Homepage
Nederlands

Inhoud en doel van de site toegelicht

We werken aan bewustwording van mensen over de onvrije situatie van dieren

We vinden het belangrijk om daarbij een goed onderscheid te maken tussen informatie en opinie, vandaar de indeling van het linkermenu. Onze site is omvangrijker dan je wellicht denkt. Wanneer je iets zoekt over een bepaald onderwerp, voer jouw steekwoord(en) in bij ons zoeksysteem en vindt ook resultaten van verwante sites. Op het weblog reageren we op ontwikkelingen in de veehouderij, dierenbescherming en het denken over dierenrechten.

Onderwerpen

Waarom is de site opgericht?
Over welke dier(en)misbruik hebben we het eigenlijk?
Wie vormen Animal Freedom?
Inhoud site beschikbaar als boek.
Waar vind ik e-mail, gironummer, statuten, enzovoort?
Zou u ons willen steunen?
Sitemap: een plattegrond van Animal Freedom.
Een overzicht van beweringen (stellingen) die op de site worden verdedigd.
Verantwoording van inhoud en vorm van Animal Freedom.
Ons privacy beleid.
Animal Freedom is voor iedereen.
Kan ik wat doen voor of meedoen met Animal Freedom?
Wie hebben er meegeholpen om te vertalen?
Door de opkomst van Facebook en het webloggen zijn onze reacties op actuele ontwikkelingen vooral daar te vinden. Zie de laatste bijdragen op "Facebook" en op het weblog.

Waarom is de site opgericht?

Animal Freedom heeft een uitgesproken mening over wat het uitgangspunt ten aanzien van dierenrechten zou moeten zijn, namelijk recht op vrijheid om natuurlijk gedrag te vertonen. Ten onrechte schromen veel dierenrechtenactivisten van dit argument optimaal gebruik te maken. Door de hang naar ongebreidelde economische groei is er onvoldoende ruimte en aandacht voor dieren. We vinden dat een grens moet worden gesteld aan alle vormen van omgang met dieren, waarbij dit grondrecht op vrijheid wordt geschonden. Mensen die deze grens overschrijden zouden strafbaar moeten zijn. De mogelijkheid van export stimuleert de intensieve veehouderij. Wij vinden het immoreel om een overschot aan dieren te houden onder deplorabele omstandigheden. Zie voor meer informatie: de doelen van Animal Freedom en de opiniepagina.

Over welk dier(en)misbruik hebben we het eigenlijk?

Dier(en)misbruik heeft verschillende oorzaken en vindt plaats op de volgende terreinen: in de (verborgen) bio-industrie oftewel intensieve veehouderij voor voedsel en bont. tijdens dagenlange internationale veetransporten in de amusement (stierenvechten, soms in de dierentuin of circus), klik hier voor een overzicht van vermaak met dieren bij dierproeven in de sport: bijvoorbeeld doping bij paarden en de hengel"sport". Soms bij huisdieren (pedagogische drogredenen en bij exoten) in de plezierjacht Voor de dieren genoemd bij de eerste categoriën geldt dat zij niet in de gelegenheid zijn en niet vrij zijn om hun eigen natuurlijke gedrag te vertonen. Daarnaast spreekt alleen al het woord "plezierjacht" tegen zichzelf. Alle dieren (overal in de wereld) hebben recht op vrijheid, maar in de bio-industrie en de farmaceutische industrie in ons land worden de rechten op zo'n grote schaal met voeten getreden, dat deze 450 miljoen Nederlandse dieren allereerst onze aandacht krijgen op Animal Freedom. De overige organisaties steunen we zoveel mogelijk.

