Homepage
Nederlands-English-Deutsch-Español-Français

Onderwerpen te vinden op Animal Freedom

De omstandigheden die dierenwelzijn bepalen

Deze pagina geeft een uitgebreid overzicht van onderwerpen die op Animal Freedom worden behandeld. We maken onderscheid tussen informatie en opinie. Het is onze opinie dat dieren grondrechten hebben en we geven informatie over waar deze grondrechten worden geschonden. Wanneer we uit de media, in overleg met de auteur, teksten overnemen van anderen noemen we dat in de regel een column.
De site bevat honderden artikelen en daarnaast links naar artikelen op andere sites. Wanneer je overzicht wil hebben is naast deze pagina de sitemap handig. Klik door naar een meer gedetailleerd overzicht, of scroll omlaag voor het artikel dat je zoekt. Wanneer je jouw zoekwoord ingeeft bij het zoekvak op de zoekpagina, krijg je ook resultaten van o.a. CIWF en Wakker Dier. Zij zijn meer actiegericht, op onze site gaat het meer om bewustwording dat dieren recht op vrijheid hebben.
vleesvarkensExtreme misstanden als legbatterij, onverdoofd castreren en kistkalveren zijn inmiddels in ons land verboden. Maar dieren in de intensieve veehouderij leven nog steeds gevangen in te kleine ruimtes. Omdat er (veel) geld aan valt te verdienen, vooral in het buitenland. Regels worden aangescherpt, de mentaliteit van mensen die dieren gebruiken verandert helaas langzaam.

