Homepage
Nederlands

Hoe en waardoor zal de bio-industrie verdwijnen?

Allereerst wil Animal Freedom legaal actievoeren en zich houden aan democratische principes. Ons middel is internet, een netwerk bij uitstek om anderen te informeren en te motiveren zonder dat dit tot tijdverspilling leidt. Hoewel de weg naar een gezonde en diervriendelijke samenleving lang is en slingert (eerlijkheid duurt het "langst"), willen we allereerst reëel zijn. We zijn optimistisch dat onze doelen gehaald zullen worden, maar wanneer? Dat weet niemand. Ons optimisme is gegrond op de overtuiging dat vrijheid voor mens en dier het hoogste goed is om na te streven. Vrijheid leidt niet automatisch tot een betere samenleving, wel is het een voorwaarde tot verbetering van onze beschaving. Belangrijke factoren in het beschavingsproces zijn de individuele leden van de samenleving en haar bestuurders, de politici. Politici proberen hun doelen te halen met het woord, welke we niet onvoorwaardelijk geloven. Wie niet deel is van de oplossing, is deel van het probleem. Er is een grote discrepantie tussen de burger als criticaster van de bio-industrie en de consument als koper van bio-industrievlees. Door anderen te wijzen op deze discrepantie en op de voordelen van verantwoorde en aantrekkelijke alternatieven verwachten we dat op den duur het gezonde verstand het wint van de verleiding van het zwakke vlees.
Ondertussen gaat de tragedie van het uitbuiten van dieren door en de trage reactie van velen is onvergefelijk. Sommige misstanden zijn in de toekomst verboden, maar de overige duren voort. Op deze site wordt omstandig uitgelegd waarom mensen zo traag reageren. Met deze uitleg willen we anderen, die net als wij de bio-industrie sneller willen beëindigen, helpen effectief te zijn. We willen hen helpen om door de vele bomen in het steeds kleiner wordende bos toch vooruitgang te blijven zien, ondanks de schijnbare passiviteit van de zwijgende meerderheid, die toch oneens is met de bio-industrie. De steun die de overheid geeft aan de intensieve veehouderij is oneigenlijk en eigenlijk niet democratisch. De consument is namelijk minder vrij om te kiezen tussen een onverantwoord, maar goedkoop stuk vlees en een verantwoord, maar onevenredig veel duurder stuk vlees. Lagere belasting, maar hogere vlees- en zuivelprijzen zijn een krachtig middel om een diervriendelijke veehouderij af te dwingen. Naast de (bundeling op internet van de) inzet van talloze vrijwilligers op wereldschaal zien wij in de toekomst 2 redenen die uiteindelijk de bio-industrie de das zullen omdoen.

Wereldvoedseltekort

De groei van de wereldbevolking maakt het feit dat dierlijke voeding zeer inefficiënt wordt geproduceerd in vergelijking met plantaardige voeding steeds onrechtvaardiger. Vegetarisch eten is goedkoper, direct en indirect. Biologische landbouw heeft 30% minder productie, maar daar staat tegenover dat vegetarisch voedsel veel minder plantaardig voedsel kost dan de vleesproductie. Daarnaast is de groeiende bereidheid van de westerse wereld om dierlijke producten op een nog goedkopere en immorele manier te produceren een gevaar voor de lokale productie van boeren in de derde wereld. Deze ontwikkeling kan niet worden gekeerd door de boeren in de derde wereld ook op onze wijze te laten produceren. Dat is vooral immoreel, maar ook inefficiënt. We moeten ons ook realiseren dat de derde wereld mogelijk eerst nog een vergroting van de vleesconsumptie zal doormaken. De aarde komt ruimte en energie tekort om voedsel te laten produceren via de omweg van dieren en daarbij de gehele wereldmarkt te willen bestrijken en gewetenloos geld op te strijken. Er verdwijnt steeds meer natuur ten koste van de consumptie van vlees. De vrijheid van het "wilde westen" is opgebruikt. De wereldbevolking staat voor een eerlijke verdeling van de overgebleven ruimte om te leven en te migreren. De internationale politiek staat voor de uitdaging om de wedstrijd te stoppen om elkaars markt over de grens heen met goedkoop geproduceerd vlees te overspoelen. Zij moet erkennen dat dit een doodlopende weg is, die leidt tot dierenleed en voedseltekort. Een onkontroleerbare, grenzenloze macht van internationale organisaties is in strijd met democratische belangen en principes. Het is ondemocratisch om alle belastingbetalers mee te laten betalen om de vlees- en zuivelprijzen kunstmatig laag te kunnen houden. Geen subsidies meer naar de veehouderij en een eerlijke prijs voor vlees en zuivel. Minder belasting, maar hogere prijzen. Dan pas krijgt de consument een eerlijke keuze voorgeschoteld en wordt de drempel verlaagd om ook een verantwoorde keuze te doen.

