Homepage
Nederlands-English-Deutsch-Español-Português-Français-EU and more

Een uitgebreide site over dierenrechten

Welke rechten heeft een dier?

Vrijheid is een grondrecht voor mensen en veel wetten zijn daarop gebaseerd.
Op deze site werken we vrijheid als grondrecht voor dieren uit vanuit de gedachte dat alle levende wezens intrinsiek evenwaardig zijn in hun recht op een natuurlijk en daarnee vrij leven. We reiken aan wat het oplevert om dit principe voor dieren serieus te nemen en hoe en waarom het dierenleed in de veehouderij voorkomt.

Het probleem

Te veel mensen voelen zich superieur ten opzichte van dieren, negeren dierenrechten en houden onwaarheden in stand.
De hoeveelheid dieren op aarde in gevangenschap en de snelheid waarmee deze worden verbruikt is onvoorstelbaar en onnodig groot.

De uitbraak van zoönosen als Covid-19, die leidde tot de lockdown in de coronacrisis, is geen verrassing voor degenen die al tientallen jaren de overpopulatie van de intensieve veehouderij en de onnatuurlijke manier waarop dieren worden behandeld volgen. SARS, MERS, Q-koorts, MKZ en MRSA zijn het coronavirus al voorgegaan. Ammoniakuitstoot (mestoverschot) en CO2 (verkeer) uitstoot zorgen voor fijnstof dat de menselijke weerstand verlaagt.
Voor degenen die op zoek zijn naar een oplossing biedt deze site aanknopingspunten en inzichten om vele problemen in één keer aan te pakken.
Onder het motto "wat niet weet, wat niet deert" wordt in het verdedigen van het exploiteren van dieren veel onzin verkocht. In ons land heerst een Babylonische spraakverwarring tussen boeren, consumenten en overheid. Alle partijen denken bij de huidige situatie te veel baat te hebben om elkaar echt de waarheid te vertellen. Er worden veel halve waarheden ingezet om de zucht naar nog meer geld en de onverschilligheid voor de gevolgen voor het milieu, het klimaat en de biodiversiteit goed te praten.

Onze oplossing

Animal Freedom is een zeer uitgebreide site. Aanbevolen artikelen om te beginnen te lezen op deze site zijn "op welke principe kan dierenrechten worden gebaseerd en wat heeft minder zin?" of op de pagina met de belangrijkste artikelen of met de structuur achter onze overwegingen.
Dit artikel over vrijheid is de kern van ons verhaal.
We dragen aantrekkelijke oplossingen aan, bijvoorbeeld vleesloze (barbecue- en Kerst)recepten en wat u zelf voor dieren kunt doen of tegen de bio-industrie.

Wat (speelt) nu?

We verwijzen met dit icoontje externe sitenaar actuele informatie op een externe webpagina. We hebben een uitgebreid weblog over veel aspecten van dierenrechten en over de nadelen van de veel te grote veestapel in ons land. We plaatsen actuele reacties op Facebook.
U kunt daar reageren of via onze site op de mail.

logo

Stichting Animal Freedom.
Auteur .

Onze hoofdartikelen in boek, in een overzicht of op een aparte mobielvriendelijke site.

Naar onze reactie op de actualiteit op Facebook.

Privacy verklaring.

pijl omhoog