Homepage
Nederlands

De columns op deze site via korte samenvattingen

Korte samenvatting bij de columns op Animal Freedom

De columns zijn met toestemming overgenomen uit de geschreven media voor publicatie op onze site. De volgorde is willekeurig. Scroll er gewoon doorheen om via de samenvatting te bepalen of je de column wilt lezen. Een thematisch overzicht van titels vind je hier. Titus Rivas en Koos van Zomeren hebben een eigen overzicht van hun artikelen en columns. Artikelen van historicus Bernd Timmerman zijn ook meerdere keren overgenomen.

Samenvattingen

Voedseljournalist Michiel Bussink hekelt de oproep van CDA voorman Buma om de Nederlandse landbouw zelfvoorzienend te maken omdat deze al drie keer zoveel produceert dan de Nederlanders zelf opeten.

Sijas Akkerman, hoofd voedsel bij stichting Natuur & Milieu en Eva Fransen, expert melkveehouderij, pleiten ervoor dat melkveehouders bij het afschaffen van het quotum in 2015 in plaats van veel melk onderscheidende producten moeten leveren. Ze noemen graskaas, kaas van boerderijen die goed voor de natuur en weidevogels zorgen, antibiotica- en van genetische modificatie (gmo)-vrije producten, melk van koeien waar hun kalf niet direct bij is weggehaald, et cetera.

Marga van Berkel, bestuurslid van de Stichting Shri Sanatan Dharma Nederland, hoopt dat mensen meer willen nadenken over het "gebruik van de koe" in Nederland en hun denken c.q. gedrag willen bijstellen.

Bernd Timmerman stelt als reactie op het "stinkende" debat over het verbieden van onverdoofd ritueel slachten: "Mens en dier hebben rechten, en geen geloofsovertuiging kan daar inbreuk op maken".

Dr Hoenderken, dierenarts, deelt zijn cri de coeurover het dierenleed bij ritueel slachten. Bernd Timmerman - historicus, socioloog en voormalig adjunct-directeur Dierenbescherming - juicht de komst van de dierenpolitievan harte toe.

Bernd Timmerman schrijft over de redenen om geen vlees te eten: vanwege het geloof of het gewoon dom om te doen.

In het artikel 'Niet geheimzinnig doen' in de Groningse UniversiteitsKrant (UK) nummer 18 pleiten Groningse onderzoekers voor meer openheid over hun dierproefonderzoek. Maar in de praktijk is proefdiergebruik volslagen oncontroleerbaar, menen Barbara van Genne en Mirelle Kok van de Partij voor de Dieren. Daarop reageerde prof. de Haan met de stelling dat voor niemand dierproeven een hobby zijn. Volgens E.D. wel.

Uit wetenschappelijk onderzoek kwam bij herhaling naar voren dat er minstens even vaak sprake is van een substantieel profijt als van meetbaar verlies in het geval van akkerbouwgewassen (vnl. wintergranen) door begrazing van wilde ganzen. Leo van den Bergh schrijft in het kwartaalblad Argus van de faunabescherming over de nieuwe vrijstellingswetgeving over jacht die gebaseerd op leugen en bedrog. In hetzelfde nummer schrijft Pauline de Jong over het weer toestaan van jacht in natuurgebieden. Zij legt ook uit dat ganzen nu minder bescherming hebben dan in de oude Jachtwet.

Filosofe Martha Nussbaum betoogt in haar boek Grensgebieden van het recht dat we als mensen de plicht hebben bedreigde diersoorten te beschermen en afstappen van het utilitarisme waarin dieren behandeld worden als dingen.

Lijstduwer voor de Partij voor de Dieren -Leo tho Neijenhuijs- noemt het achteloos omgaan met levende, bezielde wezens zoals b.v. in de bio-industrie, alleen maar om daar massaal onze tanden in te kunnen zetten, decadentie.

In de politiek spelen dieren geen enkele rol. Er is weliswaar allerlei wetgeving van kracht die aan dieren bescherming moet bieden, maar deze wordt niet ten uitvoer gebracht, laat staan gehandhaafd. mr Dirk Boon (1949-2019), advocaat in Zuidhorn, was hoogleraar dier en recht in Utrecht en lijstduwer voor de PvdD. Boon corrigeert het beeld dat de Partij voor de Dieren bij links of rechts is in te delen, maar dat opkomen voor dierenbelangen ieders zaak kan zijn.

