Homepage
Nederlands-English-Español-Português

Vragen en antwoorden voor jongeren

Deze pagina is voor jongeren die al wat ouder zijn en die een antwoord willen op een aantal vragen. De antwoorden zijn goed te gebruiken in een werkstuk, spreekbeurt of voordracht. Jonge kinderen kunnen beter gaan naar Kids for Animals van de Dierenbescherming.
Wat is bio-industrie?
Mag je een dier opsluiten?
Is het absoluut nodig voor je gezondheid om dieren te eten?
Hoe kan ik eten zonder dieren tekort te doen?
Mag je een dier doodmaken?
Houden dieren van mensen?
Wat is dat "respect voor dieren"?
Zijn mensen meer waard dan dieren?
Wat is tegen vrije handel tussen landen?
Zijn dieren in een dierentuin wel gelukkig?
Mag een circus wilde dieren laten optreden?
Mag je dieren kunstjes leren zoals in het circus?
Voelt een vis aan de haak pijn?
Kan ik zelf wat doen voor dieren?
Via onderstaande antwoorden kun je verder klikken naar uitgebreide stukken op Animal Freedom.

Wat is bio-industrie en wat is daar mis mee?

vleeskippenBio-industrie is het houden van dieren in zeer grote aantallen op een zeer kleine ruimte. De dieren worden daarbij behandeld alsof zij een ding zijn en dat zij voldoende hebben aan alleen maar eten, drinken en onderdak. Omdat de dieren dicht op elkaar leven moeten zij worden beschermd tegen besmettelijke ziekten. Dit doet men door antibiotica tegen bacteriën en virussen door het voer te mengen. Naast het voordeel dat zij dan niet snel ziek worden groeit het dier sneller. Zodra het dier niet meer groeit (bij varkens en kippen) of wanneer een jonger dier meer melk geeft (bij koeien) wordt het naar de slacht gebracht. Het voer voor deze dieren komt voor een deel uit de derde wereld (omdat in ons land tekort veevoer is) en de mest wordt over grote afstanden binnen Nederland vervoerd naar plaatsen waar het kan worden uitgereden zonder kans op overbemesting. Het bezwaar tegen bio-industrie of intensieve veehouderij is dat het dier geen natuurlijk leven kan leiden. Het kan zich niet of nauwelijks verroeren (sommige zeugen staan permanent tussen 2 stangen), het wordt uitgemolken (melkkoeien) of het kan niet scharrelen en zich aan andere dieren onttrekken (legbatterijkippen). Dit zijn slechts enkele van de vele bezwaren. Vaak ook leven de dieren vrijwel de hele dag in het halfdonker en komen ze (behalve koeien soms) niet buiten. Zie ook de geschiedenis van het ontstaan van de bio-industrie.

Mag je een dier opsluiten?

wandvissenkomAnimal Freedom vindt dat mensen en dieren verschillen. Zo is een mens bijvoorbeeld beter in wiskunde en taal. Maar wij vinden ook dat mens en dier gelijk zijn in hun recht op vrijheid. Vrijheid is voor mens en dier het belangrijkste wat er is. In de vrije natuur is er in al die miljoenen jaren dat leven op de aarde bestaat geen dier geweest die andere dieren zo weinig vrijheid gaf als de mens nu het vee aandoet in de bio-industrie. Huisdieren liepen vroeger vrij rond het huis. Ze aten van het afval dat mensen over hadden en werden zelf op een gegeven moment ook opgegeten. Animal Freedom vindt dat dieren niet mogen worden opgesloten in zulke kleine ruimtes (denk bv aan een goudvis in een kom) want dan kunnen zij zich niet meer natuurlijk gedragen. Wat volgens ons wel kan is een hek om een weiland om er voor zorgen dat dieren niet zo maar weglopen. Aan de andere kant hebben mensen ook het recht om geen last te hebben van de dieren die bij de buren wonen. Bij vrijheid horen grenzen. Als je een huisdier wilt, is het verstandig om eerst goed na te denken of jij een dier wel wilt opsluiten. Als je toch een huisdier wilt, dan kun je het beste een dier uit het asiel halen, maar een dier uit een asiel halen moet je niet doen omdat je denkt dat dat dier door jou wordt bevrijd. De lege plaats wordt immers weer ingenomen door een ander dier. Misschien is het wel beter om helemaal geen huisdier te nemen en om je ouders te vragen om eens wat vaker plekken te bezoeken waar je dieren kunt ontmoeten, liefst in de vrije natuur.

Is het nodig voor je gezondheid om dieren te eten?

