Homepage
Nederlands-English-Español

Het Passie Project

Vergelijking van 7 historische figuren met themas op deze site

7 mensen hebben in korte columns verwoord welke verbinding zij zien tussen de passie van 7 historische figuren en de strijd voor dierenrechten en tegen de bio-industrie.

uitleg

7 weken tot Pasen. Passiespelen, de Mattheuspassion, Passievruchten, een gepassioneerde liefde. 7 figuren uit de cultuurgeschiedenis. Op een of andere manier komen er in hun levensgeschiedenis steeds 4 woorden terug.
  1. Gevoel
  2. En de dingen die ze doen getuigen van Visie, een krachtige kijk op het leven.
  3. En dan de Inspiratie: de krachtbron, de drijfkracht van iemands leven en tegelijk het centrum van innerlijke rust.
  4. Actie: Gepassioneerde mensen laten zich niet gevoel- en doelloos in een hoekje zetten.
Passie is het pad naar zelfverwerkelijking. Wat is dat eigenlijk? En wat heeft de Passie van Jezus en de andere historische figuren te maken met ónze passie? Jezus, Othello, Moeder Theresa, Jeanne d'Arc, Calvijn, Don Quichot, Maria Magdalena. Wat is hun passie? Lijken ze op elkaar in de manier waarop ze hun passie volgen? Kennen ze allemaal de dubbele bodem van het Griekse woord passie: hartstocht en lijden? Op deze pagina leggen we een verbinding tussen hun passie (wij zijn allen Een) en het opkomen voor dieren.

Gevoel, Visie, Inspiratie en Actie

Zit er een opbouw in het ontstaan van deze gevoelens van (com)passie? Voelt iemand eerst een ongenoegen over iets, bepaalt hij/zij vervolgens een visie, doet inspiratie op en gaat over tot actie? Of blijft het ergens steken? Voor mensen die zich inzetten voor dieren(rechten), maar die allereerst gewone mensen zijn, gelden deze vragen ook. Hun persoonlijke verhaal vind je hier.
Klik op de links onder de namen van de 7 figuren (bijv. "Othello") voor de columns van de deelnemers. Binnen de 7 bijdragen die 1 of 2 pagina's lang zijn, vind je weer links naar relevante onderwerpen op Animal Freedom. Reacties op onze bijdragen zijn weer te vinden via de link onder "reacties".

Inspiratie / Gevoel

Othello De Moorse veldheer uit het gelijknamige toneelstuk van Shakespeare. Hij werd verliefd op Desdemona, maar verdwaalde in het net van jaloezie dat zijn adjudant Jago zorgvuldig voor hem gespannen had. Shakespeare noemt de jaloezie een monster dat zichzelf verwekt en dan zichzelf ook baart. Jaloezie drijft tot moord en zelfmoord. Hoe kan de mens de jaloezie overwinnen? Is Spanje niet nog meer dan Italië, waarin Shakespeare zijn toneelstuk situeerde, het land bij uitstek dat de geest van passie en de tragedie belichaamt? Denk aan haar flamenco en stierenvechten. Wat is die inspiratie die "duende" wordt genoemd? Men erkent weliswaar de schoonheid van het wilde dier maar de tragiek vereist nou eenmaal dat het dier juist daarom gedood moet worden. Dit doet ons denken aan de tragische logica van een Othello. Een zelfde schoonheid (in ruime zin) van zijn vrouw Desdemona vereist dat Othello haar in feite uit "liefde" vermoordt. De Andalusische erkenning van reële tragiek krijgt een hele andere uiting in de flamenco. Daarin overwint de artiest negatieve invloeden uitsluitend door te creëren, nooit door te vernietigen.

Actie / Inspiratie

Jeanne d'Arc wist mensen te inspireren tot de overwinning. Waarom werd ze tenslotte dan toch in het vakje 'gevaarlijke gek' gestopt? De vrouwen die zich inzetten voor dieren doen dat met hart en ziel en geven al hun tijd en ruimte op voor dieren. Mies van Oosten: "de mens zal voor het dier moeten spreken".

Gevoel / Inspiratie

Calvijn had het beste met de mensen voor. Een samenleving waar Gods woord regeert. Calvijn ging uit van de predestinatie, zijn dieren voorbestemd om te worden gegeten? Wat is de wil van God? Calvijn liet de bijbel spreken. Laura legde God de vraag voor: waarom wil ik geen dieren eten? Zij liet een innerlijke stem voor God spreken. Meer over voedsel in "calvinisme en veganisme". Lees meer over spiritualiteit en discussieer mee op dit weblog.

Visie / Actie

Jezus leefde voor het koninkrijk Gods. Maar bleef hij niet eenzaam? Kon hij anderen laten drinken uit de bron die zijn eigen dorst leste? Werd dat wel of niet een lijdensweg? Of was die weg juist een manier om toch aan anderen de toegang te wijzen tot de eeuwige bron van leven? Kunnen mensen in deze tijd, met zoveel vrijheid en mogelijkheden, niet leven zonder wreedheid jegens dieren. Hebben mensen het nodig voor hun levensonderhoud om jonge dieren te knechten voor hun heerschappij? Meer over dieren in: "het dier als wachter van de menselijke passie" (Ted van Loon) en in: Kanttekeningen bij (Com)passie (Ruud Steenbergen)

Visie / Gevoel

Don Quichot en de windmolens. Hoe kan het dat hij toch altijd meer is dan een gek die een onzinnig plan als levensdoel probeert uit te voeren? Vechten om de bio-industrie de wereld uit te helpen is dat vechten tegen windmolens? Maken gebruik van "onzinnige" acties die het in de media goed doen. Nertsen loslaten? Economische exportmolens stilleggen?

Actie / Visie

Moeder Theresa Kreeg een visioen in Joegoslavië en wijdde vervolgens haar hele leven aan de paria's in India. Kon ze iets van haar oorspronkelijke inspiratie delen met anderen of werd ze een onbereikbare ikoon van medemenselijkheid? Wat moeder Theresa voor mensen deed, zouden we allemaal in principe ook kunnen. De dieren uit de bio-industrie worden behandeld als paria's. We zouden allemaal elke dag iets voor deze dieren kunnen doen, namelijk door iets te laten. Of is ons vlees te zwak? Net als moeder Theresa, die de 'kleine weg' volgt, kunnen kleine initiatieven groots uitpakken. Sluit je ogen niet.

Actie / Gevoel

Maria Magdalena, de vrouw die altijd met Jezus in verband gebracht wordt. Waarom hangt er altijd iets erotisch of zonde om haar heen? Waar komt de behoefte vandaan om via haar ook Jezus met erotiek te verbinden? In het speciësisme, dat wil zeggen discriminatie op basis van diersoort, worden dieren net als vrouwen in het seksisme gezien als praktisch identieke exemplaren van hun soort, in plaats van als unieke individuen. Maria Magdalena is (op een bepaalde manier opgevat) een toonbeeld van emancipatie.

Stichting Animal Freedom.
Auteur .

Onze hoofdartikelen in boek, in een overzicht of op een aparte mobielvriendelijke site.

Naar onze reactie op de actualiteit op Facebook.

pijl omhoog