Homepage
Nederlands

Inhoud en doel van de site toegelicht

We werken aan bewustwording van mensen over de onvrije situatie van dieren

We vinden het belangrijk om daarbij een goed onderscheid te maken tussen informatie en opinie.
Onze site is omvangrijker dan je wellicht denkt.
Wanneer je iets zoekt over een bepaald onderwerp, voer jouw steekwoord(en) in bij ons zoeksysteem en je vindt ook resultaten van verwante sites.
Op het weblog reageren we op ontwikkelingen in de veehouderij, dierenbescherming en het denken over dierenrechten.

Onderwerpen

Waarom is de site opgericht?
Over welke dier(en)misbruik hebben we het eigenlijk?
Wie vormen Animal Freedom?
Inhoud site beschikbaar als boek.
Waar vind ik e-mail, gironummer, statuten, enzovoort?
Sitemap: een plattegrond van Animal Freedom.
Een overzicht van beweringen (stellingen) die op de site worden verdedigd.
Verantwoording van inhoud en vorm van Animal Freedom.
Ons privacy beleid.
Animal Freedom is voor iedereen.
Kan ik wat doen voor Animal Freedom?
Door de opkomst van Facebook en het webloggen zijn onze reacties op actuele ontwikkelingen vooral daar te vinden.
Zie de laatste bijdragen op "Facebook" en op het weblog.

Waarom is de site opgericht?

Animal Freedom heeft een duidelijke mening over wat het uitgangspunt ten aanzien van dierenrechten zou moeten zijn, namelijk recht op vrijheid om natuurlijk gedrag te vertonen. Ten onrechte schromen veel dierenrechtenactivisten van dit argument optimaal gebruik te maken.
Door de hang naar ongebreidelde economische groei is er onvoldoende ruimte en aandacht voor dieren.
We vinden dat een grens moet worden gesteld aan alle vormen van omgang met dieren, waarbij dit grondrecht op vrijheid wordt geschonden. Mensen die deze grens overschrijden zouden strafbaar moeten zijn.
De mogelijkheid van en gerichtheid op export stimuleert de intensieve veehouderij. Wij vinden het immoreel om een overschot aan dieren te houden onder deplorabele omstandigheden. De Nederlandse veestapel is veel te groot en dat is schadelijke en nergens voor nodig.
Zie voor meer informatie: de doelen van Animal Freedom en de opiniepagina.

Over welk dier(en)misbruik hebben we het eigenlijk?

Dier(en)misbruik heeft verschillende oorzaken en vindt plaats op de meerdere terreinen: in de (verborgen) bio-industrie, oftewel intensieve veehouderij voor voedsel en bont, tijdens dagenlange internationale veetransporten in de amusement (stierenvechten, soms in de dierentuin of circus), klik hier voor een overzicht van vermaak met dieren, bij dierproeven in de sport: bijvoorbeeld doping bij paarden en de hengel"sport". Soms bij huisdieren (pedagogische drogredenen en bij exoten) in de plezierjacht. Voor de dieren genoemd bij de eerste categoriƫn geldt dat zij niet in de gelegenheid zijn en niet vrij zijn om hun eigen natuurlijke gedrag te vertonen.
Alle dieren (overal in de wereld) hebben recht op vrijheid, maar in de bio-industrie en de farmaceutische industrie in ons land worden de rechten op zo'n grote schaal met voeten getreden, dat deze 450 miljoen Nederlandse dieren (die jaarlijks worden geslacht) allereerst onze aandacht krijgen op Animal Freedom. De overige organisaties steunen we zoveel mogelijk.

Animal Freedom is voor iedereen

Onze boodschap dat "dieren, net als mensen, recht op vrijheid hebben", is iets wat iedereen aangaat: jong en oud, eenvoudig of geleerd, beleidsmakers en actievoerders, vegetariƫrs en vleeseters, (on)gelovigen, allochtonen (in binnen- en buitenland) en autochtonen. Of je nu wel of niet zelf dagelijks met dieren omgaat, het gaat erom of je dit grondrecht van mensen en dieren respecteert. Als je een ouder bent met kinderen en je schaft een huisdier aan als "noodzakelijk in/voor de opvoeding of als speelgoed", dan heb je de visie van Animal Freedom niet begrepen.
De zaak van dieren mag je onverschillig laten, maar vlees eten uit de bio-industrie is immoreel, daar willen we heel duidelijk in zijn. Het doden van dieren voor voedsel mag je noodzakelijk vinden, het opsluiten van dieren in kleine kooitjes wijzen we af.
Je kunt je hele leven wijden aan dieren of geen enkele seconde, beide situaties kunnen duiden op een goede houding tegenover dieren, het kan ook duiden op iets ongezonds. Wij willen daar over schrijven, abstract of heel persoonlijk, omdat we denken dat dieren er mee gebaat zijn wanneer wij mensen er helder over zijn wat echt belangrijk is en waar een grens wordt overschreden, die niet overschreden mag worden.
Animal Freedom is voor iedereen die zich legaal en geweldloos voor dieren inzet (empowerment). We geloven in de kracht van het woord, maar iedereen die zich beroept op oncontroleerbare bronnen ("gene zijde", channeling, mediums, God) daar wordt wel naar geluisterd maar wordt niet slaafs gevolgd. Niemand heeft de wijsheid in pacht. Wij denken het liefste zelf en hopen dat onze bezoekers dat ook doen. Wij vinden het Hogere alleen relevant wanneer het letterlijk te volgen is. Inspiratie moet niet benevelend werken, we blijven liever nuchter.
We weten dat (bio-industrie)dieren door menselijk toedoen lijden, dag na dag. Wij willen iedereen uitnodigen om mee te denken over hoe de verziekte relatie tussen mensen en dieren te herstellen tot een respectvolle relatie.

Kan ik wat doen voor Animal Freedom?

We willen dierenleed helpen voorkomen.
Naast wat je zelf kunt doen voor dieren, kun je Animal Freedom steunen op de volgende manieren.
  1. Door nog ontbrekende of gewijzigde informatie aan Animal Freedom te sturen (ook niet functionerende onderdelen van de site of links).
  2. Verspreid onze artikelen via de sociale media.
  3. U kunt een donatie doen.

logoEr is in de wereld meer verborgen dierenleed dan de laatste minuut van een dierenleven bij de slacht. Een dier lijdt ook aan verveling in een dichte stal. Een dier heeft recht op een natuurlijk en vrij leven.

Wanneer u Stichting Animal Freedom wilt steunen, leest u hier hoe u dat kunt doen.

Stichting Animal Freedom.
Auteur .

Onze hoofdartikelen in boek, in een overzicht of op een aparte mobielvriendelijke site.

Naar onze reactie op de actualiteit op Facebook.

Privacy verklaring.

pijl omhoog