Homepage
Nederlands

Hoeveelheid mestkuikens bij omschakeling naar ecologisch

Volkskrant 04-03-03In ons land worden extreem veel meer kippen gehouden dan nodig is voor de nationale consumptie. Het overschot aan vlees en eieren wordt geëxporteerd. De hoeveelheid kippenvlees die bovendien jaarlijks wordt ingevoerd, is ongeveer even groot als de nationale behoefte daaraan.
Er is dus eigenlijk helemaal geen mestkuikenindustrie nodig.
Bovendien is de bijdrage van de pluimveehouderij aan het bruto binnenlandsproduct met 0,3 procent gering (bij 23 duizend banen). Voor degenen die met ons vinden dat elk land dieren zou moeten houden op een verantwoorde manier en gericht op regionale afzet, volgt op deze pagina een berekening van de benodigde hoeveelheid mestkuikens.

De tabel hieronder geeft een aantal kerncijfers weer over de intensieve en biologische mestkuikenshouderij in Nederland. In de eerste kolom vindt u bijvoorbeeld hoeveel kuikenvlees een gemiddelde Nederlander eet. De tweede kolom onder "1999" geeft vervolgens het gemiddeld gebruik voor 1999 (88 kg).Hoewel dat jaar al weer ver achter ons ligt, is de aan de relevantie ondertussen niet veel veranderd. Berekend over alle Nederlanders levert dat de benodigde hoeveelheid vlees in kg op uit de derde kolom. De laatste kolom geeft commentaar en verduidelijking.
De tabel maakt duidelijk wat het aantal gehouden vleeskuikens zouden zijn als alle intensieve veehouders zouden omschakelen naar biologische bedrijfsvoering, gericht op de nationale markt. Los van bedrijfseconomische gevolgen betekent dit ook een groter ruimtegebruik binnen en buiten de stal. In de tabel wordt het benodigde aantal biologische kuikenshouders berekend, er van uitgaande dat de consumptie van kuikensvlees in Nederland gelijk zou blijven, ondanks te verwachten, hogere vleesprijzen. Sommige rijen zijn extra en geven voor de berekening niet essentiële, maar mogelijk interessante informatie.
Uit de tabel kunt u afleiden dat de modale Nederlander per jaar ongeveer tien gemeste kuikens eet, waaruit valt te berekenen hoeveel kuikenshouders daarvoor nodig zijn (gegeven het gemiddelde aantal kuikens per bedrijf).
Soortgelijke berekeningen zijn gemaakt voor varkens, mestkuikens en koeien.

Cijfers op basis van PVE en CBS in Nederland benodigd voor nationale consumptie van kuikensvlees
jaar 1999 totaal jaarlijks opmerkingen
hoeveelheid kg vlees per hoofd beschikbaar voor gebruik 88 inclusief rund- en varkensvlees etc.
  gemiddelde bruto consumptie kip (=kuikensvlees) pp in kg 16.2 243.000.000
gemiddelde netto consumptie kuikenvlees pp in kg 14 210.000.000
permanent aantal gehouden mestkuikens in Nederland (max. 6-7 weken) 53.247.000 19.168.920 een stal wordt 8x per jaar geruimd (geslacht)
aantal jaarlijks gehouden mestkuikens in Nederland 425.976.000 153.351.360 (wereldwijde kipconsumptie is 47 miljard kippen per jaar) een kleine derde wordt in eigen land gegeten
aantal biologische bedrijven dat scharrelkippen houdt 85 ? In 2004: 17 biol. pluimvee mesters 91 biol. legbedrijven
aantal intensieve veehouderijen dat mestkuikens houdt 1230 ?
gemiddelde aantal mestkuikens per intensieve veehouderij 43.290
gemiddeld aantal kippen per biologisch bedrijf 10000
maximaal aantal biologische kuikens in de wei per hectare (graskippen) 2500 2500 een graskip heeft 37x zoveel ruimte als een scharrelkip
hoeveelheid buitenruimte voor biologische kuikens in hectare 4 4
bruto jaarlijkse productie aantal kuikens uit de bio-industrie 425.844.000
invoer geslacht 132.000 0
uitvoer geslacht 557.000 0
aantal slachtingen per jaar 425.976.000 7.371.321
slachtgewicht kuiken in kg 2.5
productie in kg 675.000.000
hoeveelheid kg vlees per kuiken 1.6
werkelijk consumeerbaar per kuiken in kg 1.4
Er is in Nederland weinig ervaring met biologische mestkuikens, er zijn voornamelijk scharrelkippen. We geven daarom geen inschatting van de situatie van omschakeling naar biologisch.
Kippenvlees is nu in de bio-industrie in werkelijkheid kuikenvlees. Het is misschien best mogelijk om alle leghennen uiteindelijk voor de vleesconsumptie te bestemmen. Uiteraard wordt dan het kippenvlees veel duurder. Hoeveel mensen dat nog willen kopen is nauwelijks te voorspellen.
Lees op het weblog meer over vleeskuikens.

logoEr is in de wereld meer verborgen dierenleed dan de laatste minuut van een dierenleven bij de slacht. Een dier lijdt ook aan verveling in een dichte stal. Een dier heeft recht op een natuurlijk en vrij leven.

Wanneer u Stichting Animal Freedom wilt steunen, leest u hier hoe u dat kunt doen.

Stichting Animal Freedom.
Auteur .

Onze hoofdartikelen in boek, in een overzicht of op een aparte mobielvriendelijke site.

Naar onze reactie op de actualiteit op Facebook.

Privacy verklaring.

pijl omhoog