Animal Freedom is voor iedereen

Onze boodschap dat "dieren, net als mensen, recht op vrijheid hebben", is iets wat iedereen aangaat: jong en oud, eenvoudig of geleerd, beleidsmakers en actievoerders, vegetariërs en vleeseters, (on)gelovigen, allochtonen (in binnen- en buitenland) en autochtonen. Of je nu wel of niet zelf dagelijks met dieren omgaat, het gaat erom of je dit grondrecht van mensen en dieren respecteert. Als je een ouder bent met kinderen en je schaft een huisdier aan als "noodzakelijk in/voor de opvoeding", dan heb je Animal Freedom niet begrepen. De zaak van dieren mag je onverschillig laten, maar vlees eten uit de bio-industrie is immoreel, daar willen we heel duidelijk in zijn. Het doden van dieren mag je onverschillig laten, het opsluiten van dieren in kleine kooitjes wijzen we af. Je kunt je hele leven wijden aan dieren of geen enkele seconde, beide situaties kunnen duiden op een goede houding tegenover dieren, het kan ook duiden op iets ongezonds. Wij willen daar over schrijven, abstract of heel persoonlijk, omdat we denken dat dieren er mee gebaat zijn wanneer wij mensen er helder over zijn wat echt belangrijk is en waar een grens wordt overschreden, die niet overschreden mag worden. Animal Freedom is voor iedereen die zich legaal en geweldloos voor dieren inzet (empowerment). We geloven in de kracht van het woord, maar iedereen die zich beroept op oncontroleerbare bronnen ("gene zijde", channeling, mediums, God) daar wordt wel naar geluisterd maar wordt niet slaafs gevolgd. Niemand heeft de wijsheid in pacht. Wij denken het liefste zelf en hopen dat onze bezoekers dat ook doen. Wij vinden het Hogere alleen relevant wanneer het letterlijk te volgen is. Inspiratie moet niet benevelend werken, we blijven liever nuchter. We weten dat (bio-industrie)dieren door mensenhanden lijden, dag na dag. Wij willen iedereen uitnodigen om mee te helpen de verziekte relatie tussen mensen en dieren te herstellen tot een respectvolle relatie. Serieuze suggesties voor aanpassing en aanvulling van teksten op de site zijn welkom. Uiteraard behoudt de redactie zich het recht voor om te beoordelen of de suggesties daadwerkelijk verduidelijken en overgenomen kunnen worden.

Kan ik wat doen voor of meedoen met Animal Freedom?

Het gaat ons om vergroten van bewustzijn over de gevolgen van ons gedrag voor dieren. We willen dierenleed helpen voorkomen. Naast wat je zelf kunt doen voor dieren, kun je Animal Freedom steunen op de volgende manieren.
  1. Door mee te helpen stukken te vertalen in Engels, Spaans, Portugees, Duits, Italiaans, Russisch of Frans. Ben je thuis in één van deze talen of een andere veel gebruikte taal, meld je aan als vrijwilliger om die stukken die je onderschrijft, te vertalen. Wie op dit moment bezig is een artikel te vertalen, lees je onderaan deze pagina.
  2. Schroom niet om ons een mail te sturen over zaken waar je het niet mee eens bent of waar je op wilt reageren: vragend, instemmend of afkeurend. We reageren graag en snel. We helpen eventueel met formuleren. Aan de andere kant, wanneer je vindt dat iets anders (of simpeler) geschreven kan worden, dan zijn jouw suggesties welkom.
  3. Je kunt de Stichting financieel steunen. Waarvoor we uw steun vragen, leest u hier. Donateurs die ons tot nu toe hebben gesteund, danken we hierbij van harte! Wat we doen met jouw steun in het vergroten van bewustzijn waar dieren recht op hebben kun je dagelijks zien op Internet.
  4. Laat ons via Facebook een advertentie plaatsen om een van onze pagina's te promoten die u belangrijk vindt. Geef bij de donatie via Geef.nl onder "punt 4 Laat een bericht achter" aan welke pagina (link/URL) u bedoelt.
  5. Door nog ontbrekende of gewijzigde informatie aan Animal Freedom te sturen (ook niet functionerende onderdelen van de site of links).
  6. Verspreid onze artikelen via de sociale media.

Dit is het overzicht van vertalers


logoEr is in de wereld meer verborgen dierenleed dan de laatste minuut van een dierenleven bij de slacht. Een dier lijdt ook aan verveling in een dichte stal. Een dier heeft recht op een natuurlijk en vrij leven.

Wanneer u Stichting Animal Freedom wilt steunen, leest u hier hoe u dat kunt doen.

Stichting Animal Freedom.
Auteur .

Onze hoofdartikelen in boek, in een overzicht of op een aparte mobielvriendelijke site.

Naar onze reactie op de actualiteit op Facebook.

pijl omhoog