Over het dierenleed in de Oostvaarderplassen is Dirk Boon (1949-2019) uitgesproken: gewoon de wet toepassen.

Een hoofdstuk over dierenrechten uit het boek De Eeuw van het Dier waarin Marianne Thieme rechten voor dieren fundeert op een voor Animal Freedom discutabele grond. Via links in de tekst wordt een tegenlicht geworpen op een helaas door veel vakgenoten van Thieme aangehouden, maar kansloze visie.

Stel je voor dat de Schepper aan het einde der tijden een tribunaal van dieren instelde om een oordeel te vellen over hun medeschepselen, de mensen. Dat kon dan wel eens uitlopen op voor de mensheid vernietigende vonnissen. Een overweging voor dierendag van Jacob Noordmans in de Leeuwarder Courant.

Jean-Pierre Geelen schrijft op dierendag: elke hond is een hoer. De liefde is betaalde liefde, je verleidster doet alles voor eten. De grootste fout die je als klant kunt maken is geloven in die liefde. Een hond houdt niet van jou, een hond houdt van eten.

Hugo Brandt Corstius heeft bij Querido een boekje uitgegeven onder de titel Eetgeenvlees. Hier een fragment.

Sylvia Witteman beschrijft in haar column in de Volkskrant Magazine hoe haar kinderen smeekten om een rat als huisdier en hoe snel hun aandacht verslapte.

De bio-industrie is niet alleen slecht voor dieren, maar lijkt nu ook mensen ziek te maken. Hoog tijd voor een grondige en wereldwijde hervorming van de veesector, vindt mr Marianne Thieme van Wakker Dier.

Van Tamara Kreimerman en vertaald uit het Spaans. "Heb je wel eens in de ogen van een dier gekeken, en heb je gezien wat voor een vermogen tot besef ze hebben? Diepgang, tederheid, kracht en schoonheid. Hun blik getuigt van een mysterieus waarnemingsvermogen. Het zijn machtige wezens, die golven van verschillende intense gevoelens oproepen".

Vogeldierenarts Jan Hooimeijer uit Meppel heeft grote bedenkingen tegen de massale inenting van sierpluimvee en watervogels tegen de vogelgriep. De vaccinaties zijn naar zijn mening niet bedoeld om sierpluimvee en watervogels te beschermen tegen vogelgriep, maar lijken uitsluitend ingegeven om het risico voor de commerciële pluimveehouderij te beperken. Hooimeijer vindt dat minister Veerman zich schuldig maakt aan 'volksverlakkerij'.

Max Arian interviewde in 2001 Midas Dekkers die het ruimen van veestapels ziet als een nieuwe heksenjacht op het dier, als verpersoonlijking van het Kwaad.

Marianne Thieme en Maaike Werner van de Partij voor de Dieren schrijven in het Parool dat wanneer de bio-industrie niet wordt aangepakt, ziektes als vogelgriep levensgroot gevaar voor mens en dier blijven en straks ook nog de huisdieren moeten worden geruimd.

Francien Winsemius beschrijft in het magazine Leven de illegale, commerciële jacht in West- en Centraal-Afrika, Zuid-Amerika en Azië naar vlees van dieren die in het oerwoud leven. Als gevolg daarvan wordt het bestaan van wilde dieren bedreigd door de groeiende consumptie van deze "bushmeat".

Wat staat er op het Haagse menu? Francien Winsemius interviewde zeven leden vaste kamerledencommissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en gaf hen het woord over vegetarisme, dierenwelzijn en het milieu.

Fotograaf Jan van IJken zocht naar een antwoord op de vraag: Wat is de waarde van een dier in Nederland? Waarom wel dierenambulances en hondenpsychologen en tegelijk miljoenen kippen met afgeknipte snavels in een hok? De bio-industrie maakt van dieren een eetbaar product, maar ook de wetenschap gebruikt dieren voor genetisch en wetenschappelijk onderzoek. Aan de andere kant is er de soms bizarre liefde van mensen voor hun eigen huisdier of het dier in het algemeen: van shows met opgetutte dieren en een workshop koe-knuffelen tot aan een dierenbegraafplaats.