Obelix blijft sterk zonder vleesNee, het is niet nodig voor je gezondheid om dieren op te eten. Het is ook niet nodig om melk te drinken of andere zuivelproducten te eten. Melk is voor jonge dieren, zeker in de eerste dagen bevat alle moedermelk veel nuttige stoffen om snel van de moeite van het geboren worden te herstellen. Net als kalveren hebben kinderen geen (moeder)melk meer nodig als zij opgroeien. Het is niet ongezond om zuivelproducten te eten, maar het is zeker niet noodzakelijk. Ook vlees eten is niet nodig. In vlees zitten weliswaar veel onderdelen en stoffen die de mens goed kan gebruiken, maar om deze te kunnen verteren worden alle stoffen in vlees eerst in onze darmen afgebroken tot bouwstoffen die ook in planten zitten. Het is dus een omweg om vlees te eten. Je kunt ook te veel vlees eten. Iemand als een vegetariër, die geen vlees of vis meer wil eten, moet goed opletten of hij wel voldoende verschillende bouwstoffen eet, zeker als hij helemaal geen dierlijke producten meer wil gebruiken, zoals een veganist. De mensen die veel vlees en zuivel willen verkopen doen er alles aan om je te laten geloven dat je dit wel nodig hebt. Sommige slagers willen je zelfs wijs maken dat dieren niets liever willen dan dat je ze op eet. Een voorbeeld zie hieronder bij "Evert, het debiele varkentje". Zouden die mensen van vlees eten zo dom zijn geworden?

Hoe kan ik eten zonder dieren tekort te doen?

Er zijn een aantal manieren om zeker iets voor dieren te doen. Wanneer jouw ouders geen vleesvervangers voor je willen kopen of niet zonder vlees willen koken dan kun je vragen of zij biologisch vlees en scharreleieren willen kopen. Biologisch vlees is afkomstig van dieren die worden gehouden op een manier, waarbij zij zoveel mogelijk natuurlijk gedrag kunnen vertonen en waarbij ook het milieu niet te zwaar wordt belast. Een stap in de goede richting. Biologisch vlees herken je aan het EKO- of BD-keurmerk. Via onze site vind je duizenden vleesloze recepten. Op de site Vegatopia is een interessante en uitgebreide rubriek met antwoorden en tips voor beginnende vegetariërs.

Mag je een dier doodmaken?

In Nederland mag je niet zomaar een dier doodmaken. We maken wel verschil tussen soorten dieren. Een insect als een mug doodmaken is in Nederland niet verboden. Voor een huisdier geldt dat je een goede reden moet hebben als je het wilt laten doden, bijvoorbeeld als het stokoud is of doodziek. Dat laten sterven mag je niet zelf doen, dat mag alleen een dierenarts. Ook dieren, die je wilt opeten, mag je zelf niet doodmaken. Dat mag eigenlijk alleen een slager of een poelier. Dat is in Nederland zo geregeld om te voorkomen dat het dier onnodig lijdt tijdens de slacht. Hoe zit het dan met jagers? Ook jagers moeten een jachtvergunning hebben om te schieten en mogen maar op een paar soorten dieren schieten. Jagen is verboden in het voorjaar als de dieren hun jongen verzorgen. Maar dieren in de natuur maken elkaar toch ook dood? In de natuur maken dieren elkaar ook dood. Dit gebeurt echter meestal snel en de reden is vrijwel altijd om aan eten te komen, niet voor de lol of omdat zij lastig zijn. Dieren slaan geen insecten dood, ze hebben een staart om lastige insecten te verjagen. Doden om te eten gebeurt al miljoenen jaren. Daardoor is er in de vrije natuur een evenwicht ontstaan tussen dieren die jagen en dieren die bejaagd worden. Zolang een dier gezond is en niet al te oud is, is de kans groot dat het blijft leven. Zo zorgt de natuur ervoor dat zij mooi blijft. De dood in de natuur is het lot van dieren die niet goed voor zichzelf (meer kunnen) zorgen. Animal Freedom vindt dat dieren voor hun dood de kans moeten hebben om net als mensen het mooiste te ontwikkelen dat zij in zich hebben of alleen maar om zichzelf te zijn. Wat dat is, mag jij en mag het dier zelf verzinnen. Jezelf ontwikkelen kan alleen in vrijheid.
varkensoog

Houden dieren van mensen?

