Drogredenen voor het te serieus verdedigen van dierenrechten

Laten we de eenheid bewaren, we doen het toch allemaal voor de dieren.
Laten we de eenheid zoeken; we doen het in eerste instantie voor de mensen die voor dieren opkomen.
Dieren goed behandelen is goed voor je karma.
Alleen als je hierin gelooft.
Dieren zijn gelijk aan mensen.
Wanneer bedoeld wordt "…hebben gelijke grondrechten": ja. Wanneer bedoeld wordt "…moeten gelijk behandeld worden": nee.
Dieren hebben intrinsieke waarde.
De waarde van iets heeft geen relatie met haar rechten. Dieren en mensen zijn intrinsiek evenwaardig in hun recht op vrijheid.
Dieren respecteren het recht op vrijheid van de mens ook.
Voor een dier is dat geen bewuste keuze en het kan dan ook niet op haar conto worden geschreven.
Een dier in gevangenschap moet zich kunnen voortplanten.
Dit is alleen rechtvaardig als het dier haar kroost kan opvoeden tot een natuurlijk leven.
Waar haalt de mens het recht vandaan om een dier te doden?
Het is ieders persoonlijke zaak om te beslissen ten aanzien van leven of dood van dieren, met name bij terminale huisdieren. De rechten van een dier zijn wel in het geding in het leven voor de dood en wanneer dat doden niet snel en pijnloos gebeurt. De mens heeft de plicht om het dier voor zijn dood een leven naar diens dierlijke aard te geven.

Dit artikel is onderdeel van een reeks over drogredeneringen en demagogie.

Sommige argumenten worden vaak gebruikt, maar zijn niet geldig. Dat gebruiken van de zogeheten drogredenen doen voor- en tegenstanders van dierenrechten. We zetten deze ongeldige argumentenop een rij en plaatsten daar het tegenargument bij. Dit ten behoeve van een heldere en eerlijke dialoog. Er zijn verschillende types drogredenen. Zij worden expres of per ongeluk toegepast in een discussie. Wees je daarom bewust van de uitgangspunten en integriteit van een opponent. Er zijn verschillende manieren om te reageren op drogredeneringen. Hier zijn enkele algemene tips.

  • Blijf rustig en emotieloos. Drogredeneringen zijn vaak bedoeld om emoties op te wekken, dus het is belangrijk om rustig te blijven en je emoties in bedwang te houden.
  • Identificeer de drogredenering. Probeer te begrijpen welke soort drogredenering wordt gebruikt, zoals een ad hominem-aanval of een afleidingsmanoeuvre.
  • Weerleg de drogredenering. Probeer de drogredenering te weerleggen door feiten te presenteren of logische argumenten te geven.
  • Blijf op het onderwerp. Probeer terug te keren naar het onderwerp waarover de discussie gaat en probeer de discussie te houden op een rationeel niveau.
  • Wees voorbereid. Als je weet dat je gaat praten met iemand die vaak drogredeneringen gebruikt, kan het nuttig zijn om voorafgaand aan het gesprek bepaalde feiten en argumenten te verzamelen om op terug te vallen.

Klik hier voor specifieke tips bij het beïnvloeden van dieronvriendelijk gedrag en wat wel en niet te doen bij drogredeneringen. De beweegreden om drogredeneringen te voeren ligt in de wens om macht over de ander uit te oefenen in de vorm van een machtsstrijd. Er worden in de media en de politiek veel drogredenen aangedragen en er wordt demagogie bedreven, die leidt tot spraakverwarring zonder dat iemand verantwoordelijkheid neemt.

Er zijn drogredenen voor de volgende groepen en onderwerpen

Klik hier voor voorbeelden van een drogredenering of van demagogie uit het weblog.
Een leerzaam boek over drogredenen te herkennen en te weerleggen schreef Paula Steenwinkel. Voor wie zuiver wil redeneren en reageren en beu is van discussie-trucjes.
Drogredenen, herkennen en weerleggen (bol.com).