Yash Tandon (directeur van South Center) roept Afrika op om zich af te keren van de wereldmarkt. In een interview met Marcel Ham in Milieudefensie Magazine zegt hij: "zet een streep door je eigen schulden en nationaliseer buitenlandse bedrijven".

Landbouweconoom Dirk Strijker vindt biologische landbouw logischer dan intensieve, ook (b)lijkt de milieuwinst soms niet direct.

Jan Terlouw en Dirk Jan Verdonk van Varkens in Nood reageren in Trouw op Frans van der Helm die de Nederlandse bio-industrie wil behouden: kippen zijn in ons land niet beter af.

Jeroen Trommelen interviewt dierenactivist Bernd Timmerman die vindt dat dierenorganisaties meer zouden moeten samenwerken. Zo niet, dan zijn zij in nood, terwijl Bernd al 10 jaar zegt 'dit wordt de eeuw van het dier'.

Filosoof Ton Vink haalt in VrijZicht Peter Singer en Albert Schweitzer aan om hun opvattingen over speciësisme en racisme te vergelijken met de strijd van dierenactivisten, die kans lopen aangemerkt te worden als terroristen.

James Mollison maakt foto's van mensapen en publiceert deze in zijn boek James and Other Apes.

Marcel Ham en Michiel Bussink interviewden de Indiaas-Amerikaanse activiste Anuradha Mittal. Zij probeert hardnekkige mythen over honger de wereld uit te helpen. Zoals de idee dat eerst kunstmest en bestrijdingsmiddelen, en nu gentechnologie nodig zijn voor voldoende voedsel.

Leen van Zelderen geeft zijn visie op de voordelen van de biologisch-dynamische veehouderij bovenop een discutabele gezondheidsclaim. Hij pleit voor een genuanceerde kijk op het begrip "biologisch" en relativeert het gebruik van keurmerken en hekelt gentechnologie.

Veehouder Theo Spruit wil het gezonde boerenverstand meer een rol laten spelen in het komen tot een gezond en duurzame balans. Letterlijk een gezonde bodem is een betrouwbare basis onder een figuurlijk gezonde manier van boeren. Koos van Zomeren beschrijft de rol van regenwormen.

Klaas Rozemond beschrijft in het boek Filosofie voor de Zwijnen "het vegetarische protest" en schrijft een porcratisch manifest waarin hij oproept om tevreden te zijn met het weinige van de wijsbegeerte. Dat zware vleeskippen doorgaans lui zitten te wachten op de volgende portie voer, is geen natuurlijk gedrag dat met fokken is geselecteerd. Ze willen wel bewegen, maar het lijf kan niet mee.

Door Jeroen Trommelen in de Volkskrant. Jeroen van Trommelen had reeds in 1993 in de Volkskrant de verschrikkingen van de kuikenhakselaar beschreven.

SP kamerlid Krista van Velzen hekelt landbouwminister Veerman over het ontlopen van zijn verantwoordelijkheid in het voorkomen dierenleed. Zij stelt een tijdelijke heffing op vlees voor om de biologische sector te steunen.

Vier Wageningse docenten en onderzoekers pleiten voor steun aan de biologische sector. Overgang van efficiënte bulkproductie naar een landbouw gericht op toegevoegde waarde, zoals versheid, kwaliteit, milieu- en diervriendelijkheid, biedt uitkomst voor de slechte economische positie van de intensieve veehouderij. Vervolgens is het effectief is om de consument niet meer te confronteren met de goedkope dier- en milieu-onvriendelijke producten.

De mensen eten ongezond en schaden daarmee ook het milieu, zegt de Britse hoogleraar Tim Lang. De overheid maalt er niet om en maakt zich alleen druk om veilig voedsel.

'Vet en vlees moeten vier keer zo duur worden'. Door Mac van Dinther.

Studente diergeneeskunde Annette van Weezel Errens vertelt haar belevenissen met het omgaan met dieren tijdens de opleiding diergeneeskunde.

Tijgers willen vrij zijn en laten niet langer met zich sollen. Drie tijgers hebben laten blijken dat ze het niet prettig vinden in dierentuinen en circusacts, laat staan in Amerikaanse appartementen.

