Homepage
Nederlands

Gezond voedsel hoeft geen extra geld te kosten

Rond Kerstmis en Nieuwjaar vliegen de acceptgiro's van de dierenbelangen-organisaties je om de oren. Is dit het afkopen van een slecht geweten of een effectieve manier om een bijdrage te doen aan betere wereld? Er zijn nog meer en effectievere manieren om wat voor dieren te doen en dat hoeft u op de lange termijn geen geld te kosten.
Wat is het geval? U betaalt via de belasting vooruit voor het voedsel dat u later in de winkel direct afrekent. Is dat niet vreemd? Een rekenvoorbeeld: u geeft als gemiddelde consument jaarlijks 250 euro uit aan varkensvlees. 75 euro heeft u vooruit betaald via de belastingen en 175 euro betaalt u aan de slager. Deze draagt daarvan nog eens bijna 20 euro af aan de Europese Unie om er voor te zorgen dat alle Europeanen aan dit systeem van verkapte, gedwongen winkelnering blijven meedoen. Zou het niet veel beter zijn als u zelf bepaalde waar u die 250 euro zou besteden? Bijvoorbeeld aan een karbonaatje dat wel een goed leven heeft gehad? Uw jaarlijkse uitgaven aan de Groene Slager of aan anderszins verantwoord varkensvlees zouden dit bedrag niet overschrijden: zo duur is verantwoord varkensvlees nu ook weer niet. Waarom laat u zich dan dit varkensoor aannaaien?
Consumenten en bedrijven betalen sinds 1990 bijna drie keer zoveel aan belasting die milieuvervuiling tegen moet gaan. "De ontvangsten uit 'groene belastingen' zijn tussen 1990 en 2003 gestegen van 5,8 miljard euro naar 15 miljard euro", aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het zou rechtvaardig zijn als de overheid dit bedrag ook weer zou investeren in een groene economie.
Het is in het belang van weinigen dat de intensieve veehouderij kunstmatig in stand wordt gehouden via subsidies. Animal Freedom vindt dat het in stand houden van deze sector niet ten laste mag komen van de belastingbetaler.
Door de export en import van bio-industrieproductente berperken en door te eisen dat een boer op ecologische en diervriendelijke manier vee houdt, kan uitbuiting van dieren worden beƫindigd. De consument is dan uiteindelijk misschien wel beter uit.
Wij vinden dat het financieel aantrekkelijk moet worden gemaakt om dieren langer te laten leven, onder acceptabele omstandigheden. Koeien uit veel biologische veehouderijen worden pas op 8-jarige leeftijd geslacht (2x zo oud als nu) en dat is nog maar net over de helft van hun productieve leven.
Wanneer we voorlopig alle oudere dieren testen op BSE dan weten we zeker dat we op een verantwoorde en zuinige manier omgaan met levende wezens en de natuur.
Wanneer ook de Europese overheden geen verkapte subsidies meer geven aan de veehouderij dan ontstaat de eerlijke situatie dat iemand die verkiest geen vlees te eten of nog minder gebruik te maken van dieren ook niet mee betaalt aan wat hij of zij ziet als uitbuiting. Nog gezondere alternatieven worden hierdoor aantrekkelijk. Zie ook de kritiek op EU landbouwbeleid van het centrum voor Landbouw en Milieu.
Animal Freedom is het niet eens met de Evert Vermeer stichting wanneer zij stelt dat Afrikaanse boeren meer kans op de Europese markt moeten hebben omdat zij goedkoper kunnen produceren. Het gaat niet om goedkoop produceren, maar om verantwoord produceren.

Op het weblog vindt u meer artikelen waarin we de nadelen van de intensieve veehouderij belichten.

logoDe Nederlandse veestapel wordt voor het leeuwendeel gehouden voor de export. De omvang en uitstoot daarvan schaadt ondermeer het landschap, de natuur, het milieu, het klimaat en het dierenwelzijn. De nadelen worden afgewenteld op u als belastingbetaler. Een dier is geen ding maar een wezen dat recht heeft op de kwaliteit van een natuurlijke manier van leven.

Wanneer u ons wilt steunen, leest u hier hoe u dat kunt doen.

Stichting Animal Freedom.
Auteur .

Onze hoofdartikelen in boek, in een overzicht of op een aparte mobielvriendelijke site.

Naar onze reactie op de actualiteit op Facebook.

Privacy verklaring.

pijl omhoog