Homepage
Nederlands-English

Hoe oud worden koeien in de melkveehouderij?

We vragen wel eens mensen om een schatting te maken van de leeftijd die dieren bereiken voordat zij worden geslacht. De overgrote meerderheid schat de slachtleeftijd van dieren vele malen hoger in dan deze werkelijkheid is. Zie hier hoe oud landbouwhuisdieren kunnen worden.
Op het overzicht van de aantallen dieren geven we per dier de gemiddelde slachtleeftijd. Zie ook de kerncijfers van productie in de melkveehouderij. Een veehouder brengt een dier naar het slachthuis zodra deze niet meer groeit of produceert, want langer op stal houden kost voer en verlaagt het rendement. In het geval van koeien is dit het moment dat de melkproductie over haar hoogtepunt is. Dit moment ligt op een lage leeftijd, namelijk tussen de 5 en 6 jaar. Slechts een enkele boer laat zijn favoriete koe na gedane arbeid doorleven in een koeienrusthuis.

Melkkoeien in de biologische veehouderij kunnen gemakkelijk gefokt worden zodat zij later hun maximale productie krijgen. Men hanteert daarvoor een 'biologische totaal-fokwaarde', waarin 6 kenmerken zijn opgenomen. Deze kenmerken bestaan voor de helft uit productiekenmerken en voor de andere helft uit kenmerken voor de constitutie (vitaliteit). Belangrijk is de laatrijpheid van de koe. Een koe die men lang wil houden en dus laat wil slachten, moet lang doorgroeien. De biologische melkwaarde is opgebouwd uit 3 lactatiefases (respectievelijk 20%, 30% en 50%) in plaats slechts 1 zoals gebruikelijk is in de intensieve melkveehouderij. koeDe top van de lactatie (melkgift) wordt pas bereikt in het zevende of achtste levensjaar van de koe.

Verder wordt persistentie hoog gewaardeerd, want piekproducties leiden tot te hoge krachtvoergiften of slepende melkziekte. Een koe die 300 dagen 20-25 kg melk geeft, komt ook tot een jaarproductie van 6.500 tot 7000 kg en dat met minder dan 1000 kg graan. Wat betreft melksnelheid wordt gefokt op een gemiddelde melksnelheid van ongeveer 3 kg per minuut. Hoge melksnelheden geven aanleiding tot het uitliggen van melk en uierontsteking. Deze manier van fokken en werken in de biologische melkveehouderij garandeert beter het welzijn van het dier en de gezondheid van de consument van zuivel en vlees.


logoEr is in de wereld meer verborgen dierenleed dan de laatste minuut van een dierenleven bij de slacht. Een dier lijdt ook aan verveling in een dichte stal. Een dier heeft recht op een natuurlijk en vrij leven.

Wanneer u Stichting Animal Freedom wilt steunen, leest u hier hoe u dat kunt doen.

Stichting Animal Freedom.
Auteur .

Onze hoofdartikelen in boek, in een overzicht of op een aparte mobielvriendelijke site.

Naar onze reactie op de actualiteit op Facebook.

Privacy verklaring.

pijl omhoog