Homepage
Nederlands-English-Español-Deutsch-Français-Português

Het nut van vitamine B12 supplementen

Voedselbron

Zonder twijfel is een mogelijk vitamine B12 tekort een belangrijk risico voor de gezondheid van strikte vegetariërs en veganisten.
Veganisten wordt zonder meer aangeraden B12-supplementen te gebruiken.

Wat doet vitamine B12?

Vitamine B12 - of cobalamine - is een in water oplosbare vitamine die een sleutelrol speelt bij verschillende belangrijke processen in ons lichaam. B12 is noodzakelijk voor een normale spijsvertering en opname van voedingsstoffen, voor een goed koolhydraat- en vetmetabolisme en voor de synthese van nieuwe eiwitten. B12 heeft een functie bij de voortplanting en de ontwikkeling van kinderen en kan een rol spelen in slaap- en eetstoornissen en verstoring van mentale functies, immuniteit of de emotionele balans.

Hoe kom je aan vitamine B12?

Micro-organismen, voornamelijk bacteriën, zijn de enige organismen waarvan we weten dat ze B12 produceren. In ons spijsverteringskanaal huizen naar schatting zo'n 400 à 500 verschillende soorten bacteriën. Onder hen vallen ook de B12-producerende bacteriën. Er wordt aangenomen dat bacteriën in onze darmen variërende hoeveelheden biologisch actieve (bruikbare) vormen van vitamine B12 kunnen aanmaken. Echter, deze B12-producerende bacteria blijken vooral in het laatste deel van het darmkanaal te zitten, helaas niet hoog genoeg om ervoor te zorgen dat de vitamine nog geabsorbeerd kan worden.

B12 in plantaardige producten

Sommige auteurs suggereren dat actieve B12 aanwezig zou kunnen zijn in bepaalde zeewieren, maar hiernaar is geen sluitend onderzoek gedaan. Studies die werkten met de meest betrouwbare testmethode toonden aan dat de meeste zeewieren, waarvan geloofd werd dat ze B12 bevatten, inactieve B12-analogen waren. Ook tempeh, miso of andere gefermenteerde voedingsmiddelen zijn geen bronnen van actieve B12, tenzij er B12 aan wordt toegevoegd. Uit de huidig beschikbare wetenschappelijke kennis moeten we concluderen dat (niet-verrijkt) plantaardig voedsel ons geen vitamine B12 kan leveren.

Absorptie van B12

Naast voldoende inname van B12 via de voeding, is de opname van groot belang. Voor voldoende opname van deze vitamine zijn voldoende calcium, foliumzuur en de zogenaamde "intrinsieke factor" (een eiwit afgescheiden door maagcellen, noodzakelijk voor de opname van B12 in de dunne darm) nodig.
Hier houdt het echter niet op. Verschillende andere voedingsstoffen moeten in ideale verhoudingen aanwezig zijn in het lichaam om te verzekeren dat de opgenomen B12 vervolgens ook naar de weefsels getransporteerd wordt, en dat de vitamine ook werkzaam kan zijn bij de vele enzymatische functies waarvoor ze vereist is. Een gevarieerd voedingspatroon is dan ook noodzakelijk om alle benodigde voedingsstoffen binnen te krijgen.

Wat gebeurt er bij een tekort?

Bij een lage inname van B12 wordt er minder van uitgescheiden en wordt de ervan absorptie verhoogd. Hierdoor kan een tekort aan B12 soms voor 20 tot 30 jaar uitgesteld worden. Hierdoor kan het bij veganisten die geen supplementen nemen verschillende jaren duren voordat ze symptomen van een B12-tekort ontwikkelen. Personen met psychische stoornissen, eet- of slaapproblemen, alcoholici en ouderen lopen kans op een B12-tekort. Omdat B12 een rol speelt in veel enzymatische processen in ons lichaam is het moeilijk om alle mogelijke symptomen van lage B12 -waarden te noemen. Enkele voorbeelden zijn: uitzonderlijke vermoeidheid, verteringsproblemen, verminderde eetlust en misselijkheid. B12 functioneert in heel nauwe samenwerking met foliumzuur en het gebrek aan één van beide voedingsstoffen kan een aantal dezelfde symptomen veroorzaken.
Een grote hoeveelheid foliumzuur in de voeding kan de symptomen van een B12 tekort verbergen.

De B12 status laten testen

De test waarbij het MMA-gehalte (MethylMalonic Acid of methylmalonaat) in het bloed of in de urine bepaald wordt, wordt betrouwbaar genoeg geacht om te bepalen of iemand over voldoende actieve B12 beschikt. De meeste dokters maken nog steeds gebruik van B12-tests voor bloedserum (sB12), maar die test is niet accuraat, aangezien er niet mee kan worden opgespoord welk aandeel van het B12 gehalte actief is en welk deel inactief.

Supplementen in de praktijk

Veganisten worden aangemoedigd om voedsel te eten dat verrijkt is met vitamine B12 of om regelmatig supplementen te nemen om hun B12 op peil te houden. Cyanocobalamine is de vorm die het meest voorkomt in vitaminetabletten, terwijl hydroxycobalamine typisch gebruikt wordt voor B12-injecties. Tabletten en capsules zijn verkrijgbaar bij drogisten en natuurvoedingswinkels. Ze bevatten echter vaak dierlijke ingrediënten, zoals gelatine, maar wanneer het een volledig diervrij product betreft, staat dat vermeld op de verpakking. De volgende aanbevolen dagelijkse hoeveelheden zou de B12 status van veganisten op peil moeten houden.
  • 1,5 - 2,5 µg, tweemaal per dag, uit B12-verrijkte voedingsmiddelen
  • 10 - 100 µg, eenmaal per dag, uit een supplement
Hogere doseringen dan 1.000 µg zijn niet zinvol, want die worden niet opgenomen. Een tablet van bijvoorbeeld 1.000 µg kun je gerust in vier stukjes delen. Supplementen die énkel B12 bevatten zouden het efficiëntst zijn. Daarnaast kun je producten gebruiken die verrijkt zijn met vitamine B12 zoals sommige sojaproducten en ontbijtgranen (check de verpakking).
Het is niet verstandig om meer vitamines te slikken dan de Dagelijks Aanbevolen Hoeveelheid, zeker niet als je ooit kanker hebt gehad. Raadpleeg bij pillen met hogere dosis eerst jouw huisarts.
Bovenstaande tekst is geredigeerd op basis van een artikel dat geschreven is door auteur in het magazine van EVA, zomer 2004. Verder lezen: Vitamines veilig slikken.

logoEr is in de wereld meer verborgen dierenleed dan de laatste minuut van een dierenleven bij de slacht. Een dier lijdt ook aan verveling in een dichte stal. Een dier heeft recht op een natuurlijk en vrij leven.

Wanneer u Stichting Animal Freedom wilt steunen, leest u hier hoe u dat kunt doen.

Stichting Animal Freedom.
Auteur .

Onze hoofdartikelen in boek, in een overzicht of op een aparte mobielvriendelijke site.

Naar onze reactie op de actualiteit op Facebook.

Privacy verklaring.

pijl omhoog