Oorzaken van dier-onvriendelijk gedrag

De volgende oorzaken voor dier-onvriendelijk gedrag kunnen worden gevonden

 1. tradities, die heel oud kunnen zijn, zoals de jacht en het ritueel slachten
 2. ideologie, zoals de notie dat de mens over de dieren mag en moet heersen
 3. religie, bijvoorbeeld het Mithraisme dat jaarlijks een stier offerde en in de Romeinse tijd een geduchte concurrent was voor het Christendom, die daarop besloot de beeltenis van de stier en de duivel te vermengen. Het bloed van een stier zou zonden reinigend werken
 4. onwetendheid, al of niet opzettelijk
 5. onverschilligheid,onmacht en ontkenning
 6. hooghartigheid: een ander wezen niet als gelijke in rechten te willen en durven zien
 7. economisch gewin, al of niet tot het uiterste doorgedreven
 8. imago, "zie mij eens" sterker zijn dan dieren (circus, jacht en stierengevecht), of met opvallende huisdieren of door "mooi" willen zijn met mode, zoals het dragen van bont.
Hoe mensen omgaan met dieren heeft te maken met hun overtuigingen, waarden, kennis en het belang dat zij hebben bij het dier: financieel, sociaal en moreel. Hij noemt het verstand en gebruikt het slechts om beestachtiger dan ieder beest te zijn. Goethe Volgens de Cock Buning, hoogleraar Dierproefvraagstukken, is de status van het dier geen aangeboren grootheid, maar sociaal cultureel bepaald. De status kan worden toegekend en ontnomen. De mens en zijn cultuur bepalen hoe hoog de status is, waarbij de volgende factoren een rol spelen:
 1. een historische, culturele factor (bijvoorbeeld "de heilige koe" in India)
 2. de persoonlijke band met het dier (met een laboratoriumdier minder dan met een huisdier)
 3. de kennis die men van het dier heeft (door voorlichting kan men de status verhogen)
 4. het (geringe) aantal (zeldzaamheid, risico op uitsterven, bijvoorbeeld de Pandabeer).
Dit artikel is ook beschikbaar via printing on demand als onderdeel van een boek.
Een varken opgerold in een mat vervoerd
Pluimee achter op een motor gebonden

Dit artikel is onderdeel van een reeks over drogredeneringen en demagogie.

Sommige argumenten worden vaak gebruikt, maar zijn niet geldig. Dat gebruiken van de zogeheten drogredenen doen voor- en tegenstanders van dierenrechten. We zetten deze ongeldige argumentenop een rij en plaatsten daar het tegenargument bij. Dit ten behoeve van een heldere en eerlijke dialoog. Er zijn verschillende types drogredenen. Zij worden expres of per ongeluk toegepast in een discussie. Wees je daarom bewust van de uitgangspunten en integriteit van een opponent. Er zijn verschillende manieren om te reageren op drogredeneringen. Hier zijn enkele algemene tips.

 • Blijf rustig en emotieloos. Drogredeneringen zijn vaak bedoeld om emoties op te wekken, dus het is belangrijk om rustig te blijven en je emoties in bedwang te houden.
 • Identificeer de drogredenering. Probeer te begrijpen welke soort drogredenering wordt gebruikt, zoals een ad hominem-aanval of een afleidingsmanoeuvre.
 • Weerleg de drogredenering. Probeer de drogredenering te weerleggen door feiten te presenteren of logische argumenten te geven.
 • Blijf op het onderwerp. Probeer terug te keren naar het onderwerp waarover de discussie gaat en probeer de discussie te houden op een rationeel niveau.
 • Wees voorbereid. Als je weet dat je gaat praten met iemand die vaak drogredeneringen gebruikt, kan het nuttig zijn om voorafgaand aan het gesprek bepaalde feiten en argumenten te verzamelen om op terug te vallen.

Klik hier voor specifieke tips bij het beïnvloeden van dieronvriendelijk gedrag en wat wel en niet te doen bij drogredeneringen. De beweegreden om drogredeneringen te voeren ligt in de wens om macht over de ander uit te oefenen in de vorm van een machtsstrijd. Er worden in de media en de politiek veel drogredenen aangedragen en er wordt demagogie bedreven, die leidt tot spraakverwarring zonder dat iemand verantwoordelijkheid neemt.

Er zijn drogredenen voor de volgende groepen en onderwerpen

Klik hier voor voorbeelden van een drogredenering of van demagogie uit het weblog.
Een leerzaam boek over drogredenen te herkennen en te weerleggen schreef Paula Steenwinkel. Voor wie zuiver wil redeneren en reageren en beu is van discussie-trucjes.
Drogredenen, herkennen en weerleggen (bol.com).