De vraag of 'dierenactivisten' al dan niet als terroristen moeten worden bestempeld, leidt tot een weinig vruchtbaar woordenspel. De Tweede Kamer heeft er bij minister Donner (Justitie, CDA) op aangedrongen met nieuwe wetgeving te komen, opdat mensen die geen middel onbenut laten om het lot van dieren te verbeteren, behandeld kunnen worden als terroristen. Mr Marianne Thieme, voorzitter Partij voor de Dieren, reageert op de website van de PvdD.

Professor Dirk Boon, hoogleraar Dier en recht aan de Universiteit van Utrecht, ziet de wens van de Tweede Kamer om dierenactivisten als terroristen te boekstaven, veel te ver gaan. "Het is burgerlijke ongehoorzaamheid. Dat mag, als een onderwerp heel netelig ligt, wat mij betreft nog best ver gaan". (2 artikelen uit het dagblad Trouw, 1 door journaliste Romana Abels en 1 door Dirk Boon (1949-2019) in de Verdieping.)

Zolang de consument niet in staat gesteld wordt om de betekenis voor het dierenwelzijn van het etiket af te lezen kan je hem niet verwijten dat hij zomaar wat kipfilet koopt. Dat had minister Veerman moeten weten, vindt voorzitter van de Consumentenbond Klaske de Jonge.

Intensieve veehouderij en bio-industrie zijn volgens Koos van Zomeren betrekkelijk willekeurige begrippen. Hij vindt het een raadsel waarom ze wel bij kippen en varkens en niet bij koeien worden gebruikt. Koeien betalen net zo goed hun tol voor moderne productiemethoden.

Mayke Calis interviewt hoogleraar milieukunde en biochemicus Lucas Reijnders, die onvermoeibaar door blijft strijden voor een betere leefomgeving. Aanhangers van Pim Fortuyn 'een rare kwast, niet goed bij zijn hoofd' noemen hem de leermeester van Volkert, maar hij moet niets hebben van gewelddadige dierenactivisten.

Een Zuid-Koreaan schreef ons: ik geloof niet dat die Koreanen die honden en katten als voedsel beschouwen, zullen luisteren naar anderen (vooral niet naar Westerlingen) die er ook een dubbele moraal op nahouden in hun manier van leven.

Koos van Zomeren mijmert in het NRC in zijn column 'de levende have' over stereotype gedrag als "ijsberen" en het welzijn van dieren in de dierentuin en de bio-industrie.

Peter de Ruiter interviewt ds Hans Bouma voor Dier en Religie: "Wat dringend, zeer dringend nodig is: een exodus van het dier uit het Egypte van alle gevangenschap, vernedering, exploitatie”. Kan het de consument eigenlijk wel schelen waar zijn voedsel vandaan komt en hoe het is geproduceerd?

Mac van Dinther in de Volkskrant: liever goedkoop dan goed.

Waarom pikken kippen elkaar? In welke pluimveehouderijsystemen gebeurt dit niet en onder welke omstandigheden wel? Jeroen Trommelen beschrijft het onderzoek hiernaar in de Volkskrant.

Zes denkers van naam vertellen aan Thijs Broer in Vrij Nederland waarom dieren mensenrechten moeten krijgen en we allemaal vegetariër moeten worden - of waarom dat juist helemaal niets zal helpen.

Hans Marijnissen interviewde socioloog, historicus en dierenbeschermer Bernd Timmerman voor Trouw over de radicalen, voor wie de vlam niet onder maar in de pan moet. (Timmerman voorziet zelfs doden, 1 jaar voor de moord op Fortuyn).

Iris Hut hield voor het NAJK een diepte-interview onder varkensboeren over hun visie op het welzijn van varkens.

Berend Verdam zet allerlei afwegingen rond maatregelen (als massale ruimingen en vaccinatie) tegen de vogelpest op een rijtje en vraagt zich af of Nederland niet bij voorbaat zijn exportpositie van vlees en zuivel moet opgeven.

Een monnik, een varkenshoud(st)er en een journaliste (Diana Saaman) wisselen tijdens een weekend in een klooster hun ervaringen uit over het omgaan met dieren en geven hun visie op de intensieve varkenshouderij.

Theoloog Eugen Drewermann stelt dat angst de mens brengt tot geweld en agressie, zowel daadwerkelijk als economisch, ook tegenover dieren.

Verdoven kost tijd en geld, maar ze lijken er weinig van te voelen. Jeroen Trommelen schrijft over de campagne van de varkenssector om haar imago te verbeteren.