Onderwerpen

Wat zijn de belangrijkste artikelen op deze site?
Misstanden in de bio-industrie in woord, getal en beeld.
Dierenrechten en dierenwelzijn.
Recepten, (kook)boeken, voeding en gezondheid, ecologie.
Wat je zelf kunt doen voor dieren, waarom anderen wat voor dieren doen, kritiek op sommig vermaak met dieren.
Overige informatie op de site; tips; opinievergelijking; bezwaren tegen hengelsport.
Misstanden in de bio-industrie in woord, getal, kaart en beeld.
Meer via deze links.
Geschiedenis.
Geschiedenis van, problemen en oplossingen in de veeteelt.
Ontstaan. Hoe is de bio-industrie ontstaan en kunnen we het nog tegenhouden?
Aantal dieren en boeren. Hoe groot is de veestapel en hoeveel veehouders zijn er?
Biologisch. Is biologisch beter of is het slechts een hype?
Actiegroepen. Een uitgebreid overzicht van de geschiedenis van legale actiegroepen tegen de bio-industrie en voor het milieu in Nederland, hun motivatie en werkwijze.
Misstanden. Misstanden in de intensieve veehouderij.
Dierenmishandeling. Wat verstaan we eronder en wat doen we eraan en waarom niet altijd?
Snelheid en omvang. De snelheid en omvang van verbruik van dieren. De oplossing is simpel.
Eufemismen. Verbloemend taalgebruik in de intensieve veehouderij.
Verdwijnen. Waarom moet de bio-industrie verdwijnen?
Bio-industrie. Problemen, verklaringen en oplossingen rond de bio-industrie.
Bont. Bont sluipt de mode binnen. Weet wat je koopt.
Fokprogramma's. Kun je dieren dan niet zo fokken dat zij geschikt zijn voor de bio-industrie?
Leeftijd. Koeien en andere dieren worden niet oud, kan dat niet anders?
Grondgebonden. Wat is (er mis met) niet grondgebonden veehouderij?
Scharrelen. foto's van scharrelende kalveren, kippen en varkens die "het iets beter hebben" (2 sterren).
Mestoverschot. geschiedenis van ontstaan en aanpak het mestprobleem door bio-industrie.
Varkensflat. Voor- en nadelen van varkensflats op industrieterreinen als de Maasvlakte.
Schandalen. Een compilatie van artikelen over de schandalen in veehouderij en via externe links op Animal Freedom (varkenspest, BSE, MKZ, dioxine, enz.).
Vissen. Vis: vangst, doden en consumptie, gevolgen voor mens, dier en milieu.
Dierenrechten en dierenwelzijn.
Vee. (5 Vrijheden). De rechten van landbouw"huis"dieren vastgelegd door de Farm Animal Welfare Council.
Proclamatie van de rechten van het dier. Geformuleerd en verspreid door belangengroep Rechten Voor Al Wat Leeft (RVAWL).
Theologie. Het dier in de joodse theologie.
Opinie. Alles over dierenrechten staat via het linkermenu onder "opinie". Waar hebben dieren recht op? Mag je dierproeven doen? Wat weerhoudt ons ervan om dieren rechtvaardig te behandelen?
Circusdieren. Welke welzijnsproblemen kennen zij en hoe is de Europese regelgeving?
Maas in de wet. Veel vogels gevangen in het wild worden te koop aangeboden.
Belanghebbende. De wetgever maakt het lastiger om als belanghebbende op te treden voor de eigen gezondheid en die van een ander.
Recepten, (kook)boeken, posters, voedsel, gezondheid, ecologie en wat je zelf kunt doen.
Kookcursus en recepten. Koken en recepten zonder vlees. Kijk eens op onze speciale pagina's met "vegetarische" bovenmenu's.
Barbecue. Recepten zonder vlees voor bij de barbecue.
Zelf doen. Wat je (zelf) kan doen tegen bio-industrie.
Dieren i.h.a.. Wat je (zelf) kan doen voor dieren.
Bijensterfte. Weet de honingbij zich te handhaven?
Huisdieren. Huisdier aanschaffen ja of nee?
Kinderboerderij diervriendelijk? Stichting La Gula Lupis vraagt uw aandacht voor dierenleed op kinderboerderijen.
Gezond eten. Test (snel) of je de dagelijks aanbevolen hoeveelheden voedingsmiddelen binnen krijgt.
Ethiek. Ethiek, voeding en bedrijfsvoering. Check je eigen gewoontes op onze ethische barometer.
Vleesconsumptie. Wat kost het eten van vlees en wat kun je besparen door minder vlees te eten?
Besparingstabel. Hoeveel broeikasgassen besparen we door minder vlees en zuivel te consumeren?
Vitamine B12. Is het nemen van B12 noodzakelijk en natuurlijk voor vegetariërs?
Boeken. Boeken over dierenrechten en -welzijn te bestellen via Internet.
IJzertekort. Hebben vegetariërs meer kans op een ijzertekort dan vleeseters?
Overige informatie op deze site.
Drogredenen. Mag je graag discussiëren en zoek je nog goede argumenten tegen mensen die de discussie dicht gooien met allerlei argumenten, waarvan je weet dat ze niet kloppen, maar je weet niet goed hoe je moet reageren? Er zijn drogredenen voor en tegen dierenrechten, bio-industrie, plezierjacht, vegetarianisme en experimenten op dieren.
Humor. Humoristische flash-movies en videofilmpjes met animaties van dieren.
Verdieping en verbreding. Houding en gedrag van mensen naar dieren nader bekeken en ter discussie gesteld. waarom gaan verbetering in dierenwelzijn zo langzaam en waarom doen weinig mensen wat voor dieren uit de bio-industrie? wat heeft dat met geestelijke ontwikkeling te maken?
Hengelsport. Wat is er mis met houden van viscompetitie?
Roofvogelvervolging. Het gaat minder goed met roofvogels dan mensen denken.
Contactbladen RvawL De stichting Rechten al wat Leeft publiceerde tot april 2018 haar contactblad "mens en dier" mede via onze site.
Zoeken. Zoek binnen specifieke organisaties, alleen Nederlandstalig of alleen Engelstalig. Ook duizenden vleesloze recepten.

logoEr is in de wereld meer verborgen dierenleed dan de laatste minuut van een dierenleven bij de slacht. Een dier lijdt ook aan verveling in een dichte stal. Een dier heeft recht op een natuurlijk en vrij leven.

Wanneer u Stichting Animal Freedom wilt steunen, leest u hier hoe u dat kunt doen.

Stichting Animal Freedom.
Auteur .

Onze hoofdartikelen in boek, in een overzicht of op een aparte mobielvriendelijke site.

Naar onze reactie op de actualiteit op Facebook.

pijl omhoog