Homepage
Nederlands-English

Aantal boeren en dieren in de bio-industrie

Er waren in 2005 in Nederland 81.750 boeren en tuinders. In de veehouderij ging het, partime-boeren en hobbyboeren niet meegerekend, toen om: Melkveehouders: 18.000; Varkenshouders: 4.500; Geitenhouders: 200; Vleeskippenhouders: 640; Legkippenhouders 1.000. In 2019 waren er nog 53.919 boeren over. Het aantal melkveehouders is in 2019 gedaald tot zo'n 16.000. Vooral het aantal geitenhouders nam toe. Sinds 2005 nam het aantal bedrijven af, maar groeit de veestapel per bedrijf, zie dit overzicht van het CBS en de groei van het aantal runderen per bedrijf.
Nergens in Europa staan zo veel koeien per vierkante kilometer als in Nederland en wel in Overijssel en Gelderland.
In Noord-Brabant vind je de meeste varkens per vierkante kilometer.
De meeste kippen per vierkante kilometer staan in Limburg.
Het CBS (zie onder) geeft elk jaar een overzicht van de Nederlandse veestapel.
soort vee extra informatie
Rundvee In 2005 in totaal 3,8 miljoen runderen; op 1 april 2019 bijna 3,8 miljoen runderen. Op 1 april 2019 telde Nederland 1,6 miljoen melkkoeien. De uitstoot van de koe, CO2 en stikstof, is niet gekoppeld aan de koe, maar aan haar melkproduktie. Die is sinds 1990 verdubbeld. Melkvee wordt in de praktijk door "uitmelken" 4-5 jaar oud (terwijl het wel 20 jaar kan worden), mestkalveren worden na een half jaar geslacht (video). Meststieren worden 14-15 maanden oud.
Vleeskalveren Zo ziet hun leven er uit. Aantal kalveren i.h.a. per jaar 609.724. Zie hier voor meer over de kalverhouderij.
Rundveestapel
Rundveestapel van 2000 tot en met 2018
Varkens voor de slacht worden 6 maanden oud en zo ziet het leven van een zeug er uit. De permanent in ons land levende varkenstapel is door de korte levenscyclus kleiner dan het jaarlijks aantal geslacht. Hoeveel varkensvlees men per persoon slacht, eet en uitvoert en nog veel cijfers meer; Realplayer video leven vleesvarken; zeug; stereotype gedrag. In 2018 waren er permanent 12,4 miljoen varkens, wat gerekend per jaar door hun korte levenscyclus op een hoger aantal neerkomt.
Schapen worden gehouden voor wol en vlees. De schapenstapel telde in 2005 bijna 1,3 miljoen dieren. Sinds 1995 nam hun aantal met eenderde af. In 2018 was het aantal schapen weer gestegen tot 870 duizend.
Geiten In 2005 telde Nederland 291. 891 geiten, in 2018 is dat toegenomen tot 587.855.
Mestkuikens Vleeskuikens voor de slacht, zo ziet hun leven er uit, iedere 6-7 weken 44.500.000 (2005); iedere dag worden er een kleine 2 miljoen haantjes vergast of versnipperd; kuikens vangen. In 2018 waren er 42 miljoen vleeskuikens.
Leghennen voor eieren, zo ziet dat er voor de legbatterijen uit en zo klinkt dat, ieder jaar 42.461.020. Het gemiddeld aantal aanwezige leghennen in 2005 bedroeg 29,9 miljoen dieren. Er waren 1247 bedrijven die leghennen houden. Van het totaal aantal aanwezige leghennen bestond zo'n 47% bestond uit kooihennen, 35% uit scharrelhennen, 15% uit vrije uitloophennen en 2 a 3% uit biologische hennen. Het aantal leghennen heeft na 2003 een stijgende trend. In 2018 waren er 45 miljoen leghennen.
Konijnen voor de slacht, zo ziet hun bestaan achter gaas er uit in totaal 354.908 per 10 weken. Permanent waren in Nederland in 2005 409.574 konijnen aanwezig.
Kalkoenen voor de slacht. In 2005 1.386.608 per 16 weken (hen) en 21 weken (haan).
Nertsen voor de pels, zo ziet een farm er uit, in totaal in 2005 584.526 moederdieren per jaar. Na 7 maanden (CBS) als de jongen groot zijn, groeide het aantal volgens Bont voor Dieren tot in 2005 2.600.000.
Eenden voor de slacht.

Permanent leven 150 miljoen dieren in de veehouderij. In totaal kwamen er in Nederland in 2005 jaarlijks tussen de 450 en 500 miljoen van deze dieren bij de slacht om het leven. Daarbij komen nog eens minstens 300 miljoen haantjes (één dag "levende" kuikens). 70% van de "productie" wordt geĆ«xporteerd.
De overmatige omzet en het eigenlijk benodigde hoeveelheid vlees in kg worden voor koeien, varkens en mestkuikens op deze site apart berekend en vermeld. Niet daarbij geteld worden 10-15% "verliezen" tijdens de "productie"fase en niet de bijna "ontelbare" miljoenen vissen en niet de 750.000 proefdieren. Het aantal huisdieren hebben we vermeld in een artikel over de vraag of huisdieren een rol bij de opvoeding van kinderen zou moeten/mogen spelen.

De site van het LEI heeft de meest recente Land en Tuinbouwcijfers waaronder de veestapel. Zie de CBS cijfers over de rol van de veehouderij in de nationale exportbalans. Centraal Bureau voor de Statistiek Infogroep landbouw: tel: (070) 337 5803 fax: (070) 337 5951 E-mail: infollb@cbs.nl.
Zelf statistieken zoeken via CBS: Economie/landbouw.

Hoeveel dieren eet een mens in zijn leven?

Volgens beleidsmedewerker Paul Westra van Productschap Vee en Vlees eten mensen in hun leven geen 522, zoals de Vegetariërsbond beweert, maar wel 734 dieren. Die stelt dat de mens gedurende zijn leven 3 runderen, 2,5 lammetjes, 27 varkens en 490 kippen oppeuzelt. De berekening van het productschap komt uit op 4 runderen, 5 schapen, 34 varkens, 690 kippen en 1 kalf.
In totaal eet de mens daarmee 734 dieren en gemiddeld 6421 kilo vlees.
Het aantal levend in- en uitgevoerde landbouwdieren vind je in deze tabel.
Voor wie wil zien hoe het er in het slachthuis toegaat, klik hier.

Het kan niet anders dat een grote veestapel samengaat met een groot landgebruik.

Landgebruik


logoEr is in de wereld meer verborgen dierenleed dan de laatste minuut van een dierenleven bij de slacht. Een dier lijdt ook aan verveling in een dichte stal.

Wanneer u Stichting Animal Freedom wilt steunen, leest u hier hoe u dat kunt doen.

Stichting Animal Freedom.
Auteur .

Onze hoofdartikelen in boek, in een overzicht of op een aparte mobielvriendelijke site.

Naar onze reactie op de actualiteit op Facebook.

Privacy verklaring.

pijl omhoog