circuspaardAls een kat aan jou kopjes geeft, dan zou je geneigd zijn te denken dat zij van jou houdt. Een kat geeft echter kopjes om geursporen achter te laten op jouw kleding. Het dier wil daarmee aan andere katten duidelijk maken: dit baasje is voor mij. Gedragingen van dieren, die er op lijken te duiden dat ze gek zijn op mensen, hebben vaak te maken met de wens van het dier om door de mens gevoed te worden. Veel huisdieren (zoals honden) vervelen zich wanneer zij alleen gelaten worden in huis, zodat zij bij jouw thuiskomst wel zin hebben in wat afleiding. Mensen realiseren zich niet dat zij dieren afhankelijk maken wanneer hun huisdier zich niet natuurlijk en vrij kan gedragen. Het lijkt dan net of het huisdier hun waardeert voor de zorg die de baasjes geven. Wel kun je stellen dat veel dieren er van houden om dicht bij mensen te leven, omdat er bij mensen zoveel voedsel te vinden is. Dieren zorgen er echter wel voor om niet gevangen te worden, want ze houden nog meer van hun vrijheid dan van voedselzekerheid.

Wat is dat "respect voor dieren"?

koken varkens elkaar?Ouders hebben het er vaak over dat je respect voor anderen moet hebben. Meestal bedoelen ze respect voor mensen die opvallen omdat ze anders zijn. Jij moet bijvoorbeeld respect hebben voor ouderen die moeite hebben met lopen en voor mensen met een andere cultuur, die nog maar net Nederlands hebben leren spreken. Met respect voor dieren wordt eigenlijk hetzelfde bedoeld. De meeste dieren willen graag dat mensen een beetje afstand houden. Dat betekent het woord "respect" ook. Het komt uit het Latijn en betekent (vrij vertaald) dat je jezelf een beetje inhoudt en dat je eerst goed kijkt of anderen wel contact met jou willen hebben. Veel dieren willen niet opgepakt of geaaid worden. Respect betekent ook dat je eerst goed nadenkt of jouw oordeel wel klopt. Sommige dieren als honden en katten willen net als kinderen veel aandacht. Andere dieren als vogels en vissen willen alleen eten en verder met rust en vrij gelaten worden. Geen enkel dier heeft er behoefte aan om alleen in klein hokje opgesloten te worden of als spel- of sportmateriaal te worden gebruikt of dat je wedstrijden houdt in het vangen daarvan. Ook vissen met een hengel valt daaronder. Respect voor dieren houdt dan ook in dat je dat niet doet.

Zijn mensen meer waard dan dieren?

Mensen zijn net zoveel waard als zij zichzelf waard vinden. Maar wat is waarde? Waarde kan worden uitgedrukt in geld. Het kan ook worden uitgedrukt in de hoeveelheid tijd, moeite en aandacht. "Vrijheid" is een bekend voorbeeld van wat voor mensen van de hoogste waarde is. Belangrijk is je te realiseren dat niemand zoveel waarde heeft dat hij met een ander leven van mens of dier kan doen en laten wat hij maar wil. Of omgekeerd: het leven van geen enkel mens of dier is zo waardeloos dat iedereen daar maar mee doen en laten kan wat hij wil. Mensen of dieren die de vrijheid van anderen schenden lopen de kans dat mensen zo kwaad worden dat zij die persoon of dat dier willen doden. Hun leven wordt daardoor als het ware minder waard. Denk daarbij aan mensen die met anderen vechten en op anderen schieten, zij lopen daarbij de kans om zelf gedood worden. Vrijheid is voor mensen één van de weinige waarden waarvoor zij bereid zijn om hun eigen leven te geven. Vrijheid is voor hen dus belangrijker dan hun leven. Een heel kleine groep (waar wij niet toe behoren) is dat ook bereid voor dieren te doen. Dit betekent dat de meeste mensen andere mensen belangrijker vinden dan dieren, maar dat betekent niet dat een mens ook belangrijker is. Dieren maken zich druk over andere zaken dan mensen; ze kennen bijvoorbeeld geen ambitie, eergevoel en hebben geen hoogontwikkelde taal. Mensen en dieren zijn gelijkwaardig in hun recht op vrijheid. Verschillen en overeenkomsten tussen mens en dier kun je verschillend waarderen, zolang je de vrijheid van dieren maar respecteert.

Wat is het bezwaar tegen een vrij handelsverkeer tussen landen?