Susanne Lijmbach van de LUW onderzocht via de grote dierenrechtenfilosofen de vraag: zijn dieren, planten, levensgemeenschappen, landschappen en niet- levende natuur morele wezens? In het voorjaar lokt het 'jonge leven' de bezoekers massaal naar de Zoo. In het najaar, als het stiller wordt, komt de dood. De praktijken die niemand kent.

Bert Huisjes beschrijft in het AD de handel in levende en dode bedreigde diersoorten.

Landbouweconoom Dirk Strijker noemt in het Dagblad van het Noorden man en varken in beschrijving van de wereld van de megagrote varkenshouders. Koos van Zomeren interviewt Dirk Boon (1949-2019), hoogleraar Dier en Recht te Utrecht over zijn frustratie dat de in principe afdoende Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren nooit wordt toegepast.

De moord op Pim Fortuyn noopt de milieubeweging tot kritisch en pijnlijk zelfonderzoek, zegt filosoof Hans Achterhuis in een interview met Marcel Ham van Milieudefensie. Achterhuis beschouwt zichzelf als lid van die milieubeweging. "Dat de moordenaar een gek was met kortsluiting in zijn hoofd is gewoon niet waar". Op 6 mei 2002 werd de controversiële politicus Pim Fortuyn vermoord. Titus Rivas schreef 2 artikelen over

radicale organisaties, dierenrechten en veganisme. Volkert van der G. heeft radicale opvattingen over de rechten van dieren. Extremistische dierenbeschermers gaan ver in hun overtuiging. Jeroen Trommelen beschrijft de Nederlandse tak van het fundamentalisme. 'Een stroper die uit de weg wordt geruimd, scheelt in elk geval weer een wreed iemand'.

Hengelsportblad Beet organiseerde een schoolviscompetitie voor de jeugd. Koos van Zomeren protesteert op zijn manier. Talloze muizen en ratten leggen het loodje bij de verplichte kwaliteitscontroles van geproduceerde vaccins. Daarvoor bestaan alternatieven, die zich helemaal in een reageerbuis afspelen. 'Als die muizen apen waren, was de wereld te klein'.

Jeroen Trommelen in de Volkskrant. Minder bekend van de islam zijn haar progressieve humanistische en mystieke varianten.

Titus Rivas schrijft over een fundamentele islamitische traditie van respect voor dieren.

Spiritualiteit en engagement gaan niet altijd samen, maar het is wel mogelijk, stelt Titus Rivas. Een botsing treedt uitsluitend op bij die vormen van spiritualiteit die geworteld zijn in miskenning van leed in deze wereld.

Frances Moore Lappe (auteur van diet for a small planet) stelt al dertig jaar dat honger in de wereld niet wordt veroorzaakt door schaarste aan voedsel, maar door een schaarste aan democratie.

In de Groene Amsterdammer van 7 juli 2001 schrijft biologisch psycholoog dr Bob Bermond dat dieren slechts reflexmatig pijn kunnen hebben. Dieren kunnen volgens hem pijn niet bewust ervaren in de vorm van leed, omdat leed de aanwezigheid van de prefrontale hersenschors vereist en van de mogelijkheid tot reflectie. Drie biologen en een psycholoog verbonden aan Animal Freedom zetten dit geklets recht.

De overheid noemt de geproduceerde elektriciteit op basis van verbranding van kippenmest groene stroom en stelt deze vrij van de regulerende energiebelasting (REB). Milieuorganisaties vinden het een onzinnig initiatief dat slecht is voor het milieu. Zij zien liever investeringen in schone, duurzame energie uit zon en wind. Eric van Kaathoven, beleidsmedewerker van de Gelderse Milieufederatie legt uit waarom.

Professor Smalhout hekelt in de Telegraaf de Euro slaafsheid ten aanzien van het ruimen van dieren in het MKZ beleid. Mark Traa beschrijft in HP/de Tijd dat Bio 'booming' is maar dat het imago van de biologische landbouw misschien wat te fraai is. Waar eindigt fictie en beginnen de feiten?

Wouter van Dieren vindt dat de prikkel om vooral veel te vervoeren in de vleessector dient vervangen te worden door het tegendeel. Voer een duurzaamheidsindex in voor de landbouwsector, en beloon met fiscale maatregelen die productie en producten die daarop goed scoren. De boerderij is weer in beeld. Burgers en boeren: met welke beelden begrijpen zij elkaar?