Innerlijke bevrijding

Veehouders willen economisch overleven met een bedrijfsvoering gekenmerkt door continuïteit en kwaliteit. Zij willen plezier in hun werk. Wanneer zij ontdekken dat de huidige weg doodloopt en wanneer zij zich bevrijden van de wens om gemakkelijk rijk te worden dan zal de doorzetter de ecologische / biologische manier van werken herontdekken als de enige manier om op de lange duur een verantwoord bestaan op te bouwen. Hopelijk kan een technologische ontwikkeling waarbij vlees niet meer van dierlijke oorsprong is een uitkomst bieden die zowel de boer als de verwerkende industrie een goede boterham opleveren. De ontwikkeling daartoe is al in gang gezet. Dat is misschien een positieve, maar cynische constatering, dat er technologische ontwikkelingen denkbaar zijn, waarbij weinigen hun gedrag hoeven te veranderen, maar er toch een bevrijding is van dierenleed. Bedoeld wordt dat mensen voortaan vlees eten gemaakt niet van dieren, maar van planten. Wij consumenten moeten ons bevrijden van onjuiste overtuigingen als dat het eten van dieren of dierlijke producten noodzakelijk is voor onze gezondheid. We moeten ons bevrijden van de tijdsdruk die ons verleidt om vanuit de behoefte om snel, goedkoop en efficiënt te eten alleen te kijken naar vlees en zuivel. We moeten ons bevrijden van de arrogantie dat wij meer zijn dan dieren, waarbij we vanuit deze arrogantie de belangen van dieren negeren en met voeten treden. We moeten ons bevrijden van de wens om dieren te bezitten. We moeten ophouden rechtvaardiging te zoeken voor onze historische dwaling in de omgang met dieren of dit te baseren op oude gewoontes en geschriften. Wij allemaal moeten ons bevrijden van de burgerlijke gedachte dat huisdieren in benauwde onderkomens erbij horen, als decoratie of als middel om kinderen op te voeden of te betrekken bij de natuur. Een gezonde samenleving is een samenleving waarin de leden zelf het goede voorbeeld geven.

Verbeter de wereld en begin (ook als land) bij jezelf

Meer over de ontwikkeling status van het dier in de toekomst door professor Tjard de Cock Buning van Proefdiervraagstukken. Een oproep tot bevrijding wordt ook gedaan door de Wereldraad van Kerken.
Boek: Ook dieren hebben belang bij een vrije toekomst

logoEr is in de wereld meer verborgen dierenleed dan de laatste minuut van een dierenleven bij de slacht. Een dier lijdt ook aan verveling in een dichte stal.

Wanneer u Stichting Animal Freedom wilt steunen, leest u hier hoe u dat kunt doen.

Stichting Animal Freedom.
Auteur .

Onze hoofdartikelen in boek, in een overzicht of op een aparte mobielvriendelijke site.

Naar onze reactie op de actualiteit op Facebook.

pijl omhoog