Van tijd tot tijd vergaderen alle landen ter wereld over de regels die moeten gelden over handel over en weer. Deze vergadering organiseert de World Trade Organization (WTO). Tegen de WTO-onderhandelingen in Seattle eind november 1999 zijn veel protesten geweest. Wat was er aan de hand? Is het niet belangrijk dat mensen uit armere landen genoeg geld verdienen om voldoende eten en andere zaken te kopen? Speelt vrijheid dan niet een grote rol? Dat is ook zo, maar vrijheid kan niet zonder het stellen van grenzen, anders betekent het niets. Als niemand in de wereld zich aan grenzen zou hoeven te houden, dan is de sterkste aan de macht. En als de sterkste alleen op geld uit is, dan heeft de zwakste niets. Dat geldt tussen landen, op het schoolplein, in een staat en op de straat. Omdat we al veel vrije handel hebben, kun jij goedkope schoenen kopen die gemaakt worden in het buitenland. Mooi toch? Niet altijd, want wie maakt die schoenen? Sommige schoenen worden door kinderen gemaakt uit de Derde Wereld. Als zij werken, kunnen zij niet naar school om later in vrijheid zelf een vak te kiezen. In de supermarkt kun je vlees en zuivel kopen die afkomstig is van de andere kant van de wereld. Wie betaalt ervoor dat dierlijke producten de hele wereld over reizen? Mensen die dit niet eten betalen toch mee aan de kosten van het transport naar jouw supermarkt. Dat gebeurt via het belastinggeld. Voedsel uit de Derde Wereld wordt bij ons aan de dieren gevoerdDe kippen en varkens in ons land worden gevoerd met eten dat verbouwd wordt in de derde wereld op land waar de mensen dan zelf geen ruimte meer hebben om eten voor zichzelf te verbouwen. Het vlees uit ons land wordt deels weer verkocht in hetzelfde Derde Wereldland waar het veevoeder vandaan komt. Dat is concurrentie voor de veehouders uit de Derde Wereld. Het gevolg is dat mensen daar te weinig geld verdienen om vlees te kunnen kopen of dat er te weinig voedsel uit de eigen omgeving wordt aangeboden. Wanneer alle landen voor de eigen voedselproductie zouden zorgen en zich een beetje zouden inhouden met de hoeveelheid, is export van voedsel ook meestal niet nodig. De mogelijkheid om van alles te kunnen eten, zelfs iets wat in het eigen land niet van nature voorkomt of in een ander seizoen, zorgt voor energieverspilling en dierenleed. Neem bijvoorbeeld zalm. In Noorwegen wordt zalm in grote bakken gehouden om later te kunnen verkopen in het buitenland. Deze dieren hebben geen natuurlijk leven meer, maar zitten opgepropt en worden ook nog eens gevoerd met vismeel dat wordt gemaakt van vissen uit de oceaan. De natuur en het welzijn van het dier wordt opgeofferd aan de winst die men kan maken via de handel met andere landen. Mensen uit die andere landen kennen de omstandigheden niet waaronder de dieren moesten leven. Wat niet weet, wat niet deert. Het gaat ons op Animal Freedom om voedsel dat gemaakt wordt van dieren. Want om van dieren voedsel te maken dat ergens anders in de wereld wordt verkocht moeten de kosten om vlees te produceren en de verkoopprijs daarvan erg laag zijn. Anders wil niemand het kopen. Het prijsverschil tussen wat het kost en wat eigenlijk zou moeten worden besteed aan een goed leven, betalen de dieren nu zelf. Animal Freedom vindt dan ook dat vlees niet meer moet worden uitgevoerd naar andere landen en wil dat de veehouders in Nederland alleen nog maar dieren houden voor de binnenlandse markt. Wij willen ook dat de veehouders verplicht worden om de dieren goed te behandelen. In ruil daarvoor mag de boer eisen dat de koper van dierlijke producten daarvoor de kosten betaalt. Als je vlees wilt eten, dan moet je daar voldoende voor betalen. Het dier heeft al betaald met zijn leven. Hopelijk had het dier daarvoor voldoende vrijheid om zichzelf te kunnen zijn, anders is het leven van een dier niets waard. Dat geldt toch ook voor jou? Of zie je een manier dat dieren niet hoeven te betalen?

Zijn dieren in een dierentuin wel gelukkig?