Herman Verbeek in Hervormd Nederland: Den Haag bidt voor het Gouden Kalf. Berry Spruijt beschrijft in het NRC waar 'dierenliefde' allemaal toe leidt.

Nooit eerder in de geschiedenis is er zoveel vlees gegeten als in de tweede helft van de 20-ste eeuw. Wat de noodzaak was voor de oermens en luxe voor de adel, promoveerde tot de doorregen sudderlap van de Kiloknaller. Waarom vinden we vlees lekker? 'Alsof een levende geit in mij schreeuwt'. Mac van Dinther in de Voorkant van de Volkskrant.

Na alle ellende van de laatste jaren wordt het tijd de hele Nederlandse landbouw te "ruimen". Dat schreef Marcel van Dam 22 maart 2001 in het forum van de Volkskrant. Volgens Wouter van der Weijden en Eric Hees is dat onzin. Niet de Nederlandse landbouw, maar het Europese landbouwbeleid moet worden gesaneerd.

Er is volgens Jack Stoop de Nederlandse en buitenlandse regeringen veel aan gelegen omwille van de exportmogelijkheden de prijzen van vlees en zuivel kunstmatig laag te houden. Hiervoor worden jaarlijks miljarden aan Europees belastinggeld gespendeerd in de vorm van subsidies aan de veehouderij. Op die manier sponsort elke Nederlander, ook Vegetariërs en veganisten, het dierenleed in deze "industrietak".

Dick Koelega hoopt dat het komende maatschappelijke debat over biotechnologie en voeding niet alleen over empirische, ethische en juridische kwesties zal gaan, maar ook over de gemeenschappelijke levensbeschouwelijke vragen omtrent de grenzen van ons kennen en kunnen, de gronden van ons moeten en de gradaties van wat we in dit leven hopen.

Titus Rivas vraagt zich in "de ontkenning van onrecht: existentiële angst als basis voor de miskenning van dierenleed" af waarom zo weinigen van zijn vrienden vegetariër of veganist zijn.

Koos van Zomeren stelt in Vrij Nederland dat 'mensen gekker zijn dan koeien' en schrijft in het NRC over de uitbuiting van de koe en de onrechtvaardigheid om de belastingbetaler te laten betalen voor de bedrijfsrisico's van de 'sector'. In een tweede column in het NRC noemt hij MKZ 'georganiseerde misdaad'.

Staflid bij Kerk en Wereld te Driebergen Christiaan Hogenhuis roept op tot een meer spirituele levenshouding en een solidaire, aandachtige en duurzame (ver)houding tot de natuur.

Universitair docent bij de sectie Wetenschap en Samenleving RUG Sjaak Swart betoogt dat de aanpak van de BSE-crisis voorbij gaat aan diepere oorzaken, die gezocht moeten worden in de grootschaligheid van het productiesysteem.

In het VPRO-programma Buitenhof pleitte bio-technoloog Ronald Plasterk voor het opheffen van de bio-industrie.

Het gaat uitstekend met de viskwekerij, en dat lijkt goed nieuws voor de 'scharrelvissen'. Helaas: de kweekvis eet vis, dus het leegvissen van de zeeën gaat door. Astrid Smit in Intermediair.

In hun boek "In het belang van het dier: over het welzijn van dieren in de veehouderij" bespreken Francien de Jonge en Eric Goewie de omstandigheden in de veehouderij die het welzijn van het dier vertragen en zouden bevorderen.

Part-time hoogleraar Dierproefvraagstukken Tjard de Cock Buning spreekt in zijn oratie de verwachting uit dat de status van het dier in de toekomst zal stijgen. De status van een dier wordt door vier variabelen bepaald: een historisch/culturele component, de persoonlijke band, de kennis over het dier en het aantal dat beschikbaar is.

De zegen van economische groei is tot dogma verheven en staat boven alle discussie. Mensen die beweren dat "de bomen niet tot in de hemel groeien" en die er op wijzen dat we vier aardbollen nodig hebben om alle mensen te "verheffen" tot onze leefstijl, zijn pessimistische doem-denkers of wereldvreemde idealisten. Jack Stoop plaatst grote vraagtekens bij het nut en de noodzaak van economische groei.

