Homepage
Nederlands-English-Español-Português

Achtergrond website en stichting Animal Freedom

De website Animal Freedom is de spreekbuis van de Stichting Animal Freedom

Hoewel beelden meer zeggen dan 1000 woorden, gaat het ons om bewustwording en niet om te shockeren. Daarom vindt u vooral artikelen. Op de site wordt wel verwezen naar filmpjes en documentaires. Bewustwording gaat om het loslaten van dieronvriendelijke overtuigingen en het vinden van bevrijdende inzichten voor al wat leeft. En om zo bewust en moeiteloos diervriendelijk te kunnen handelen en leven.

Onderwerpen hier en elders op de site

Gegevens over de Stichting.
De inhoud van de website.
Waarom heet de site Animal Freedom?
Wat zijn de belangrijkste artikelen?
Wie vormen de Stichting en wie onderhoudt de site?
Waarom en waarvoor vraagt de Stichting uw financiële steun?
Voedingsadvies, gezonde voeding en recepten.
Google Analytics en cookies.
Disclaimer, colofon, auteurs en andere medewerkers.
Externe bijdrages van anderen buiten Animal Freedom (journalisten, experts, bezoekers).
Het verschil met Animal Liberation Front.
Hoe Animal Freedom er vroeger uitzag.

Gegevens over de Stichting

Triodosbankrekening NL06 TRIO 078.48.17.618 tnv Stichting Animal Freedom.
URL 1: https://animalfreedom.org.
URL 2: animalfreedom.nl.
URL 3: animalfreedom-nl.blogspot.com (backup kernartikelen).
Weblog: dierenrechten.blogspot.com (blogs)

facebookwww.facebook.com/animalfreedom.nl (attenderen op actualiteit).
E-mail: info@NOSPAManimalfreedom.org (verwijder NOSPAM uit het adres om automatisch verstuurde SPAM te voorkomen).
De Stichting Animal Freedom is opgericht oktober 2003 (zie de statuten).
KvK Groningen: 02081807.
De website is opgericht augustus 1998.

Waarom de naam Animal Freedom?

De site en de stichting heten Animal Freedom om te symboliseren dat, net als voor mensen, voor alle dieren ter wereld ten allen tijde vrijheid een van de belangrijkste waarden is. Daarnaast promoot zij aantrekkelijke consumptie van diervrij voedsel. Omdat er tegenwoordig veel mensen zijn, die niet het geduld kunnen opbrengen om via legale weg dit grondrecht voor dieren te helpen verwezenlijken, willen we via de stichting en de website in ieder geval "vrijheid" via onze site associëren met een positief beeld. We willen voorkomen dat mensen vrijheid -als meest basale waarde achter onze normen- voor dieren over het hoofd zien door de vele negatieve associaties rondom de termen "vrijheidsstrijd", "bevrijding" en "liberation" of vage aanduidingen.
Mensen afkomstig van over de gehele wereld
werkten vrijwillig mee aan vertaling van artikelen in andere talen. Zo zijn er Engels-, Spaans-, Portugees-, Frans-, Duits-, Italiaans-, Chinees-, Russisch-, Indonesisch- en nog meertalig artikelen te vinden via de taallinks bovenaan elke pagina. Tegenwoordig is er Google Translate.
Je kunt geen lid worden van Animal Freedom, maar wel op allerlei manieren een bijdrage leveren. Een financiële ondersteuning in de vorm van een donatie (zie rekeningnummer boven) aan de stichting is natuurlijk altijd welkom. Wij wenden deze steun aan om onze internetsite te blijven onderhouden met actuele zaken. U kunt dus on-line zien hoe wij uw geld besteden.

Wie vormen Animal Freedom? Wie onderhoudt de site?

De Stichting Animal Freedom heeft drie bestuursleden. Vele vrijwilligers schrijven en vertalen artikelen of h(i)elpen met het redigeren en corrigeren van teksten. Vertegenwoordiger en secretaris van de stichting is Bert Stoop. Hij is psycholoog en was werkzaam als freelance sociaal wetenschappelijk onderzoeker en ontwikkelaar.

Webmaster

Bert Stoop is webmaster en verantwoordelijk voor het privacy beleid. Waarom hij zich voor dieren inzet leest u hier of is te beluisteren via de RVU. Zie ook de persoonlijke verhalen van andere vrijwilligers.

Gezonde voeding

We hebben veganistische en vegetarische (kerst)recepten en barbecuerecepten. Via het zoekmenu kun je zoeken naar duizenden vegetarische en veganistische recepten.

Google Analytics

Bezoek op de site wordt gevolgd via Google Analytics. Er worden geen cookies geplaatst op uw apparaat. Wat individuele bezoekers doen wordt niet geanalyseerd. De tools van Google zijn een middel om in te schatten wat bezoekers interessant (zouden kunnen) vinden en foutjes op te sporen (de site is zeer omvangrijk)..

Verantwoording van vorm en inhoud van de website Animal Freedom

De informatie op de site is afkomstig uit de agrarische vakbladen, bezoek aan proefbedrijven, deelname aan werkgroepen van de overheid en eigen observaties. Waarom Animal Freedom is opgericht, leggen we hier uit.