Dierentuinen zijn in het verleden opgericht door mensen die de uithoeken van de wereld bezochten. Ze namen dieren mee naar huis om te laten zien wat voor mooie en vreemde dieren zij daar zoal tegenkwamen. De bezoekers van de dierentuin hoefden dan niet zelf te reizen om deze dieren te zien. Dierentuinen konden daar natuurlijk aardig wat geld mee verdienen door entréegeld te vragen. Maar wat ook al snel duidelijk werd, was dat sommige dieren niet gelukkig waren in een onnatuurlijke omgeving. De uitdrukking "ijsberen" is zo ontstaan. IJsberen die gewend waren op de ijsvlaktes grote afstanden af te leggen op zoek naar voedsel, verveelden zich in de dierentuin dood. Zij bleven maar rondjes draaien tot zij er gek van werden. Tegenwoordig is de samenstelling van de gehouden dieren en de inrichting van de dierentuinen veranderd. Je ziet nauwelijks meer roofdieren, die zich slecht thuis voelen in een kleine ruimte en zonder mogelijkheden om te jagen. Dieren die nog wel worden gehouden, krijgen zoveel mogelijk ruimte, die zo goed mogelijk lijkt op hun natuurlijke omgeving. Doordat ook voor veel dieren in de vrije natuur weinig ruimte meer over is, hebben dierentuinen er nu een nieuwe functie bij: het fokken van dieren die dreigen uit te sterven. Maar dierentuinen hebben ook last van overbevolking. Deze 'surplus'-dieren worden niet uitgezet in de natuur, maar…? Het is natuurlijk beter om ook in de vrije natuur weer bescherming voor deze dieren te bieden. Dieren zijn nu eenmaal het gelukkigst in hun eigen, natuurlijke omgeving. In Nederland leggen we daarom een ecologische hoofdstructuur (EHS) aan. De EHS betekent dat alle losse stukjes natuurgebied met elkaar worden verbonden, zodat dieren via deze gebieden kunnen reizen en dat soortgenoten tegen kunnen komen. Zo wordt uitsterven en inteelt hopelijk voorkomen.

Wilde dieren horen niet in het circus

Het is altijd weer heel spannend om naar het circus te gaan. Je ziet er allemaal hele knappe kunstjes van mensen en dieren. Maar helaas is het circus voor de dieren zelf niet zo leuk. En ik zal je vertellen waarom. De dieren in het circus komen meestal uit de natuur. Bijvoorbeeld tijgers en olifanten. Dit zijn wilde dieren die niet gewend zijn aan mensen. Bovendien zijn ze heel groot en gevaarlijk. Als de dieren niet optreden worden ze daarom opgesloten. Wilde dieren leren ook niet zomaar kunstjes. Dat vinden ze helemaal niet leuk. Vaak vinden ze het zelfs heel eng. Ze willen gewoon doen wat ze zelf leuk vinden. Net zoals jij en ik. Maar ze moeten in het circus toch kunstjes leren en laten zien aan mensen. De dierentemmer doet de dieren dan soms pijn om ze toch kunstjes te leren. Ook omdat de dieren gevaarlijk zijn doet de temmer ze soms pijn. Dan weten ze dat ze straf krijgen als ze de temmer bijten. Wilde dieren zitten in het circus als ze niet optreden opgesloten in een klein hok. Soms met hun vriendjes, maar soms ook helemaal alleen. Ze kunnen dan niet rennen en spelen. Daarom vervelen ze zich heel erg of zijn verdrietig. Ze willen gewoon graag vrij zijn, maar dat kan niet in het circus. Daarom moeten circussen geen wilde dieren gebruiken. En circussen met alleen mensen zijn toch ook leuk?

Mag je dieren kunstjes leren zoals in het circus?

Als je de antwoorden op de vorige vragen hebt gelezen, dan kan je eigenlijk al voorspellen wat het antwoord is op deze vraag. Om dieren zo ver te krijgen dat zij voor ons kunstjes doen, moeten we ze afhankelijk van ons maken en houden. Bijvoorbeeld door ze alleen voedsel te geven als zij eerst een bepaald kunstje doen. Als dieren zelf konden kiezen zouden ze deze kunstjes nooit spontaan doen. Waarom zouden ze eigenlijk? Dieren willen geen geld verdienen of applaus krijgen. Dergelijke waardering stelt een dier niet op prijs. Je kunt de positie van dieren vergelijken met kinderen die naar school moeten. Kinderen zijn ook afhankelijk van volwassenen en moeten vaak tegen hun zin in naar school om dingen te leren. Kinderen zijn ook liever een dagje vrij. Maar het grootste verschil tussen kinderen en dieren is dat kinderen later als ze volwassen zijn, de vrijheid krijgen en huisdieren, dieren in het circus en dieren in de bio-industrie nooit. Animal Freedom vindt dat onrechtvaardig. Wat vind jij?

logoEr is in de wereld meer verborgen dierenleed dan de laatste minuut van een dierenleven bij de slacht. Een dier lijdt ook aan verveling in een dichte stal. Een dier heeft recht op een natuurlijk en vrij leven.

Wanneer u Stichting Animal Freedom wilt steunen, leest u hier hoe u dat kunt doen.

Stichting Animal Freedom.
Auteur .

Onze hoofdartikelen in boek, in een overzicht of op een aparte mobielvriendelijke site.

Naar onze reactie op de actualiteit op Facebook.

pijl omhoog