Maarten de Zeeuw pleit voor belastingheffing op een aantal zaken om het dierenwelzijn te vergroten.

Carien Overdijk filosofeert in Intermediair over de grens tussen mens en dier. Dieren zijn voor de moderne mens in de eerste plaats gebruiksartikelen. Het Kamerdebat over xenotransplantatie maakte duidelijk dat bijna iedereen de mogelijkheid aanvaardt om dierlijke organen in zieke mensen te implanteren. Is het dier al van oudsher consumptie-artikel en werkslaaf voor de mens, straks fungeert het ook als magazijn vol gratis reserve-onderdelen. En waarom ook niet? Diergedragonderzoekers verdringen de aanwijzingen dat dieren nadenken en hun eigen beschaving kennen.

Nell Westerlaken beschrijft de Brabant Blues. Brabant heeft de meest intensieve veehouderij. En dus komt de stortvloed van maatregelen uit Brussel en Den Haag om de boerenstand in te perken er hard aan. Al staat daar tegenover dat het noordoosten van de provincie, waar in 1997 de varkenspest woedde, onlangs hulp kreeg van de EU. Brabantse boeren en buitenlui over verleden en toekomst, als die er is tenminste. "De burgerman zal nooit begrijpen waarom een boer niet in een gemeentewoning kan wonen".

Malou van Hintum Nederland een vuilnisbakkenras? In Nederland voltrekt zich een merkwaardige paradox: hoe meer rommel we in ons lichaam stoppen, hoe meer we ons best doen om er goed uit te zien. Compensatiegedrag of dommigheid?

Wouter Klootwijk schrijft over Evert het debiele varkentje dat het Productschap voor Vlees en Eieren op internet heeft gezet om kinderen aan te zetten om vlees te eten.

Minister Brinkhorst heeft de boeren de wacht aangezegd. Daar blijft het niet bij. De ophanden zijnde liberalisering van de wereldhandel zal de doodsteek betekenen voor de Europese landbouw. Alleen drastische ommezwaai, aldus Wouter van Dieren, kan dit voorkomen.

Titus Rivas vraagt zich af of humor over en rond dieren wel zo leuk is of dat het een teken is van speciësisme.

De Wereldraad van Kerken wil voor mensen en dieren naar een bevrijding van het leven. We namen een gedeelte over uit de vertaling van het rapport van de afdeling Kerk & Samenleving dat mensen oproept om dieren een beter leven te geven.

Ds Jacques Schenderling zet in zijn proefschrift 'Mens en dier in theologisch perspectief'. Een interview uit "Dier" en een oproep aan de (kerk)gemeenschap: "Laat niemand zeggen dat de direct betrokkenen wel kunnen uitmaken wat moreel toelaatbaar is. Neen, de hele samenleving, en dus ook de christelijke gemeenschap als een onderdeel daarvan, zal om rekenschap en verantwoording dienen te vragen".

Salee Yasry Eden schrijft in zijn proefschrift, over communicatie tussen dieren, dat dieren op hun manier intelligente en beschaafde individuen zijn met een dikwijls verfijnd sociaal gedrag.

Marijke Santen constateert dat goudvissen puur als decoratie in zijn. De dieren worden door hun 'verzorgers' nauwelijks nog als levende wezens ervaren en behandeld, ondanks het feit dat vissen zeer gevoelige dieren zijn. In hun enge goudvissenkommen houden ze het vaak niet langer dan enkele dagen of weken vol.

Henry Schoen vindt "gelijkheid" een beter begrip dan "vrijheid" om dierenrechten op te baseren. Bert Stoop geeft repliek.

André Plaquet stelt dat om dieren te bevrijden moeten mensen zichzelf moeten bevrijden.

Ted van Loon vergelijkt de positie van het dier ten opzichte van de mens met de positie van een kind ten opzichte van een volwassene.


logoEr is in de wereld meer verborgen dierenleed dan de laatste minuut van een dierenleven bij de slacht. Een dier lijdt ook aan verveling in een dichte stal.

Wanneer u Stichting Animal Freedom wilt steunen, leest u hier hoe u dat kunt doen.

Stichting Animal Freedom.
Auteur .

Onze hoofdartikelen in boek, in een overzicht of op een aparte mobielvriendelijke site.

Naar onze reactie op de actualiteit op Facebook.

pijl omhoog