ook 40.000 kilo aardappelen produceren. In 1994 voerde Nederland 40% van de eigen graanconsumptie op aan het vee; dat is genoeg voor 44 broden per jaar per Nederlander.
"Een vegetariër in een PC-Hooft-tractor is milieuvriendelijker dan een vleeseter op de fiets". Een vegetarisch menu bespaart dagelijks 5,7% energie.
Productgroep Energiegebruik in 10^9 Joules
brood, gebak en grutterswaren 5
AGF 5.5
dranken en suikerwaren 5
oliën en vetten 1
vlees en vis 9
zuivel 6
overige 1
Totaal 32.5
Zie ook: Besparingstabel minder vlees Meat the Truth, berekend door Instituut voor Milieuvraagstukken Vrije Universiteit Amsterdam.

Vleesproductie kost levens

Gemiddeld verbruikt een Nederlander 88 kilo vlees per jaar (ongeveer de helft daarvan wordt niet opgegeten). Daarnaast drinkt hij in een jaar ook nog eens 45 liter halfvolle melk en eet hij 178 eieren.
Alles bij elkaar sparen de 800.000 Nederlanders die geen vlees eten jaarlijks het leven van ongeveer 6 miljoen dieren. In zijn leven bespaart iemand die geen vlees eet ongeveer 6 a 7 runderen, 45 varkens en enkele honderden kippen.
Zou er in Nederland minder vlees geproduceerd worden in de bio-industrie dan was er minder dierenleed. Zou Nederland ook geen vlees meer exporteren, dan zou er wereldwijd iets minder vlees worden gegeten en dan zou er veel minder voedsel worden verspild. Diervriendelijk en milieuvriendelijk werken neemt iets meer arbeid. Zouden alle varkensbedrijven biologisch en ecologisch gaan werken dan konden alle varkenshouders in principe hun vak blijven uitoefenen.
Met het aantal dieren dat in 1998 in Nederland geslacht werd, kun je een goederentrein vullen van 1233 kilometer lang. Die trein zou beginnen in Utrecht en eindigen op het station van Rome.
Ongeveer 96 miljoen mensen voornamelijk binnen Europa eten jaarlijks Nederlands vlees.
De vleesproductie in Nederland kost jaarlijks minstens 450 tot 500 miljoen dieren het leven. 70% daarvan wordt geëxporteerd. Dit vlees komt niet altijd terecht bij de mensen die het nodig hebben, want begin van dit milennium stierven er elke dag op de wereld 20.000 kinderen aan ondervoeding. Er is voldoende voedsel op de wereld om ook deze kinderen te voeden. Het zou beter zijn als mensen in het westen minder vlees zouden eten en als mensen in de Derde Wereld zelf het plantaardige voedsel dat in hun land wordt verbouwd eerlijk zouden verdelen.
Sinds uw bezoek aan deze pagina zijn 0 mensen gestorven aan ondervoeding.
Sinds 1 januari zijn dat 0 mensen.
Voor 1 kilo dierlijk eiwit is zo'n 5 kilo plantaardig eiwit nodig. Zodoende wordt gigantisch veel voedsel verspild aan veevoer.
Gezonde argumenten voor- en tegen het eten van vlees vind je hier.
We hebben ook een gezond, maar alternatief weekmenu voor vleeseters.
Wil je helemaal geen dierlijke producten meer eten (veganist worden), laat je dan goed informeren over een optimale voeding.

Gezondheidspiramide

Wat moeten we eten om gezond te blijven?

Het eten van vlees en zuivel is niet essentieel en als je er dagelijks veel van eet zelfs niet goed. Uit Amerikaans universiteitsonderzoek blijkt dat consumptie van dierlijk eiwit de kans op lymphe-kanker verhoogt. Tomaten, broccoli en andere groenten hebben juist een tegenovergesteld effect.
Een historisch perspectief maakte Mac van Dinther in "begeerlijk vlees" in de Volkskrant.
Meer over vegetarisme op vegetarisch.pagina.nl.
Zie ook uitspraak van de Reclame Code Commissieover onterechte claims van het Voorlichtingsbureau Vlees.
In de Oldwayspiramide kun je in één oogopslag zien welke voedingsmiddelen horen bij een gezonde levensstijl en welke minder belangrijk zijn. Deze piramide is een handleiding, geen voorgeschreven regel!
Hoe lager het voedingsmiddel in de piramide staat, des te basaler (en dus belangrijk) is het voedingsmiddel. Zoetigheid is dus het minst belangrijk en je hebt er maar een beetje van nodig.

Vegetarische voedselpyramide

Copyright Vesanto Melina, Brenda Davis and Dave Brousseau. All rights reserved. From Becoming Vegan by, The Book Publishing Company, 2000.In de Oldwayspiramide kun je in één oogopslag zien welke voedingsmiddelen horen bij een gezonde levensstijl en welke minder belangrijk zijn. Deze piramide is een handleiding, geen voorgeschreven regel!
Hoe lager het voedingsmiddel in de piramide staat, des te basaler (en dus belangrijk) is het voedingsmiddel. Zoetigheid is dus het minst belangrijk en je hebt er maar een beetje van nodig.
ecologische voetafdrukDoe onze eettest: vergelijk jouw opvatting over voedsel en vergelijk die met van anderen. Voor tips voor een verantwoorde en duurzame levensstijl klik naar deze tips. Meet je eigen voetafdruk (klik op het icoontje).
Voorbeeld van een recept met een kleine mondiale voetafdruk.
Aardappelschotel met witte bonen.
Bereiding: 2.4 MegaJoule per persoon.
Indirecte Energie: 2.8 MJ p.p.
Ruimtebeslag: 0.46 m²
Per eenpersoonsportie:
588 kilocalorieën
21 gram eiwit
24 gram vet
72 gram koolhydraten.
Voorbeeld van een recept met een grote mondiale voetafdruk.
Aardappelschotel met ham en kaas. Bereiding: 1.5 MegaJoule per persoon.
Indirecte Energie: 5.3 MJ p.p.
Ruimtebeslag: 6.8 m²
Per eenpersoonsportie:
484 kilocalorieën
17 gram eiwit
20 gram vet
59 gram koolhydraten.

logoEr is in de wereld meer verborgen dierenleed dan de laatste minuut van een dierenleven bij de slacht. Een dier lijdt ook aan verveling in een dichte stal. Een dier heeft recht op een natuurlijk en vrij leven.

Wanneer u Stichting Animal Freedom wilt steunen, leest u hier hoe u dat kunt doen.

Stichting Animal Freedom.
Auteur .

Onze hoofdartikelen in boek, in een overzicht of op een aparte mobielvriendelijke site.

Naar onze reactie op de actualiteit op Facebook.

Privacy verklaring.

pijl omhoog