Homepage
Nederlands

Het idee van een varkensflat op de Maasvlakte

Is het verstandig om stallen te stapelen?

Wat zijn de voor- en nadelen van het bouwen van een enorm bio-industrieel dierencomplex met varkenshouderij, zalmkwekerij, champignon-kwekerijen e.d.? Zouden varkens in een dergelijke situatie beter af zijn dan bij boeren op het platteland in de bio-industrie? Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten we inschatten wat de vermoedelijke gevolgen zijn van het bouwen van een varkensflat. We gaan er vanuit dat de degene die dit project gaat uitvoeren en gaat beheren de daarvoor benodigde varkensrechten opkoopt van de huidige boeren. Door de ligging van de varkensflat in de buurt van een zeehaven en het combineren van een aantal functies zal de varkensflat goedkoper kunnen produceren dan de boeren op het platteland, immers het veevoeder wordt via Rotterdam ingevoerd en wordt in grote hoeveelheden over een zeer korte afstand vervoerd. De kostprijs van de voeding zal dan ook lager uitvallen. We gaan er verder vanuit dat de varkensmest ter plekke industrieel wordt verwerkt, dus niet wordt uitgereden over het land. Ook hier zal de kostprijs van de mestverwerking goedkoper uitvallen. Wanneer de varkens ook nog eens ter plaatse worden geslacht, worden er ook op dat punt kosten bespaard. Vermoedelijkzal een varkensflat op de Maasvlakte beter een bepaalde, minimale welzijn van de varkens kunnen garanderen dan de bio-industrie-boeren dat zelf kunnen. De reden daarvoor is de controleerbaarheid van de omstandigheden in een industriële omgeving. Kortom: een varkensflat op een industrieterrein zal de intensieve varkenshouderij in het binnenland wegconcurreren. Dat is gezien de misstanden aldaar een goede zaak. De biologische en ecologische veehouderij zal er licht voordeel bij hebben omdat een klein deel van het publiek zich zal keren tegen de industriële productie. Een varken uit een varkensflat kan weliswaar gevoed worden met ecologisch voedsel maar kan zelf niet in de grond wroeten en kan dus geen echt natuurlijk gedrag vertonen. Hoe zal het publiek reageren? De kans is groot dat zij vrij lauw reageert, want als de veehouders uit het binnenland inderdaad worden uitgekocht dan zal dit gunstige gevolgen hebben voor het milieu, de prijs van vlees en het welzijn van varkens. Mensen die er wel moeite mee hebben, kunnen moeilijk vlees uit de flats boycotten want het grootste deel zal worden afgezet in het buitenland. Ook het buitenland zal overwegen om dergelijke flats te bouwen, want wat wij kunnen, kunnen zij ook en zo zal men na verloop van tijd de concurrentie met ons land aangaan waardoor uiteindelijk het totaal aantal varkens in ons land zal dalen omdat de vraag naar varkensvlees zal verminderen. Bijna niemand zal medelijden hebben met de uitbater van de varkensflat: de industriële realiteit is zakelijk. Er zijn dus meer economische voordelen dan nadelen. De kans dat de flat er komt is dan ook groot. Het nadeel zit hem veeleer in de ethiek van bedrijfsvoeren. Vermoedelijk zal de roep om dan maar de hele bio-industrie op te heffen toenemen en zullen nog meer mensen vlees de rug toekeren. Nog pregnanter wordt de vraag wat belangrijk is voor een varken en waar het recht op heeft: bewegingsruimte ("het krijgt in de flat zelfs een balkon!") of de mogelijkheid om te wroeten in de volle grond. Ook het imago van Nederland in het buitenland zal verslechteren. Nog duidelijker dan nu zal men zich afvragen waarom ons land zoveel dieren wil huisvesten puur en alleen voor het economisch gewin via de export. Het houden van varkens in een flat is de zoveelste stap tot schaalvergroting op de doodlopende weg van de bio-industrie en het zoveelste bewijs dat Nederlanders wanneer het om geld te verdienen gaat bijna niets te gek is.

logoEr is in de wereld meer verborgen dierenleed dan de laatste minuut van een dierenleven bij de slacht. Een dier lijdt ook aan verveling in een dichte stal. Een dier heeft recht op een natuurlijk en vrij leven.

Wanneer u Stichting Animal Freedom wilt steunen, leest u hier hoe u dat kunt doen.

Stichting Animal Freedom.
Auteur .

Onze hoofdartikelen in boek, in een overzicht of op een aparte mobielvriendelijke site.

Naar onze reactie op de actualiteit op Facebook.

pijl omhoog