Voorbeelden van types drogredenen

Onredelijke manieren van debatteren

De cirkelredenering

Het heeft geen zin om iets te doen, want niemand doet mee.

Het beroep op macht

Ik hoop voor je dat je zelf nooit in die omstandigheden terecht komt.

Het beroep op de gevolgen

Als jouw actie succes heeft, dan betalen we allemaal voor de gevolgen.

Het beroep op oneigenlijke argumenten

Het is onzin om je hier druk over te maken, want ergens anders is het nog slechter.

Het beroep op onbekende argumenten

Natuurlijk mag wat mensen met dieren doen, want mensen zijn intelligenter.

De drogreden van deel en geheel

Ik kan voorbeelden noemen die weliswaar dieren het leven hebben gekost, maar vele mensenlevens hebben gespaard.

Het argument op de man

Je zegt dat je voor dieren bent, maar je profiteert zelf ook.

Het beroep op autoriteit

Ik studeer medische biologie en kan weten waarom dierproeven noodzakelijk zijn.

Het beroep op onwetendheid

Dieren vinden het niet erg om gebruikt te worden, want je kunt niet bewijzen dat ze het wel erg vinden.

Het beroep op vermeend verband

We hebben altijd al dieren gebruikt en dat heeft veel opgeleverd.

Het beroep op het volksgevoel

De meeste mensen vinden het gebruik van dieren heel gewoon.

Het beroep op medelijden

Als dieren niet meer gebruikt mogen worden, raken veel mensen werkloos.

Het ontduiken van de bewijslast

Ieder weldenkend mens weet dat het niet erg is om dieren te gebruiken.

Stroman, vertekenen en in de grond boren

A 'We moeten heel voorzichtig zijn met het toepassen van kunstmest'.
B 'Dus jij zegt dat we kunstmest niet moeten toestaan?'.

Het vertekenen van de standpunten

Dieren rechten toekennen betekent dat dieren hetzelfde behandeld moeten worden als mensen.

Dit artikel is onderdeel van een reeks over drogredeneringen en demagogie.

Sommige argumenten worden vaak gebruikt, maar zijn niet geldig. Dat gebruiken van de zogeheten drogredenen doen voor- en tegenstanders van dierenrechten. We zetten deze ongeldige argumentenop een rij en plaatsten daar het tegenargument bij. Dit ten behoeve van een heldere en eerlijke dialoog. Er zijn verschillende types drogredenen. Zij worden expres of per ongeluk toegepast in een discussie. Wees je daarom bewust van de uitgangspunten en integriteit van een opponent. Er zijn verschillende manieren om te reageren op drogredeneringen. Hier zijn enkele algemene tips.

  • Blijf rustig en emotieloos. Drogredeneringen zijn vaak bedoeld om emoties op te wekken, dus het is belangrijk om rustig te blijven en je emoties in bedwang te houden.
  • Identificeer de drogredenering. Probeer te begrijpen welke soort drogredenering wordt gebruikt, zoals een ad hominem-aanval of een afleidingsmanoeuvre.
  • Weerleg de drogredenering. Probeer de drogredenering te weerleggen door feiten te presenteren of logische argumenten te geven.
  • Blijf op het onderwerp. Probeer terug te keren naar het onderwerp waarover de discussie gaat en probeer de discussie te houden op een rationeel niveau.
  • Wees voorbereid. Als je weet dat je gaat praten met iemand die vaak drogredeneringen gebruikt, kan het nuttig zijn om voorafgaand aan het gesprek bepaalde feiten en argumenten te verzamelen om op terug te vallen.

Klik hier voor specifieke tips bij het beïnvloeden van dieronvriendelijk gedrag en wat wel en niet te doen bij drogredeneringen. De beweegreden om drogredeneringen te voeren ligt in de wens om macht over de ander uit te oefenen in de vorm van een machtsstrijd. Er worden in de media en de politiek veel drogredenen aangedragen en er wordt demagogie bedreven, die leidt tot spraakverwarring zonder dat iemand verantwoordelijkheid neemt.

Er zijn drogredenen voor de volgende groepen en onderwerpen

Klik hier voor voorbeelden van een drogredenering of van demagogie uit het weblog.
Een leerzaam boek over drogredenen te herkennen en te weerleggen schreef Paula Steenwinkel. Voor wie zuiver wil redeneren en reageren en beu is van discussie-trucjes.
Drogredenen, herkennen en weerleggen (bol.com).