Disclaimer

De artikelen op Animal Freedom zijn zorgvuldig samengesteld en verwijzen zo veel mogelijk naar de oorspronkelijke bronnen wanneer deze zijn overgenomen. Onze eigen teksten zijn copyright en auteursrecht copyright-vrij, maar we stellen het op prijs wanneer u bij overname de oorspronkelijke URL vermeldt. We behouden ons het recht voor om ten alle tijden de tekst aan te kunnen passen op basis van voortschrijdend inzicht of na reacties en suggesties van lezers. De lijn van redenering is zoveel mogelijk consequent (dieren hebben recht op vrijheid!), maar de tekstuele uitwerking is dynamisch! Dat bepaalde media en schrijvers toestemming ons geven om artikelen over te nemen onder "Meer Opinie", houdt niet in dat zij het met de boodschap van Animal Freedom (on)eens zijn. Deze artikelen vallen onder het auteursrecht en copyright van de betreffende media. Schrijvers of vertalers die willen bijdragen aan de site worden niet betaald, maar kunnen een link krijgen naar hun boeken.

externe kleinDit tekentje achter een link betekent dat de url verwijst naar een pagina buiten Animal Freedom en wordt geopend in een nieuw tabblad op uw scherm.

Animal Freedom aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juridische en financiële gevolgen van de op de site geplaatste artikelen.
copyright en auteursrechtDe meeste artikelen op de site (met name onder "opinie") zijn geschreven door Bert Stoop. Er staat op pagina's met weinig tekst geen auteur vermeld. De artikelen onder "Meer Opinie" zijn door anderen geschreven en hun naam staat dan uiteraard wel vermeld. Degenen die ons helpen met vertalingen, vindt u hier.
copyright en auteursrecht De foto's zijn afkomstig van het Internet, Lekker Dier, zelf gemaakt of met toestemming overgenomen van fotograaf Ton Broekhuis, Michiel Schaap of Gerard Damoiseaux. Foto's van de varkenshouderij met dank aan PINK! Foto's van het circus werden beschikbaar gesteld door Jeroen van Kernebeek en Mariëlle Mulder. Het Comité Anti Stierenvechten en de vereniging Proefdiervrij leverden foto's voor de slideshow en het boek. Rob en Harry Voss leverden foto's over de (plezier)jacht.
De tekening over de dieren binnen en buiten is gemaakt door Sigrid de Jong.
René Houkema maakte de special over huisdieren (met de hond als voorbeeld).

Cookies en Google Analytics

De site vraagt uw toestemming om functionele cookies te gebruiken. Het aantal bezoekers op de site wordt namelijk gevolgd via Google Analytics. Wat individuele bezoekers doen wordt niet geanalyseerd. De tools van Google zijn een middel om in te schatten wat bezoekers interessant zouden kunnen vinden.

Externe bijdrages

Een aantal journalisten, onderzoekers, dierenrechtenactivisten, theologen en hoogleraren geeft op onze site hun visie op onze omgang met dieren. Deze bijdragen zijn te vinden via het linker menu onder "meer opinie" of onder "externe bijdragen" en op "persoonlijke verhalen". copyright en auteursrechtDeze teksten zijn niet copy-right-vrij. Wil je deze teksten gebruiken, vraag de auteurs dan zelf toestemming of maak een link. Animal Freedom probeert zoveel mogelijk copyright en auteursrecht te respecteren. Soms lukt het niet om een auteur op te sporen. Wanneer u een tekst tegenkomt waarop u meent copyright of auteursrecht te hebben, neem dan met ons via e-mail contact op.
We benoemen oneigenlijke argumenten van mensen die het goed voor lijken te hebben met dieren, maar gemakzuchtig redeneren. Er zijn internationale verschillen in waardering van artikelen over dierenrechten op onze site. We hebben daarvan een verslag gemaakt en sommen de meest gewaarde en gelinkte artikelen op. Het Internet is het voornaamste medium waarop wij onze energie richten.
Wij zijn onafhankelijk en blijven gericht op het bewust maken van de gevolgen van menselijk gedrag voor de vrijheid van dieren om hun natuurlijk gedrag te kunnen doen. De boeddhisten hebben wat dit betreft een goed advies: "doe altijd alsof de toekomst van het universum afhankelijk is van jouw daden, maar lach om jezelf wanneer je denkt dat jouw daden enige invloed hebben".
Deze ernstige speelsheid, deze combinatie van betrokkenheid en bescheidenheid, maakt het mogelijk om zowel betrokken als onbezorgd door het leven te gaan. Wanneer wij ons zo opstellen, hoeven wij niet te winnen om een tevreden gevoel te hebben. Onze bijdrage aan de orde in het universum wordt een beloning op zich ongeacht wat de gevolgen van die bijdrage zijn. Pas dan kunnen wij genieten, ook wanneer wij de strijd voor een goed doel verliezen.

Wat is het verschil met het Dierenbevrijdingsfront?

Animal Freedom is een Stichting; een Internet portal naar gelijkgestemde mensen; een denktank en een virtuele actiegroep. We voeren zelf geen actie, maar ondersteunen mensen die in beweging willen komen om zelf een diervriendelijker leven te leiden. "Verbeter de wereld, begin bij jezelf". Hiervoor hoef je niets te doen en je kunt starten met iets te laten, namelijk stoppen met bijdragen aan een dieronvriendelijke economie.
Animal Freedom heeft (uiteraard) geen relatie met het Animal Liberation Front of het Dierenbevrijdingsfront en ondersteunt alleen legale acties.
Liefde en vrijheid zijn waarden die betekenis hebben voor mens en dier. We proberen die waarden inhoud te geven zonder zweverig te worden. De site gaat daarom net zozeer over de omgang tussen mensen onderling als tussen mens en dier.

logoEr is in de wereld meer verborgen dierenleed dan de laatste minuut van een dierenleven bij de slacht. Een dier lijdt ook aan verveling in een dichte stal. Een dier heeft recht op een natuurlijk en vrij leven.

Wanneer u Stichting Animal Freedom wilt steunen, leest u hier hoe u dat kunt doen.

Stichting Animal Freedom.
Auteur .

Onze hoofdartikelen in boek, in een overzicht of op een aparte mobielvriendelijke site.

Naar onze reactie op de actualiteit op Facebook.

Privacy verklaring.

pijl omhoog